คอร์ดเพลง คำสอนพ่อเฒ่า เชน มะยม

  
Text   
คอร์ดเพลง คำสอนพ่อเฒ่า ศิลปิน เชน มะยม คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D F#m | Bm |
INTRO | G A | D A |

D 
คบแล้วเลิก 
 
มันไม่ห
A 
รอยไอ้บ่าว
 
มึงจง
Bm 
ฟังพ่อเฒ่าเดี๋ยวกูอี
F#m 
แหลงให้ฟัง
 
ว่าการที่เ
G 
ราจะคบ 
 
ใครสัก
F#m 
คนนั้น
Em 
มันต้องแลกันให้
A 
ดีก่อน

D 
ที่กูสอนเพราะกูผ่
A 
านมาแล้ว
 
กูเคย
Bm 
อาบน้ำร้อนมา
F#m 
ก่อน
 
ใจเ
G 
ย็นๆไม่ต้อง
F#m 
รีบร้อน
Em 
คนที่ใช่แล้วจะมา
A 
หามึงเอง

Bm 
ไม่เป็นไรกูเข้าใจมึงกำลังอยู่ใน
F#m 
วัยที่สับสน
G 
ทุกๆคนบนโลกนี้ย่อมมีการพลาดพ
A 
ลั้งเป็นธรรมดา
Bm 
ต่อจากนี้มึงจงฟังเอาไว้ให้
F#m 
ดีเถิดหนา
 
ว่า
G 
ในชีวิตจริง 
 
ความรักมันเ
A 
ป็นเช่นไร 
 
โว..

 
จะรัก
G 
กันให้หลานมัน
A 
แล 
 
ว่ารัก
F#m 
แท้มันเป็นเช่
Bm 
นไร
 
พ่อเฒ่าแม่
Em 
เฒ่าเค้าอยู่กันแบ
A 
บไหน 
 
ไซรถึงรัก
D 
กันได้นาน
 
เพราะมันต้อง
G 
ใช้ความเข้า
A 
ใจแลลูกบ่าว
 
มึงจง
F#m 
ฟังเอาไว้นะ
Bm 
ลูกสาว
 
แม้บาง
Em 
ครั้งจะเจอเรื่อง
F#m 
ราวร้ายๆ
 
แม้บาง
Em 
วันจะเจอเรื่อง
F#m 
ให้เสียใจ
 
แม้บาง
Em 
ครั้งจะต้องผิด
F#m 
หวังร้องไห้
 
สูต้อง
Em 
คอยปลอบโยนและ
F#m 
เอาใจ
 
แค่
Em 
สูไม่ปล่อยมือกันไ
F#m 
ปไหน
 
แค่
Em 
นี้สูก็อยู่ไ
A 
ด้.. 
 
นี่คือคำส
D 
อนกู

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

Bm 
ไม่เป็นไรกูเข้าใจมึงกำลังอยู่ใน
F#m 
วัยที่สับสน
G 
ทุกๆคนบนโลกนี้ย่อมมีการพลาดพ
A 
ลั้งเป็นธรรมดา
Bm 
ต่อจากนี้มึงจงฟังเอาไว้ให้
F#m 
ดีเถิดหนา
 
ว่า
G 
ในชีวิตจริง 
 
ความรักมันเ
A 
ป็นเช่นไร 
 
โว..

 
จะรัก
G 
กันให้หลานมัน
A 
แล 
 
ว่ารัก
F#m 
แท้มันเป็นเช่
Bm 
นไร
 
พ่อเฒ่าแม่
Em 
เฒ่าเค้าอยู่กันแบ
A 
บไหน 
 
ไซรถึงรัก
D 
กันได้นาน
 
เพราะมันต้อง
G 
ใช้ความเข้า
A 
ใจแลลูกบ่าว
 
มึงจง
F#m 
ฟังเอาไว้นะ
Bm 
ลูกสาว
 
แม้บาง
Em 
ครั้งจะเจอเรื่อง
F#m 
ราวร้ายๆ
 
แม้บาง
Em 
วันจะเจอเรื่อง
F#m 
ให้เสียใจ
 
แม้บาง
Em 
ครั้งจะต้องผิด
F#m 
หวังร้องไห้
 
สูต้อง
Em 
คอยปลอบโยนและ
F#m 
เอาใจ
 
แค่
Em 
สูไม่ปล่อยมือกันไ
F#m 
ปไหน
 
แค่
Em 
นี้สูก็อยู่ไ
A 
ด้.. 
 
นี่คือคำส
D 
อนกู

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คำสอนพ่อเฒ่า


คบแล้วเลิก มันไม่หรอยไอ้บ่าว
มึงจงฟังพ่อเฒ่าเดี๋ยวกูอีแหลงให้ฟัง
ว่าการที่เราจะคบ ใครสักคนนั้น
มันต้องแลกันให้ดีก่อน

ที่กูสอนเพราะกูผ่านมาแล้ว
กูเคยอาบน้ำร้อนมาก่อน
ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อน
คนที่ใช่แล้วจะมาหามึงเอง

ไม่เป็นไรกูเข้าใจมึงกำลังอยู่ในวัยที่สับสน
ทุกๆคนบนโลกนี้ย่อมมีการพลาดพลั้งเป็นธรรมดา
ต่อจากนี้มึงจงฟังเอาไว้ให้ดีเถิดหนา
ว่าในชีวิตจริง ความรักมันเป็นเช่นไร โว..

จะรักกันให้หลานมันแล ว่ารักแท้มันเป็นเช่นไร
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเค้าอยู่กันแบบไหน ไซรถึงรักกันได้นาน
เพราะมันต้องใช้ความเข้าใจแลลูกบ่าว
มึงจงฟังเอาไว้นะลูกสาว
แม้บางครั้งจะเจอเรื่องราวร้ายๆ
แม้บางวันจะเจอเรื่องให้เสียใจ
แม้บางครั้งจะต้องผิดหวังร้องไห้
สูต้องคอยปลอบโยนและเอาใจ
แค่สูไม่ปล่อยมือกันไปไหน แค่นี้สูก็อยู่ได้..
นี่คือคำสอนกู

( ดนตรี )

ไม่เป็นไรกูเข้าใจมึงกำลังอยู่ในวัยที่สับสน
ทุกๆคนบนโลกนี้ย่อมมีการพลาดพลั้งเป็นธรรมดา
ต่อจากนี้มึงจงฟังเอาไว้ให้ดีเถิดหนา
ว่าในชีวิตจริง ความรักมันเป็นเช่นไร โว..

จะรักกันให้หลานมันแล ว่ารักแท้มันเป็นเช่นไร
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเค้าอยู่กันแบบไหน ไซรถึงรักกันได้นาน
เพราะมันต้องใช้ความเข้าใจแลลูกบ่าว
มึงจงฟังเอาไว้นะลูกสาว
แม้บางครั้งจะเจอเรื่องราวร้ายๆ
แม้บางวันจะเจอเรื่องให้เสียใจ
แม้บางครั้งจะต้องผิดหวังร้องไห้
สูต้องคอยปลอบโยนและเอาใจ
แค่สูไม่ปล่อยมือกันไปไหน แค่นี้สูก็อยู่ได้..
นี่คือคำสอนกู

มิวสิควิดีโอ คำสอนพ่อเฒ่า เชน มะยม

เพลง : คำสอนพ่อเฒ่า (คอร์ด)
ศิลปิน : เชน มะยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้าร์ วงดีแม็กซ์
เรียบเรียง : 2004STUDIO,ปอนด์ ชาบู
มิกซ์/มาสเตอร์ : ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่น
คอร์ดเพลง คำสอนพ่อเฒ่า เชน มะยม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend