หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง ครั้งแรกที่สบตาเธอ – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง ครั้งแรกที่สบตาเธอ – เสถียร ทำมือ


INTRO | G | C | G | C | Am | D | G | G |

ฉันไม่เคยได้ยิน
 
เสียงนก
Em 
ร้องว่าเพราะยังไง
จนเรา 
 
ได้เจอ
กัน
 
ความ
Am 
งามของดอกหญ้านั้น
Em 
ฉันพึ่งเห็นเมื่อ
Am 
วัน.. 
 
 
ที่มีเธอ 
 
 
..อยู่ข้างกาย…

 
*  
Am 
เธอทำให้ได้เห็น 
 
ว่าความ
Em 
สุขนั้นเป็นอย่างไร
Am 
เธอเติมลมหายใจ 
 
ต่อ
Bm 
ชีวิต 
 
ให้กับ
ฉัน

 
** ครั้ง
แรกที่สบตา
Bm 
เธอ
 
คือครั้งสุด
Em 
ท้ายที่เจอความเหงา
เป็นครั้งแรกที่มี
คำว่าเรา
 
ผ่านเข้า
A7 
มาแทนที่คำว่า
ฉัน
 
ครั้ง
แรกที่สบตา
Bm 
เธอ
 
ก็รู้นี่
Em 
คือคนที่รอมานาน
 
ขอบ
คุณที่มา 
 
ให้
เจอวันนั้น
 
ขอบ
Am 
คุณที่อยู่ข้าง
กัน 
 
ในวัน
นี้

INSTRU | G |

ฉันพึ่งเคยเข้าใจ 
 
ว่า
Em 
รักนี้เป็นเช่นใด
เมื่อ..กุมมือเธออย่าง
นี้
 
วัน
Am 
นั้นคิดทุกนาที 
 
ถ้าชี
Em 
วิตนี้ไม่พบเธอ
 
วัน
Am 
นี้ 
 
 
..จะเป็นอย่าง
ไร

INSTRU | Am | Em | Am | Bm Em | C D | G |

( * ) ( ** )

 
ครั้ง
Bm 
แรกที่สบตาเธอ 
 
ก็รู้นี่คือ
Em 
คนที่รอมานาน
Em6 
..ขอบ
Am 
คุณที่อยู่ข้าง
กันในวัน
นี้…

 โฆษณา