คอร์ดเพลง รอ วงกางเกง

  
Text   
คอร์ดเพลง รอ ศิลปิน วงกางเกง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | Em |
INTRO | D A | Em A Bm |

 
ทุก ๆ ทีที่ฉันเฝ้าถ
A 
ามเรื่องของสองเรา 
 
 
Bm 
 
เธอก็ทำหน้าเศร้าแต่ไ
G 
ม่ตอบ
 
บอกให้เอาไ
D 
ว้ก่อน 
 
ตอนนี้ยังไม่ใ
Em 
ช่เวลา
 
ทั้ง ๆ ที่เ
G 
ราก็คบกันมา 
 
A 
านพอสมควร
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากปากเธอ 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยได้ฟังนาน
 
จนบางค
G 
รั้ง.. 
 
 
A 
ฉันชักไม่แน่ใ
D 

 
ว่าที่
G 
คบกันมา 
 
กลัว
Bm 
เธอเก็บฉันไว้
 
เผื่อไ
G 
ว้กันพ
A 
ลาดจากใครบาง
D 
คน
 
เพราะในแวว
Em 
ตาที่เธอมองเขา 
 
บาง
Bm 
ครั้งทำให้ใจฉันหวั่น
 
เธอจะใ
G 
ห้ฉันรอไป
Em 
ถึงไหน 
 
หรือว่า
G 
รอจนเธอแน่
Em 
ใจ
 
ว่าเขาไม่
G 
รักเธอ 
 
แล้วเธอค่อยบอก
A 
รักกัน

 
เหนื่อยแล้วห
G 
นา 
 
ที่ต้อง
A 
ทนรออยู่อย่า
Bm 
งนี้
 
เมื่อไหร่เ
G 
ธอ 
 
 
A 
จะรับรักกันบ้
D 
าง
 
หรือฉันต้อง
Em 
คอย 
 
จน
Bm 
มันเบื่อ
 
คอยของเ
F#m 
หลือ 
 
จาก
G 
คนอื่น 
 
หรือคนอ
A 
ย่างฉัน.. 
 
 
F#7 
 
กินได้แค่เศษเ
Bm 
หลือเดน

INSTRU | D A | Bm | D A | Bm |
INSTRU | G | A | G A | D |

 
ทุก ๆ ทีที่ฉันเฝ้าถ
A 
ามเรื่องของสองเรา 
 
 
Bm 
 
เธอก็ทำหน้าเศร้าแต่ไ
G 
ม่ตอบ
 
บอกให้เอาไ
D 
ว้ก่อน 
 
ตอนนี้ยังไม่ใ
Em 
ช่เวลา
 
ทั้ง ๆ ที่เ
G 
ราก็คบกันมา 
 
A 
านพอสมควร
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากปากเธอ 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยได้ฟังนาน
 
จนบางค
G 
รั้ง.. 
 
 
A 
ฉันชักไม่แน่ใ
D 

 
เหนื่อยแล้วห
G 
นา 
 
ที่ต้อง
A 
ทนรออยู่อย่า
Bm 
งนี้
 
เมื่อไหร่เ
G 
ธอ 
 
 
A 
จะรับรักกันบ้
D 
าง
 
หรือฉันต้อง
Em 
คอย 
 
จน
Bm 
มันเบื่อ
 
คอยของเ
F#m 
หลือ 
 
จาก
G 
คนอื่น 
 
หรือคนอ
A 
ย่างฉัน.. 
 
 
F#7 
 
กินได้แค่เศษเ
Bm 
หลือเดน

INSTRU | G | D | A | Bm |
INSTRU | D | Em | G | A |

 
เธอจะใ
G 
ห้ฉันรอไป
Em 
ถึงไหน
 
หรือว่า
G 
รอจนเธอแน่ใ
Em 
จว่าเขาไม่
G 
รักเธอ
 
แล้วเธอค่อยบอก
D 
รักกัน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รอ


ทุก ๆ ทีที่ฉันเฝ้าถามเรื่องของสองเรา
เธอก็ทำหน้าเศร้าแต่ไม่ตอบ
บอกให้เอาไว้ก่อน ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา
ทั้ง ๆ ที่เราก็คบกันมา นานพอสมควร
แต่คำว่ารักจากปากเธอ ฉันไม่เคยได้ฟังนาน
จนบางครั้ง.. ฉันชักไม่แน่ใจ

ว่าที่คบกันมา กลัวเธอเก็บฉันไว้
เผื่อไว้กันพลาดจากใครบางคน
เพราะในแววตาที่เธอมองเขา บางครั้งทำให้ใจฉันหวั่น
เธอจะให้ฉันรอไปถึงไหน หรือว่ารอจนเธอแน่ใจ
ว่าเขาไม่รักเธอ แล้วเธอค่อยบอกรักกัน

เหนื่อยแล้วหนา ที่ต้องทนรออยู่อย่างนี้
เมื่อไหร่เธอ จะรับรักกันบ้าง
หรือฉันต้องคอย จนมันเบื่อ
คอยของเหลือ จากคนอื่น หรือคนอย่างฉัน..
กินได้แค่เศษเหลือเดน

( ดนตรี )

ทุก ๆ ทีที่ฉันเฝ้าถามเรื่องของสองเรา
เธอก็ทำหน้าเศร้าแต่ไม่ตอบ
บอกให้เอาไว้ก่อน ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา
ทั้ง ๆ ที่เราก็คบกันมา นานพอสมควร
แต่คำว่ารักจากปากเธอ ฉันไม่เคยได้ฟังนาน
จนบางครั้ง.. ฉันชักไม่แน่ใจ

เหนื่อยแล้วหนา ที่ต้องทนรออยู่อย่างนี้
เมื่อไหร่เธอ จะรับรักกันบ้าง
หรือฉันต้องคอย จนมันเบื่อ
คอยของเหลือ จากคนอื่น หรือคนอย่างฉัน..
กินได้แค่เศษเหลือเดน

( ดนตรี )

เธอจะให้ฉันรอไปถึงไหน
หรือว่ารอจนเธอแน่ใจว่าเขาไม่รักเธอ
แล้วเธอค่อยบอกรักกัน

มิวสิควิดีโอ รอ วงกางเกง

เพลง : รอ (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ มนต์แก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 092-2566543,086-9443763
คอร์ดเพลง รอ วงกางเกง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend