หน้าแรก » ต้าร์ ตจว. » คอร์ดเพลง รอยเลื่อน – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง รอยเลื่อน – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง รอยเลื่อน – ต้าร์ ตจว.

Tune to Eb

INTRO | Am | F | ( 2 Times )

Am 
  บ่คิดว่า 
 
น้
องหล่า 
 
สิมา
เปลี่ยนไป
Am 
  ยังจำคำเจ้า
ฝังใจ 
 
ว่าอ้าย
คือ 
 
ฮักแท้
Am 
  แค่วันคืนผ่าน
บ่นาน 
 
ใจเจ้า
เปลี่ยนแปร
Am 
  ถึกเขาคนใหม่
เทคแคร์ 
 
บ่แคร์
อ้ายแล้วบ้อ

Dm 
* เคยก่อฮัก ปักใจผู
Em 
กพัน
 
สิฮักมั่น อยู่กันยืด
ยาว
 
บอกฮักเฮา บ่มีมื่อเสื่อม
คลาย

 
** เปลี่ยนไปตอ
Am 
นได๋.. 
 
ใจเ
จ้า
 
แอบเอ
าเขามาแทนที่อ้าย
 
รอ
ยเลื่อนใน
Am 
หัว.. ใจ  
อ้ายมองบ่เห็น
 
บอ
กอ้ายไ
Am 
ด้บ่.. 
 
น้อง
Em 
หล่า
 
 
ก่อนที่เขา
สิมาเขี่ยอ้ายกระเด็น
เอ็นดูหั
วใจของอ้ายแนห
Am 
ล่า 
 
 
 

Dm 
  ขอเวลา 
 
ให้อ้ายตั้งห
Am 
ลัก 
 
แนจักหน่อย
Bb 
…หากน้ำตามันย้อย 
 
สิ
ได้บ่เจ็บหลาย

INSTRU | Am | Am | F#7 | F |
INSTRU | Am | Am | F#7 | F | G |
( * , ** , ** )

Dm 
เอ็นดูหั
วใจ.. 
 
ของอ้ายแนหล่า

OUTRO | Am | Fmaj7 | Am | Fmaj7 | Am |

เนื้อเพลง
บ่คิดว่า น้องหล่า สิมาเปลี่ยนไป
ยังจำคำเจ้าฝังใจ ว่าอ้ายคือ ฮักแท้
แค่วันคืนผ่านบ่นาน ใจเจ้า เปลี่ยนแปร
ถึกเขาคนใหม่เทคแคร์ บ่แคร์ อ้ายแล้วบ้อ

* เคยก่อฮัก ปักใจผูกพัน
สิฮักมั่น อยู่กันยืดยาว
บอกฮักเฮา บ่มีมื่อเสื่อมคลาย

** เปลี่ยนไปตอนได๋ใจเจ้า
แอบเอาเขามาแทนที่อ้าย
รอยเลื่อนในหัวใจ อ้ายมองบ่เห็น
บอกอ้ายได้บ่น้องหล่า
ก่อนที่เขาสิมาเขี่ยอ้ายกระเด็น
เอ็นดูหัวใจของอ้ายแนหล่า

ขอเวลา ให้อ้าย ตั้งหลัก แนจักหน่อย
หากน้ำตามันย้อย สิได้บ่เจ็บหลาย

( ดนตรี )

( * , ** , ** )

เอ็นดูหัวใจ.. ของอ้ายแนหล่า
เพลงรอยเลื่อน
ศิลปิน: ต้าร์ ตจว.
คำร้อง /ทำนอง INDY
เรียบเรียง: JC STUDIO
รอยเลื่อน - ต้าร์ ตจว.
 โฆษณา