คอร์ดเพลง ถามจริง pY-1

  
Text   
คอร์ดเพลง ถามจริง ศิลปิน pY-1 คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Amaj7 Bm7 C#m7 E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Amaj7 | C#m7 | Bm7 | E |
INTRO | Amaj7 | C#m7 | Bm7 | E |

 
ถามจริงเธอ
Amaj7 
รักเขามากใช่ไหม
 
ช่วยตอบได้
C#m7 
หรือป่าว
 
หรือยังไม่
Bm7 
ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทุกเ
E 
รื่องราว
 
ให้เธอช่วย
Amaj7 
เลือกมาเลยได้ไหม
 
ตามใจเธอ
C#m7 
เลือกเอา
 
หรือเป็นเพราะ
Bm7 
ฉันนั้นมาทีหลัง
 
เธอเลยไม่เ
E 
ลือกเรา 
 
เขาเอาคืนไป

Amaj7 
  และฉันก็
C#m7 
รู้ว่าเขานั้นมาก่อน
 
เพียงเขา
Bm7 
พูดเธอก็ยอมใจอ่อน
 
เชิญกลับไ
E 
ป 
 
ฉันไม่เป็นไรหรอก

 
แค่ต้องกลับไปอยู่คน
Amaj7 
เดียว 
 
มันก็คงไม่ตาย
 
แต่ตอนที่อยู่ด้วย
C#m7 
กันฉันแค่รู้สึกเสียดาย
 
หรือว่าเขาดี
Bm7 
มากจนเธอลืมไม่ลง 
 
 
E 
 
ใจคนทั้งคน
 

 
และหากว่า
F#m 
เธอยังไม่ลืม 
 
ใจเธอให้คืน..
C#m7 
เขาไปหมดแล้วมั้ง
 
เหมือนกับ
Bm7 
ไฟที่ไหม้ฟืน 
 
ฉันสุดจะกล้ำกลืน
E 
เพราะเธอยังรักมัน
 
ฉันไม่
F#m 
มีสืทธิ์เลือกเลย เธอไปง่ายๆ เลย
C#m7 
ฉันคงได้แค่หวัง 
 
 
Bm7 
 
แต่ว่าฉันยังสง
E 
สัย

 
ถามจริงเธอ
Amaj7 
รักเขามากใช่ไหม
 
ช่วยตอบได้
C#m7 
หรือป่าว
 
หรือยังไม่
Bm7 
ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทุกเ
E 
รื่องราว
 
ให้เธอช่วย
Amaj7 
เลือกมาเลยได้ไหม
 
ตามใจเธอ
C#m7 
เลือกเอา
 
หรือเป็นเพราะ
Bm7 
ฉันนั้นมาทีหลัง
 
เธอเลยไม่เ
E 
ลือกเรา 
 
เขาเอาคืนไป

Amaj7 
  ฉันทั้ง
C#m7 
รักและฉันทั้งได้ใจ
Bm7 
  เป็นใครต่อใ
E 
ครก็ไม่อยากเสียไป

 
ฉันแค่น้อย
Amaj7 
ใจทำไมเขาเจอเธอก่อน
 
เขาคงดี
C#m7 
มากฉันมันก็แย่ตลอด
 
ทำเธอเสีย
Bm7 
ใจ 
 
ก็ไม่เคยมาปลอบ
 
ครั้งสุดท้
E 
ายฉันแค่อยากจะกอด

 
และหากว่า
F#m 
เธอยังไม่ลืม 
 
ใจเธอให้คืน..
C#m7 
เขาไปหมดแล้วมั้ง
 
เหมือนกับ
Bm7 
ไฟที่ไหม้ฟืน 
 
ฉันสุดจะกล้ำกลืน
E 
เพราะเธอยังรักมัน
 
ฉันไม่
F#m 
มีสืทธิ์เลือกเลย เธอไปง่ายๆ เลย
C#m7 
ฉันคงได้แค่หวัง 
 
 
Bm7 
 
แต่ว่าฉันยังสง
E 
สัย

 
ถามจริงเธอ
Amaj7 
รักเขามากใช่ไหม
 
ช่วยตอบได้
C#m7 
หรือป่าว
 
หรือยังไม่
Bm7 
ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทุกเ
E 
รื่องราว
 
ให้เธอช่วย
Amaj7 
เลือกมาเลยได้ไหม
 
ตามใจเธอ
C#m7 
เลือกเอา
 
หรือเป็นเพราะ
Bm7 
ฉันนั้นมาทีหลัง
 
เธอเลยไม่เ
E 
ลือกเรา 
 
เขาเอาคืนไป

 
ถามจริงเธอ
Amaj7 
รักเขามากใช่ไหม
 
ช่วยตอบได้
C#m7 
หรือป่าว
 
หรือยังไม่
Bm7 
ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทุกเ
E 
รื่องราว
 
ให้เธอช่วย
Amaj7 
เลือกมาเลยได้ไหม
 
ตามใจเธอ
C#m7 
เลือกเอา
 
หรือเป็นเพราะ
Bm7 
ฉันนั้นมาทีหลัง
 
เธอเลยไม่เ
E 
ลือกเรา 
 
เขาเอาคืนไป

OUTRO | Amaj7 | C#m7 | Bm7 | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ถามจริง


ถามจริงเธอรักเขามากใช่ไหม
ช่วยตอบได้หรือป่าว
หรือยังไม่ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทุกเรื่องราว
ให้เธอช่วยเลือกมาเลยได้ไหม
ตามใจเธอเลือกเอา
หรือเป็นเพราะฉันนั้นมาทีหลัง
เธอเลยไม่เลือกเรา เขาเอาคืนไป

และฉันก็รู้ว่าเขานั้นมาก่อน
เพียงเขาพูดเธอก็ยอมใจอ่อน
เชิญกลับไป ฉันไม่เป็นไรหรอก

แค่ต้องกลับไปอยู่คนเดียว มันก็คงไม่ตาย
แต่ตอนที่อยู่ด้วยกันฉันแค่รู้สึกเสียดาย
หรือว่าเขาดีมากจนเธอลืมไม่ลง
ใจคนทั้งคน

และหากว่าเธอยังไม่ลืม ใจเธอให้คืน..
เขาไปหมดแล้วมั้ง
เหมือนกับไฟที่ไหม้ฟืน ฉันสุดจะกล้ำกลืน
เพราะเธอยังรักมัน
ฉันไม่มีสืทธิ์เลือกเลย เธอไปง่ายๆ เลย
ฉันคงได้แค่หวัง
แต่ว่าฉันยังสงสัย

ถามจริงเธอรักเขามากใช่ไหม
ช่วยตอบได้หรือป่าว
หรือยังไม่ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทุกเรื่องราว
ให้เธอช่วยเลือกมาเลยได้ไหม
ตามใจเธอเลือกเอา
หรือเป็นเพราะฉันนั้นมาทีหลัง
เธอเลยไม่เลือกเรา เขาเอาคืนไป

ฉันทั้งรักและฉันทั้งได้ใจ
เป็นใครต่อใครก็ไม่อยากเสียไป

ฉันแค่น้อยใจทำไมเขาเจอเธอก่อน
เขาคงดีมากฉันมันก็แย่ตลอด
ทำเธอเสียใจ ก็ไม่เคยมาปลอบ
ครั้งสุดท้ายฉันแค่อยากจะกอด

และหากว่าเธอยังไม่ลืม ใจเธอให้คืน..
เขาไปหมดแล้วมั้ง
เหมือนกับไฟที่ไหม้ฟืน ฉันสุดจะกล้ำกลืน
เพราะเธอยังรักมัน
ฉันไม่มีสืทธิ์เลือกเลย เธอไปง่ายๆ เลย
ฉันคงได้แค่หวัง
แต่ว่าฉันยังสงสัย

ถามจริงเธอรักเขามากใช่ไหม
ช่วยตอบได้หรือป่าว
หรือยังไม่ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทุกเรื่องราว
ให้เธอช่วยเลือกมาเลยได้ไหม
ตามใจเธอเลือกเอา
หรือเป็นเพราะฉันนั้นมาทีหลัง
เธอเลยไม่เลือกเรา เขาเอาคืนไป

ถามจริงเธอรักเขามากใช่ไหม
ช่วยตอบได้หรือป่าว
หรือยังไม่ลืมที่เคยทำไว้กับเขาทุกเรื่องราว
ให้เธอช่วยเลือกมาเลยได้ไหม
ตามใจเธอเลือกเอา
หรือเป็นเพราะฉันนั้นมาทีหลัง
เธอเลยไม่เลือกเรา เขาเอาคืนไป

มิวสิควิดีโอ ถามจริง pY-1

เพลง : ถามจริง (คอร์ด)
ศิลปิน : pY-1
ดนตรี : j grooves
MIX / MASTER : pY-1
ติดต่อ IG : py_1_
คอร์ดเพลง ถามจริง pY-1
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend