คอร์ดเพลง จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน pY-1

  
Text   
คอร์ดเพลง จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน ศิลปิน pY-1 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Cm D G Am Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1

Capo #1
 
ลาลาลา
C 
ลา.. 
 
ลาลาลา
Cm 
ลา..
 
ลาลาลาลา
G 
ลา..

INSTRU | C | Cm D | G Am Abdim |

G 
โอ้ว..ความ
Am 
รักเจ้า
Bm 
เอ้ย.. 
 
 
Am 
 
ได้โปรดเฉ
G 
ลย..ให้
Am 
รู้ถึงความใ
Bm 
นใจ 
 
 
Am 
 
จะปิดจะซ่
G 
อนกันไว้แบบนี้อีกนานแค่ไ
C 
หน
 
เสียงหัว
G 
ใจ..ไม่
Em 
ร่ำร้องบ้างหรือ
Am 
เธอ 
 
 
D 

 
ไม่
G 
พูด 
 
ไม่
B7 
จา 
 
 
Em 
ไม่กล่าว  
G 
 
ปล่อยให้เรา
C 
นั้นต้องมาทนเหงา 
 
กลายเป็น
Bm 
คนเซ่อ 
 
 
Bbdim 
 
โปรดจำเอา
Am 
ไว้หากมีวันใ
D 
ดที่ได้ใ
G 
จเธอ
Em 
นะ
A7 
เออ.. วัน
D 
นั้นฉันคง
G 
สุขตาย

INSTRU | C | Cm D | G |
INSTRU | C | Cm D | G Dm |

 
จะปิดจะซ่
C 
อนกันไว้แบบ
D 
นี้อีกนานแ
G 
ค่ไหน
B7 
หรือปล่อ
Em 
ยไป 
 
จางห
C 
ายตามกาลเว
Bm 
ลา 
 
 
Bbdim 
 
รักแค่
Am 
บอก 
 
D 
อกออก
G 
มา
Em 
เสียเว
A7 
ลา 
 
ชัก
D 
ช้าเพื่ออะ
G 
ไร

INSTRU| C | Cm D | G |
INSTRU | C | Cm D | G Dm |

 
ฉันจะได้
C 
รู้ว่าเธอมา
D 
รัก 
 
หรือเพียงมาห
G 
ลอก
 
มา
Bm 
ทำ ให้ช้ำ ให้
Em 
ชอก 
 
C 
ล้วเ
Bm 
ธอก็ไป 
 
 
Bbdim 
 
อย่าให้ความ
Am 
หวัง
 
แล้วปล่อยให้
D 
ฉันต้องอยู่เดียวด
G 
าย
 
คงเ
Em 
หมือนต
A7 
าย 
 
ถ้าเ
D 
ธอไม่รัก
G 
กัน

OUTRO | C | Cm D | G |
OUTRO | C | Cm D | G |
OUTRO | Am Abdim | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน


ลาลาลาลา.. ลาลาลาลา..
ลาลาลาลาลา..

( ดนตรี )

โอ้ว..ความรักเจ้าเอ้ย..
ได้โปรดเฉลย..ให้รู้ถึงความในใจ
จะปิดจะซ่อนกันไว้แบบนี้อีกนานแค่ไหน
เสียงหัวใจ..ไม่ร่ำร้องบ้างหรือเธอ

ไม่พูด ไม่จา ไม่กล่าว
ปล่อยให้เรานั้นต้องมาทนเหงา กลายเป็นคนเซ่อ
โปรดจำเอาไว้หากมีวันใดที่ได้ใจเธอ
นะเออ..วันนั้นฉันคงสุขตาย

( ดนตรี )

จะปิดจะซ่อนกันไว้แบบนี้อีกนานแค่ไหน
หรือปล่อยไป จางหายตามกาลเวลา
รักแค่บอก บอกออกมา
เสียเวลา ชักช้าเพื่ออะไร

( ดนตรี )

ฉันจะได้รู้ว่าเธอมารัก หรือเพียงมาหลอก
มาทำ ให้ช้ำ ให้ชอก แล้วเธอก็ไป
อย่าให้ความหวัง
แล้วปล่อยให้ฉันต้องอยู่เดียวดาย
คงเหมือนตาย ถ้าเธอไม่รักกัน

มิวสิควิดีโอ จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน pY-1

เพลง : จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน (คอร์ด)
ศิลปิน : pY-1
A mixtape : เสน่หา – ศรีไศล สุชาตวุฒิ
MIX / MASTER : pY-1
ติดต่อ IG : py_1_
คอร์ดเพลง จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน pY-1
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend