คอร์ดเพลง แพ้น็อค – ต้าร์ ตจว.

  
Text   

คอร์ดเพลง แพ้น็อค
ศิลปิน ต้าร์ ตจว.
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง แพ้น็อค คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | F#m | G | A | ( 2 Times )

Bm 
มันเบิดแฮงตั้งการ์ด 
 
มื่
F#m 
อฮู้สิขาดเธอไป
 
จุกป
G 
านถืกเข่าลอยใส่ 
 
อ้ายสู้เ
A 
ขาบ่ได้อีหลี
 
ยอม
Bm 
ถอยบ่ขวางทางน้อง 
 
เป็นมวย
F#m 
รองเขาฮู้โตดี
 
เริ่มนับห
G 
นึ่งฮอดสิบแล้วติ๊ 
 
ที่เ
A 
ธอสิถิ่มอ้า
Bm 
ยไป

 
* (ส่ำ)แพ้น๊
G 
อค 
 
ถืกศอก
A 
สับหลับกลางอ
Bm 
ากาศ
 
แชมป์ฮักที่เ
G 
คยคาด 
 
ตั้งก
A 
าร์ดป้องกันบ่
D 
ได้
 
เธอเดินจาก
G 
ไป 
 
อ้ายบ่
A 
ฮู้สิสู้เพื่
Bm 
อไผ
 
ขาดเธอคงขาด
G 
ใจ โอ้ โ
A 
 
(อ้ายยอมแพ้กะได้  
D 
ใจเหมิดแฮงแล้ว)

INSTRU | A |

Bm 
เมื่อจบการแข่งขัน 
 
เขา
F#m 
ได้รางวัลคือเธอ
 
ต่
G 
างกับอ้ายที่เจอ 
 
คือก
A 
ารที่เธอ 
 
เบิดฮัก
Bm 
แผลที่แตกในใจ 
 
หมอ
F#m 
เย็บให้คงสิยาก
 
G 
ากเจ้าบ่ลำบาก 
 
ส่อยเ
A 
ก็บซาก
 
เศษใจอ้ายแนเ
Bm 
ด้อนาง

( * )

INSTRU | G A | Bm | G A | D |
INSTRU | G A | Bm | G A | Bm |

 
เมื่อเธอเลือกเ
G 
ชียร์เขาสุดหัวใจ
 
สู้ให้ต
A 
ายจั่งไดก
Bm 
ะแพ้
G 
คงทำได้แค่ 
 
ก้มหน้ารั
A 
บคำตัดสิน

( * , * )

OUTRO | Bm | F#m | G | A |
OUTRO | Bm | F#m | G | A | Bm |เนื้อเพลง แพ้น็อค
มันเบิดแฮงตั้งการ์ด มื่อฮู้สิขาดเธอไป
จุกปานถืกเข่าลอยใส่ อ้ายสู้เขาบ่ได้อีหลี
ยอมถอยบ่ขวางทางน้อง เป็นมวยรองเขาฮู้โตดี
เริ่มนับหนึ่งฮอดสิบแล้วตี ที่เธอสิถิ่มอ้ายไป

* (ส่ำ)แพ้น๊อค ถืกศอกสับหลับกลางอากาศ
แชมป์ฮักที่เคยคาด ตั้งการ์ดป้องกันบ่ได้
เธอเดินจากไป อ้ายบ่ฮู้สิสู้เพื่อไผ
ขาดเธอคงขาดใจ โอ้ โอ.
(อ้ายยอมแพ้กะได้ ใจเหมิดแฮงแล้ว)

เมื่อจบการแข่งขัน เขาได้รางวัลคือเธอ
ต่างกับอ้ายที่เจอ คือการที่เธอ เบิดฮัก
แผลที่แตกในใจ หมอเย็บให้คงสิยาก
หากเจ้าบ่ลำบาก ส่อยเก็บซาก
เศษใจอ้ายแนเด้อนาง

( * )

(ดนตรี)

เมื่อเธอเลือกเชียร์เขาสุดหัวใจ
สู้ให้ตายจั่งไดกะแพ้
คงทำได้แค่ ก้มหน้ารับคำตัดสิน โว…

( * , * )
แพ้น็อค
ศิลปิน ต้าร์ ตจว.
คำร้อง/ทำนอง INDY
เรียบเรียง ไมเคิล เชงเม้ง
ต้าร์ ตจว. - แพ้น็อค - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend