คอร์ดเพลง หากผม pY-1

  
Text   
คอร์ดเพลง หากผม ศิลปิน pY-1 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Fmaj7 Em7 Am7 Dm7 G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1

Capo #1
 
หากผมต้อง
Fmaj7 
หลงรักคุณข้างเดียว
 
คุณไม่แลเ
Em7 
หลียวปล่อยผมต้อง
Am7 
ตรม
 
ผม
Dm7 
ยอม.. 
 
ผมยอมจะต
G 
รมอยู่ใน
Cmaj7 
รักนี้
 
หากผมต้อง
Fmaj7 
คิดถึงคุณข้างเดียว
 
คุณไม่แลเ
Em7 
หลียวปล่อยผมต้อง
A7 
จม
 
ไม่ต้อง
Dm7 
งม ปล่อยผมให้
G 
จม อยู่ใน
Cmaj7 
รักคุณ

 
ปล่อยผมให้
Fmaj7 
จมอยู่แบบนี้ตลอดไป
 
ตลอดกาลเลยก็ไ
Em7 
ด้ผมจำ
Am7 
ยอม
 
ไม่อ้อนไม่
Dm7 
วอนไม่ขออะ
G 
ไร 
 
ที่มัน
Cmaj7 
เกินตัว
 
ให้ผมจมใน
Fmaj7 
รักให้มันปักกลางใจ
 
สาบานเลยก็
Em7 
ได้ ต่อให้ต้องตายไ
A7 
 
ยอมเป็นทาส
Dm7 
รัก แบบนี้เรื่อย
G 
ไปอีก
Cmaj7 
นาน

 
หากผมต้อง
Fmaj7 
หลงรักคุณข้างเดียว
 
คุณไม่แลเ
Em7 
หลียวปล่อยผมต้อง
Am7 
ตรม
 
ผม
Dm7 
ยอม.. 
 
ผมยอมจะต
G 
รมอยู่ใน
Cmaj7 
รักนี้
 
หากผมต้อง
Fmaj7 
คิดถึงคุณข้างเดียว
 
คุณไม่แลเ
Em7 
หลียวปล่อยผมต้อง
A7 
จม
 
ไม่ต้อง
Dm7 
งม ปล่อยผมให้
G 
จม อยู่ใน
Cmaj7 
รักคุณ

 
ผมยอม
Fmaj7 
เต็มใจ
 
ไม่ต้องห่วงผม ผมไม่เ
Em7 
ป็นไร.. 
 
 
Am7 
 
หากผมต้อง
Dm7 
ตรม 
 
ต้องจมใน
G 
รักให้ตายก็
Cmaj7 
ยอม
 
เอาให้มันรวนไปถึง
Fmaj7 
ดวงใจ
 
แม้จะลำเค็ญยากเย็น
Em7 
แค่ไหน 
 
 
A7 
 
ต่อให้ระ
Dm7 
บมระทมฤ
G 
ทัย 
 
ยังไง
Cmaj7 
ก็ยอม

 
หากผมต้อง
Fmaj7 
หลงรักคุณข้างเดียว
 
คุณไม่แลเ
Em7 
หลียวปล่อยผมต้อง
Am7 
ตรม
 
ผม
Dm7 
ยอม.. 
 
ผมยอมจะต
G 
รมอยู่ใน
Cmaj7 
รักนี้
 
หากผมต้อง
Fmaj7 
คิดถึงคุณข้างเดียว
 
คุณไม่แลเ
Em7 
หลียวปล่อยผมต้อง
A7 
จม
 
ไม่ต้อง
Dm7 
งม ปล่อยผมให้
G 
จม อยู่ใน
Cmaj7 
รักคุณ
 
ให้ผมนั้น
Fmaj7 
จมอยู่ในรักตลอดไป 
 
ตลอดกาล..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หากผม


หากผมต้องหลงรักคุณข้างเดียว
คุณไม่แลเหลียวปล่อยผมต้องตรม
ผมยอม.. ผมยอมจะตรมอยู่ในรักนี้
หากผมต้องคิดถึงคุณข้างเดียว
คุณไม่แลเหลียวปล่อยผมต้องจม
ไม่ต้องงม ปล่อยผมให้จม อยู่ในรักคุณ

ปล่อยผมให้จมอยู่แบบนี้ตลอดไป
ตลอดกาลเลยก็ได้ผมจำยอม
ไม่อ้อนไม่วอนไม่ขออะไร ที่มันเกินตัว
ให้ผมจมในรักให้มันปักกลางใจ
สาบานเลยก็ได้ ต่อให้ต้องตายไป
ยอมเป็นทาสรัก แบบนี้เรื่อยไปอีกนาน

หากผมต้องหลงรักคุณข้างเดียว
คุณไม่แลเหลียวปล่อยผมต้องตรม
ผมยอม.. ผมยอมจะตรมอยู่ในรักนี้
หากผมต้องคิดถึงคุณข้างเดียว
คุณไม่แลเหลียวปล่อยผมต้องจม
ไม่ต้องงม ปล่อยผมให้จม อยู่ในรักคุณ

ผมยอมเต็มใจ ไม่ต้องห่วงผม
ผมไม่เป็นไร หากผมต้องตรม
ต้องจมในรักให้ตายก็ยอม
เอาให้มันรวนไปถึงดวงใจ
แม้จะลำเค็ญยากเย็นแค่ไหน
ต่อให้ระบมระทมฤทัย ยังไงก็ยอม

หากผมต้องหลงรักคุณข้างเดียว
คุณไม่แลเหลียวปล่อยผมต้องตรม
ผมยอม.. ผมยอมจะตรมอยู่ในรักนี้
หากผมต้องคิดถึงคุณข้างเดียว
คุณไม่แลเหลียวปล่อยผมต้องจม
ไม่ต้องงม ปล่อยผมให้จม อยู่ในรักคุณ
ให้ผมนั้นจมอยู่ในรักตลอดไป ตลอดกาล..

มิวสิควิดีโอ หากผม pY-1

เพลง : หากผม (คอร์ด)
ศิลปิน : pY-1
ติดต่องานโชว์
0612211263
IG : py_1_
คอร์ดเพลง หากผม pY-1
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend