คอร์ดเพลง ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา pY-1 feat. 2Ectasy

  
Text   
คอร์ดเพลง ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา ศิลปิน pY-1 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

 
ยอมรับว่าหลง
 
ยอมรับว่าผมคลั่ง
G#m 
ไคล้
 
ที่พูด
C#m 
ว่ารักคุณไป 
 
 
F#m 
 
อันนี้ตั้งใจไ
ม่ได้หลอก
คุณ
 
หัวปักหัวปำ
ผมหลงอยู่ในคุณ
G#m 
 
แล้วแต่คุณจะการุณ
F#m 
.. เลย
หนา  

 
ก็เพราะว่าชอบ
หลงไหลในตัวคุณ
 
ถ้าได้รั
G#m 
กกันคงเป็น
C#m 
บุญ
 
เธอสวย
F#m 
และมีเสน่ห์
เกินจินตนา
การ
 
ก็เลยมาพร่ำ
มาเพ้อในเพลง
 
อยากให้รู้ว่
G#m 
าคือฉันเอง
 
ที่เขียน
F#m 
เพลงนี้ให้เธอ
 
ก็เพราะว่าหลง
รักเธอเต็มๆ

 
ยอมรับว่าหลง
 
ยอมรับว่าผมคลั่ง
G#m 
ไคล้
 
ที่พูด
C#m 
ว่ารักคุณไป 
 
 
F#m 
 
อันนี้ตั้งใจไ
ม่ได้หลอก
คุณ
 
หัวปักหัวปำ
ผมหลงอยู่ในคุณ
G#m 
 
แล้วแต่คุณจะการุณ
F#m 
.. เลย
หนา  

 
ยอมรับว่าหลง
 
ยอมรับว่าผมคลั่ง
G#m 
ไคล้
 
ที่พูด
C#m 
ว่ารักคุณไป 
 
 
F#m 
 
อันนี้ตั้งใจไ
ม่ได้หลอก
คุณ
 
หัวปักหัวปำ
ผมหลงอยู่ในคุณ
G#m 
 
แล้วแต่คุณจะการุณ
F#m 
.. เลย
หนา  

 
ผมไม่มีเวท
ย์มนต์อันใด
 
คาถาอาคม
G#m 
ขุมพลังวิเศษ
C#m 
 
มีเพีย
F#m 
งเจตนา 
 
 
 
ที่รักคุณไปชั่
วฟ้าสลาย
 
ให้ฟ้า
มันผ่ามาเลย
 
ให้ลงไปดิ้น
G#m 
ทุรนทุราย
 
จะรัก
F#m 
แกไปจนตาย
 
ไม่เหมือนนิยาย
ของคลองแสนแสบ

 
ให้เธอ
ลองคิดสักนิด
 
ให้เธอพินิจ
G#m 
พิจารณา
C#m 
 
คำใดที่
F#m 
เขาเล่ามา
 
ที่เกี่ยวกับผม
มันอาจไม่จริง
 
ยอมรับว่าหลง
วอนคุณช่วยกรุณา
G#m 
 
ได้โปรดช่วยเมตตา
F#m 
 
ผู้ชายคนนี้มั
นรักแค่คุ

 
ยอมรับว่าหลง
 
ยอมรับว่าผมคลั่ง
G#m 
ไคล้
 
ที่พูด
C#m 
ว่ารักคุณไป 
 
 
F#m 
 
อันนี้ตั้งใจไ
ม่ได้หลอก
คุณ
 
หัวปักหัวปำ
ผมหลงอยู่ในคุณ 
 
 
G#m 
 
แล้วแต่คุณจะการุณ
F#m 
.. เลย
หนา  

 
ยอมรับว่าหลง
 
ยอมรับว่าผมคลั่ง
G#m 
ไคล้
 
ที่พูด
C#m 
ว่ารักคุณไป 
 
 
F#m 
 
ตั้งใจไ
ม่ได้หลอก
คุณ
 
หัวปักหัวปำ
ผมหลงอยู่ในคุณ
G#m 
 
แล้วแต่คุณจะการุณ
F#m 
.. เลย
ครับ  

 
ก็เลยต้องยอม
มาออดมาอ้อน
 
รัก
G#m 
จากคุณผู้หญิง
C#m 
 
ไอ้ผม
F#m 
มันหลงจริง
โปรดรู้ไว้ 
 
 
 
ก็เลยต้องยอม
มาออดมาอ้อน
 
ขอความรัก
G#m 
จะได้ไหม
 
หวังว่า
F#m 
จะเห็นใจกั
นแก้วตา

OUTRO | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา


ยอมรับว่าหลง
ยอมรับว่าผมคลั่งไคล้
ที่พูดว่ารักคุณไป
อันนี้ตั้งใจไม่ได้หลอกคุณ
หัวปักหัวปำผมหลงอยู่ในคุณ
แล้วแต่คุณจะการุณ..เลยหนา

ก็เพราะว่าชอบหลงไหลในตัวคุณ
ถ้าได้รักกันคงเป็นบุญ
เธอสวยและมีเสน่ห์เกินจินตนาการ
ก็เลยมาพร่ำมาเพ้อในเพลง
อยากให้รู้ว่าคือฉันเอง
ที่เขียนเพลงนี้ให้เธอ
ก็เพราะว่าหลงรักเธอเต็มๆ

ยอมรับว่าหลง
ยอมรับว่าผมคลั่งไคล้
ที่พูดว่ารักคุณไป
อันนี้ตั้งใจไม่ได้หลอกคุณ
หัวปักหัวปำผมหลงอยู่ในคุณ
แล้วแต่คุณจะการุณ..เลยหนา

ยอมรับว่าหลง
ยอมรับว่าผมคลั่งไคล้
ที่พูดว่ารักคุณไป
อันนี้ตั้งใจไม่ได้หลอกคุณ
หัวปักหัวปำผมหลงอยู่ในคุณ
แล้วแต่คุณจะการุณ..เลยหนา

ผมไม่มีเวทย์มนต์อันใด
คาถาอาคมขุมพลังวิเศษ
มีเพียงเจตนา
ที่รักคุณไปชั่วฟ้าสลาย
ให้ฟ้ามันผ่ามาเลย
ให้ลงไปดิ้นทุรนทุราย
จะรักแกไปจนตาย
ไม่เหมือนนิยายของคลองแสนแสบ

ให้เธอลองคิดสักนิด
ให้เธอพินิจพิจารณา
คำใดที่เขาเล่ามา
ที่เกี่ยวกับผมมันอาจไม่จริง
ยอมรับว่าหลงวอนคุณช่วยกรุณา
ได้โปรดช่วยเมตตา
ผู้ชายคนนี้มันรักแค่คุณ

ยอมรับว่าหลง
ยอมรับว่าผมคลั่งไคล้
ที่พูดว่ารักคุณไป
อันนี้ตั้งใจไม่ได้หลอกคุณ
หัวปักหัวปำผมหลงอยู่ในคุณ
แล้วแต่คุณจะการุณ..เลยหนา

ยอมรับว่าหลง
ยอมรับว่าผมคลั่งไคล้
ที่พูดว่ารักคุณไป
ตั้งใจไม่ได้หลอกคุณ
หัวปักหัวปำผมหลงอยู่ในคุณ
แล้วแต่คุณจะการุณ..เลยครับ

ก็เลยต้องยอมมาออดมาอ้อน
รักจากคุณผู้หญิง
ไอ้ผมมันหลงจริงโปรดรู้ไว้
ก็เลยต้องยอมมาออดมาอ้อน
ขอความรักจะได้ไหม
หวังว่าจะเห็นใจกันแก้วตา

มิวสิควิดีโอ ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา pY-1

เพลง : ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา (คอร์ด)
ศิลปิน : pY-1
เนื้อร้อง/ทำนอง :
Mix / Master : pY-1, 2Ectasy
IG : py_1_
คอร์ดเพลง ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา pY-1
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend