คอร์ดเพลง ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต pY-1

  
Text   
คอร์ดเพลง ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต ศิลปิน pY-1 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | Am D | G Em | Am D | G Em |
INTRO | Am D | G Em | Am D | G Em |

 
โอ้คุณผู้
Am 
หญิง
 
จีบคุณทำไ
D 
มยากเย็นเพียง
G 
นี้
 
ช่วย
Em 
บอกผม
Am 
ที 
 
มีวิธีไ
D 
หนถึงมัดใ
G 
จคุณ 
 
 
Em 
 
ช่วยบอกเถอะ
Am 
นะ 
 
ถือว่าให้
D 
ผมนั้นได้มี
G 
ลุ้น
 
ถ้า
Em 
ได้คบ
Am 
คุณ
 
ยิ่งกว่าถูกห
D 
วยรางวัลก้อ
G 
นโต 
 
 
Em 

 
ต้องทำยัง
Am 
ไง
 
ต้องทำแบบไ
D 
หน 
 
ช่วยบอกได้ป่
G 
าว
 
แอบกร
Em 
ะซิบเ
Am 
บาๆ
 
เพียงอยากจ
D 
ะรู้มีทางบ้างไ
G 
หม 
 
 
Em 

 
ได้โปรดเถอะ
Am 
นะ 
 
ทว่าแก้ว
D 
ตาไม่ใจร้าย
G 
ไป
 
อยากครอบ
Em 
ครองหั
Am 
วใจ
 
มีวิธีไ
D 
หนให้ผมได้ล
G 
อง

Em 
Ok เธอต้องการ Racks เป็น
Am 
ปึกๆ
 
หรือว่าแบงค์พันเป็นสิบ
D 
ใบ
 
ฉันมันก็ค่อนข้าง
G 
ปึกๆ 
 
บางทีฉันยังไม่เข้
Em 
าใจ
 
ชีวิตฉันเข้าขั้นโดด
Am 
เดี่ยว
 
เลยอยากให้เธอมาเกี่ยวแ
D 
ขน
 
ฉันไม่อยากเหงาและเปล่าเป
G 
ลี่ยว
 
ก็อยากมีคนเรียกว่า
Em 
แฟน

 
ฉันคงจะ
Am 
เข็ดแน่
 
และ
D 
ถ้าเธอไม่รักฉันคงเ
G 
จ็บแย่
 
ก็ยังไม่
Em 
อยากจะเห็นเธอ
 
ไปกับแ
Am 
ม่งเลย 
 
เดินไปกับแ
D 
ม่งอะ
G 
จะจีบเธอทำไมมัน
Em 
ยากจัง

 
โอ้คุณผู้
Am 
หญิง
 
จีบคุณทำไ
D 
มยากเย็นเพียง
G 
นี้
 
ช่วย
Em 
บอกผม
Am 
ที 
 
มีวิธีไ
D 
หนถึงมัดใ
G 
จคุณ 
 
 
Em 
 
ช่วยบอกเถอะ
Am 
นะ 
 
ถือว่าให้
D 
ผมนั้นได้มี
G 
ลุ้น
 
ถ้า
Em 
ได้คบ
Am 
คุณ
 
ยิ่งกว่าถูกห
D 
วยรางวัลก้อ
G 
นโต 
 
 
Em 

 
ถ้าไม่ตอบคำ
Am 
ถาม
 
คืนนี้ผม
D 
คงจะยังไม่ก
G 
ลับ
 
นอนก็
Em 
นอนไม่
Am 
หลับ
 
ใจมันคิด
D 
ถึง 
 
ถึงแต่เ
G 
รื่องเธอ 
 
 
Em 

 
How to make you  
Am 
mine
 
ใบ้หน่อยก็ไ
D 
ด้ช่วยฉันได้ไหมเ
G 
ธอ
 
อย่าให้
Em 
ฉันต้อง
Am 
เพ้อ
 
ถึงเ
D 
ธอคนเดียว
G 
ทั้งคืน 
 
 
Em 

 
How to make you  
Am 
mine
 
ใบ้หน่อยก็
D 
ได้สักสองสาม
G 
คำ
 
โปรดให้
Em 
ฉันมี.. 
 
 
Am 
หวัง
 
ขอเธออย่า
D 
พึ่งช็อตฟิวกันเ
G 
ลย 
 
 
Em 

 
ฉันคงจะ
Am 
เข็ดแน่
 
และ
D 
ถ้าเธอไม่รักฉันคงเ
G 
จ็บแย่
 
ก็ยังไม่
Em 
อยากจะเห็นเธอ
 
ไปกับแ
Am 
ม่งเลย 
 
เดินไปกับแ
D 
ม่งอะ
G 
จะจีบเธอทำไมมัน
Em 
ยากจัง

 
โอ้คุณผู้
Am 
หญิง
 
จีบคุณทำไ
D 
มยากเย็นเพียง
G 
นี้
 
ช่วย
Em 
บอกผม
Am 
ที 
 
มีวิธีไ
D 
หนถึงมัดใ
G 
จคุณ 
 
 
Em 
 
ช่วยบอกเถอะ
Am 
นะ 
 
ถือว่าให้
D 
ผมนั้นได้มี
G 
ลุ้น
 
ถ้า
Em 
ได้คบ
Am 
คุณ
 
ยิ่งกว่าถูกห
D 
วยรางวัลก้อ
G 
นโต 
 
 
Em 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต


โอ้คุณผู้หญิง
จีบคุณทำไมยากเย็นเพียงนี้
ช่วยบอกผมที มีวิธีไหนถึงมัดใจคุณ
ช่วยบอกเถอะนะ ถือว่าให้ผมนั้นได้มีลุ้น
ถ้าได้คบคุณ
ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต

ต้องทำยังไง
ต้องทำแบบไหน ช่วยบอกได้ป่าว
แอบกระซิบเบาๆ
เพียงอยากจะรู้มีทางบ้างไหม

ได้โปรดเถอะนะ ทว่าแก้วตาไม่ใจร้ายไป
อยากครอบครองหัวใจ
มีวิธีไหนให้ผมได้ลอง

Ok เธอต้องการ Racks เป็นปึกๆ
หรือว่าแบงค์พันเป็นสิบใบ
ฉันมันก็ค่อนข้างปึกๆ บางทีฉันยังไม่เข้าใจ
ชีวิตฉันเข้าขั้นโดดเดี่ยว
เลยอยากให้เธอมาเกี่ยวแขน
ฉันไม่อยากเหงาและเปล่าเปลี่ยว
ก็อยากมีคนเรียกว่าแฟน

ฉันคงจะเข็ดแน่
และถ้าเธอไม่รักฉันคงเจ็บแย่
ก็ยังไม่อยากจะเห็นเธอ
ไปกับแม่งเลย เดินไปกับแม่งอะ
จะจีบเธอทำไมมันยากจัง

โอ้คุณผู้หญิง
จีบคุณทำไมยากเย็นเพียงนี้
ช่วยบอกผมที มีวิธีไหนถึงมัดใจคุณ
ช่วยบอกเถอะนะ ถือว่าให้ผมนั้นได้มีลุ้น
ถ้าได้คบคุณ
ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต

ถ้าไม่ตอบคำถาม
คืนนี้ผมคงจะยังไม่กลับ
นอนก็นอนไม่หลับ
ใจมันคิดถึง ถึงแต่เรื่องเธอ

How to make you mine
ใบ้หน่อยก็ได้ช่วยฉันได้ไหมเธอ
อย่าให้ฉันต้องเพ้อ
ถึงเธอคนเดียวทั้งคืน

How to make you mine
ใบ้หน่อยก็ได้สักสองสามคำ
โปรดให้ฉันมี.. หวัง
ขอเธออย่าพึ่งช็อตฟิวกันเลย

ฉันคงจะเข็ดแน่
และถ้าเธอไม่รักฉันคงเจ็บแย่
ก็ยังไม่อยากจะเห็นเธอ
ไปกับแม่งเลย เดินไปกับแม่งอะ
จะจีบเธอทำไมมันยากจัง

โอ้คุณผู้หญิง
จีบคุณทำไมยากเย็นเพียงนี้
ช่วยบอกผมที มีวิธีไหนถึงมัดใจคุณ
ช่วยบอกเถอะนะ ถือว่าให้ผมนั้นได้มีลุ้น
ถ้าได้คบคุณ
ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต

มิวสิควิดีโอ ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต pY-1

เพลง : ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต (คอร์ด)
ศิลปิน : pY-1
Prod : Chillnrelax
MIX / MASTER : pY-1
ติดต่อ : IG : py_1_
คอร์ดเพลง ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต pY-1
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend