หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง โชคดีที่มีเธอรัก – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง โชคดีที่มีเธอรัก – เสถียร ทำมือ


 
ขอบ
คุณที่อยู่ด้วยกัน
 ..ขอบ
คุณ

INSTRU | C#m | B | E | E |

 
ไม่เคยบ่นว่า
C#m 
เหนื่อย 
 
แต่เธอก็แอบรู้
 
กุม
F#m 
มือแล้วถามว่า
สู้ 
 
ไหวหรือ
เปล่า
 
เปลี่ยน
C#m 
งานมานับสิบครั้ง
 
หวังชี
วิตดีขึ้นกว่า
C#m 
เก่า
 
สุดท้าย
เรา…ก็ได้แต่
รอ

 
* ตั้ง
C#m 
แต่เป็นแฟนกัน
มา
 
คำสัญ
C#m 
ญาจำได้ทุก
ข้อ
C#m 
ยังไม่เคยทำ
ได้ดีพอ
 
แต่
F#m 
เธอยังรอ 
 
 
..ยืนข้างหัว
ใจ

 
** ขอบ
คุณที่อยู่ด้วยกัน
 
แม้ชีวิต
G#m 
มันไม่ค่อยส
C#m 
บาย
 
ไม่
ค่อยพอกินพอใช้
 
แม้ทุ่มแรง
G#m 
ไปสายตัวแทบ
C#m 
ขาด
 
กระ
เตงความฝันจนจน
 
เคียงข้างเดิน
G#m 
ชนทุกแรงลม
C#m 
ซัด
 
ขอบ
F#m 
คุณที่ทำให้
C#m 
เห็นชัด
 
ว่า
ฉันโชคดี 
 
ที่มีเธอ
รัก

 
ขอแค่เธอเชื่อ
C#m 
ใจ 
 
ชีวิตไม่จบแค่นี้
 
สัก
F#m 
วันจะพาคน
ดีพ้นความลำ
บาก
 
กับปัญ
C#m 
หาที่รุมซัด 
 
จะหยัด
ยืนเพื่อเธอที่
C#m 
รัก
 
ยามเหนื่อย
หนัก 
 
ตักเธอยัง
รอ

( * ) ( ** )

INSTRU | C#m | B | F#m B | E G#7 |
INSTRU | C#m | F#m | C#m B | E B |

( ** )

..ขอบคุณที่มีเธอ
รัก…

 โฆษณา