คอร์ดเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก pY-1

  
Text   
คอร์ดเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก ศิลปิน pY-1 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em A D B7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอย
Em 
แม่นาง 
 
 
A 
 
นักร้องคนนี้อยากเป็น
D 
ลูกเขย 
 
 
B7 
 
ก็หลงคลั่งไคล้ในแม่
Em 
ทรามเชย
 
บุญเ
A 
อ๋ย 
 
ไม่รู้จะมีถึงไ
D 
หม 
 
 
B7 

 
จะรู้บ้างไหมมีใครเขา
Em 
อยากทัก 
 
(ทักท
A 
าย)
 
ก็แค่นักร้องหัวฟูอ
D 
ยากบอกรัก ( I L
B7 
ove You )
 
ขอร้องอ้อนวอนพ่อตา
Em 
แม่ยาย
 
ช่วยเอ็น
A 
ดูลูกชายคน
D 
นี้ 
 
 
B7 

 
อ้อนวอนพ่อตาแม่
Em 
ยาย 
 
ขอร้องได้โปรดเห็น
A 
ใจ
 
ไอผมมันแค่นักร้
D 
อง 
 
ร้องเพลง
B7 
ทั่วไป
 
ก็หวังว่าไม่
Em 
ขวางกั้น 
 
เงินทองไม่มีมากม
A 
าย
 
แต่ผมก็จะ
D 
หา หามาให้ได้  
B7 
 
มีแต่กีต้าร์กับไมค์โครโ
Em 
ฟน 
 
(กีต้าร์กับไมค์โครโ
A 
ฟน)
 
ในทุกคํ่าคืนฉันยังตะโ
D 
กน ร้องเพลง  
B7 
 
อยากให้ช่วยดูถึงความ
Em 
ตั้งใจ 
 
เป้าหมายที่ผมตั้งไ
A 
ว้
 
สักวันจะทำให้
D 
ดูนักร้องคนนี้ดูแลเธอ
B7 
ได้

 
ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอย
Em 
แม่นาง 
 
 
A 
 
นักร้องคนนี้อยากเป็น
D 
ลูกเขย 
 
 
B7 
 
ก็หลงคลั่งไคล้ในแม่
Em 
ทรามเชย
 
บุญเ
A 
อ๋ย 
 
ไม่รู้จะมีถึงไ
D 
หม 
 
 
B7 

 
จะรู้บ้างไหมมีใครเขา
Em 
อยากทัก 
 
(ทักท
A 
าย)
 
ก็แค่นักร้องหัวฟูอ
D 
ยากบอกรัก ( I L
B7 
ove You )
 
ขอร้องอ้อนวอนพ่อตา
Em 
แม่ยาย
 
ช่วยเอ็น
A 
ดูลูกชายคน
D 
นี้ 
 
 
B7 

 
ขอวอนให้
Em 
ลมเอยช่วยพัด
A 
พา
 
ให้ผมนั้นได้รักกับเ
D 
ธอ 
 
(ช่วยให้ผมได้รักกับเธอ)
 
ขอ
B7 
เลยขอ
Em 
วอนพ่อตาแม่ย
A 
าย
 
อย่าใจร้ายกับผมมา
D 
กเกิน
 
ขอเธออย่า
B7 
พึ่งไปเป็นอื่นใด 
 
(ไปเป็นอื่น
A 
ใด)
 
ขอเธอว่าอย่าพึ่งไป
D 
กับใคร 
 
 
B7 
 
ถึงแม้จะเป็นนักร้องที่
Em 
ธรรมดา
 
แต่ว่าผมนั้นจะพ
A 
ยายาม 
 
เพื่อ
D 
คุณ 
 
 
B7 

 
ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอย
Em 
แม่นาง 
 
 
A 
 
นักร้องคนนี้อยากเป็น
D 
ลูกเขย 
 
 
B7 
 
ก็หลงคลั่งไคล้ในแม่
Em 
ทรามเชย
 
บุญเ
A 
อ๋ย 
 
ไม่รู้จะมีถึงไ
D 
หม 
 
 
B7 

 
จะรู้บ้างไหมมีใครเขา
Em 
อยากทัก 
 
(ทักท
A 
าย)
 
ก็แค่นักร้องหัวฟูอ
D 
ยากบอกรัก ( I L
B7 
ove You )
 
ขอร้องอ้อนวอนพ่อตา
Em 
แม่ยาย
 
ช่วยเอ็น
A 
ดูลูกชายคน
D 
นี้ 
 
 
B7 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก


ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอยแม่นาง
นักร้องคนนี้อยากเป็นลูกเขย
ก็หลงคลั่งไคล้ในแม่ทรามเชย
บุญเอ๋ย ไม่รู้จะมีถึงไหม
จะรู้บ้างไหมมีใครเขาอยากทัก (ทักทาย)
ก็แค่นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก ( I Love You )
ขอร้องอ้อนวอนพ่อตาแม่ยาย
ช่วยเอ็นดูลูกชายคนนี้

อ้อนวอนพ่อตาแม่ยาย ขอร้องได้โปรดเห็นใจ
ไอผมมันแค่นักร้อง ร้องเพลงทั่วไป
ก็หวังว่าไม่ขวางกั้น เงินทองไม่มีมากมาย
แต่ผมก็จะหา หามาให้ได้
มีแต่กีต้าร์กับไมค์โครโฟน (กีต้าร์กับไมค์โครโฟน)
ในทุกคํ่าคืนฉันยังตะโกน ร้องเพลง
อยากให้ช่วยดูถึงความตั้งใจ
เป้าหมายที่ผมตั้งไว้
สักวันจะทำให้ดูนักร้องคนนี้ดูแลเธอได้

ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอยแม่นาง
นักร้องคนนี้อยากเป็นลูกเขย
ก็หลงคลั่งไคล้ในแม่ทรามเชย
บุญเอ๋ย ไม่รู้จะมีถึงไหม
จะรู้บ้างไหมมีใครเขาอยากทัก (ทักทาย)
ก็แค่นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก ( I Love You )
ขอร้องอ้อนวอนพ่อตาแม่ยาย
ช่วยเอ็นดูลูกชายคนนี้

ขอวอนให้ลมเอยช่วยพัดพาให้ผมนั้นได้รักกับเธอ
(ช่วยให้ผมได้รักกับเธอ)
ขอเลยขอวอนพ่อตาแม่ยาย
อย่าใจร้ายกับผมมากเกิน
ขอเธออย่าพึ่งไปเป็นอื่นใด (ไปเป็นอื่นใด)
ขอเธอว่าอย่าพึ่งไปกับใคร
ถึงแม้จะเป็นนักร้องที่ธรรมดา
แต่ว่าผมนั้นจะพยายาม เพื่อคุณ

ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอยแม่นาง
นักร้องคนนี้อยากเป็นลูกเขย
ก็หลงคลั่งไคล้ในแม่ทรามเชย
บุญเอ๋ย ไม่รู้จะมีถึงไหม
จะรู้บ้างไหมมีใครเขาอยากทัก (ทักทาย)
ก็แค่นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก ( I Love You )
ขอร้องอ้อนวอนพ่อตาแม่ยาย
ช่วยเอ็นดูลูกชายคนนี้

มิวสิควิดีโอ นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก pY-1

เพลง : นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก (คอร์ด)
ศิลปิน : pY-1
เนื้อร้อง/ทำนอง :
MIX / MASTER : pY-1
Contact : IG : py_1_
คอร์ดเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก pY-1
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend