คอร์ดเพลง เคิ่งชาติที่เหลือเพื่อเจ็บ ลำเพลิน วงศกร

  
Text   
คอร์ดเพลง เคิ่งชาติที่เหลือเพื่อเจ็บ ศิลปิน ลำเพลิน วงศกร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Am Bm C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INSTRU | Em | Em | D | Em |

Em 
ลา..ก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
 
เป็นเทื่อสุดท้
D 
ายที่สิได้เอิ้นคำ
Em 
นี้
Em 
หันหลังออกจากทาง 
 
ที่หย่างฮ่วมกันมาหลา
Am 
ยปี
 
นับจากมื้อ
C 
นี้ 
 
ไปเป็นแฟ
B 
นเขา

Am 
คืนให้แล้วตามที่ขอ
 
เมื่อดีบ่
Bm 
พออ้ายก็บ่ควรรั้ง
Em 
เจ้า
 
เพื่อให้ทุกอ
C 
ย่างจบลงอย่างสวยง
D 
าม
 
ส่วนคนคือ
Bm 
อ้ายสิเป็นจั่งใดก็
Em 
ตาม
 
ขอ
D 
รับผิดชอบ
Em 
มันเอง

C 
เคิ่งชาติที่เหลือ 
 
 
D 
ที่อ้ายสิได้ใช้
 
ถึงมันบ่เ
G 
ป็น 
 
คือ
D/F# 
จั่งที่
Em 
หวัง
 
แนมนำ
C 
ฮัก 
 
ที่หลุดไปห
D 
วั่งๆ
 
สิกัดแข้วหันห
G 
ลังเช็ดน้ำ
D/F# 
ตาบ่ใจ
Em 
อ่อน
C 
เพิ่นคงเป็นคู่แท้ 
 
 
D 
คนที่เจ้าตามหา
 
แต่ว่า
G 
ฟ้าซุกใส่มา
D/F# 
พ้ออ้าย
Em 
ก่อน
 
เบิ่ดหน้า
C 
ที่ 
 
ก็สมคว
D 
รไป
 
นับต่อจา
Bm 
กนี้จนวินาทีสุด
Em 
ท้าย
 
ต้องใช้ชี
C 
วิตอย่างคนตรอ
D 
มใจ
 
อ้ายกะสิ
Em 
ยอมเพื่อเจ้า

Em 
ลาก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
 
จากคนผู้พ่
D 
ายอ้ายกะสิไปตา
Em 
มทาง
Em 
ส่งเจ้าฮอดสวรรค์ 
 
อ้ายสิตกนรกกะ
Am 
ส่าง
 
ฮู้ไว้เ
C 
ด้อ 
 
ว่าทุกๆอ
D 
ย่าง 
 
อ้ายเต็
Em 
มใจ

INSTRU | C | D | G D/F# | Em | ( 3 Times )
INSTRU | C | D | Em | Em |

Am 
คืนให้แล้วตามที่ขอ
 
เมื่อดีบ่
Bm 
พออ้ายก็บ่ควรรั้ง
Em 
เจ้า
 
เพื่อให้ทุกอ
C 
ย่างจบลงอย่างสวยง
D 
าม
 
ส่วนคนคือ
Bm 
อ้ายสิเป็นจั่งใดก็
Em 
ตาม
 
ขอ
D 
รับผิดชอบ
Em 
มันเอง

C 
เคิ่งชาติที่เหลือ 
 
 
D 
ที่อ้ายสิได้ใช้
 
ถึงมันบ่เ
G 
ป็น 
 
คือ
D/F# 
จั่งที่
Em 
หวัง
 
แนมนำ
C 
ฮัก 
 
ที่หลุดไปห
D 
วั่งๆ
 
สิกัดแข้วหันห
G 
ลังเช็ดน้ำ
D/F# 
ตาบ่ใจ
Em 
อ่อน
C 
เพิ่นคงเป็นคู่แท้ 
 
 
D 
คนที่เจ้าตามหา
 
แต่ว่า
G 
ฟ้าซุกใส่มา
D/F# 
พ้ออ้าย
Em 
ก่อน
 
เบิ่ดหน้า
C 
ที่ 
 
ก็สมคว
D 
รไป
 
นับต่อจา
Bm 
กนี้จนวินาทีสุด
Em 
ท้าย
 
ต้องใช้ชี
C 
วิตอย่างคนตรอ
D 
มใจ
 
อ้ายกะสิ
Em 
ยอมเพื่อเจ้า

Em 
ลาก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
 
จากคนผู้พ่
D 
ายอ้ายกะสิไปตา
Em 
มทาง
Em 
ส่งเจ้าฮอดสวรรค์ 
 
อ้ายสิตกนรกกะ
Am 
ส่าง
 
ฮู้ไว้เ
C 
ด้อ 
 
ว่าทุกๆอ
D 
ย่าง 
 
อ้ายเต็
Em 
มใจ
 
ให้ฮู้ไว้เ
C 
ด้อว่าทุกๆอ
D 
ย่าง.. 
 
อ้ายเต็
Em 
มใจ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เคิ่งชาติที่เหลือเพื่อเจ็บ


ลาก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
เป็นเทื่อสุดท้ายที่สิได้เอิ้นคำนี้
หันหลังออกจากทาง ที่หย่างฮ่วมกันมาหลายปี
นับจากมื้อนี้ ไปเป็นแฟนเขา

คืนให้แล้วตามที่ขอ
เมื่อดีบ่พ่ออ้ายก็บ่ควรรั้งเจ้า
เพื่อให้ทุกอย่างจบลงอย่างสวยงาม
ส่วนคนคืออ้ายสิเป็นจั่งใดก็ตาม
ขอรับผิดชอบมันเอง

เคิ่งชาติที่เหลือ ที่อ้ายสิได้ใช้
ถึงมันบ่เป็น คือจั่งที่หวัง
แนมนำฮัก ที่หลุดไปหวั่งๆ
สิกัดแข้วหันหลังเช็ดน้ำตาบ่ใจอ่อน
เพิ่นคงเป็นคู่แท้ คนที่เจ้าตามหา
แต่ว่าฟ้าซุกใส่มาพ้ออ้ายก่อน
เบิ่ดหน้าที่ ก็สมควรไป
นับต่อจากนี้จนวินาทีสุดท้าย
ต้องใช้ชีวิตอย่างคนตรอมใจ
อ้ายกะสิยอมเพื่อเจ้า

ลาก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
จากคนผู้พ่ายอ้ายกะสิไปตามทาง
ส่งเจ้าฮอดสวรรค์ อ้ายสิตกนรกกะส่าง
ฮู้ไว้เด้อ ว่าทุกๆอย่าง อ้ายเต็มใจ

( ดนตรี )

คืนให้แล้วตามที่ขอ
เมื่อดีบ่พ่ออ้ายก็บ่ควรรั้งเจ้า
เพื่อให้ทุกอย่างจบลงอย่างสวยงาม
ส่วนคนคืออ้ายสิเป็นจั่งใดก็ตาม
ขอรับผิดชอบมันเอง

เคิ่งชาติที่เหลือ ที่อ้ายสิได้ใช้
ถึงมันบ่เป็น คือจั่งที่หวัง
แนมนำฮัก ที่หลุดไปหวั่งๆ
สิกัดแข้วหันหลังเช็ดน้ำตาบ่ใจอ่อน
เพิ่นคงเป็นคู่แท้ คนที่เจ้าตามหา
แต่ว่าฟ้าซุกใส่มาพ้ออ้ายก่อน
เบิ่ดหน้าที่ ก็สมควรไป
นับต่อจากนี้จนวินาทีสุดท้าย
ต้องใช้ชีวิตอย่างคนตรอมใจ
อ้ายกะสิยอมเพื่อเจ้า

ลาก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
จากคนผู้พ่ายอ้ายกะสิไปตามทาง
ส่งเจ้าฮอดสวรรค์อ้ายสิตกนรกกะส่าง
ฮู้ไว้เด้อว่าทุกๆอย่าง อ้ายเต็มใจ
ให้ฮู้ไว้เด้อว่าทุกๆอย่าง อ้ายเต็มใจ

มิวสิควิดีโอ เคิ่งชาติที่เหลือเพื่อเจ็บ ลำเพลิน วงศกร

เพลง : เคิ่งชาติที่เหลือเพื่อเจ็บ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ
ติดต่องานศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง เคิ่งชาติที่เหลือเพื่อเจ็บ ลำเพลิน วงศกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend