คอร์ดเพลง ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอ เพ-ลา

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอ ศิลปิน เพ-ลา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Bm C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Em | Bm | C | G |

 
มองลงมายัง
Em 
พื้น 
 
เธอยืนบนตึก
Bm 
สูง
 
ร่างก
C 
ายไร้แรงพยุง 
 
โอนอ่อนไปตาม
G 
ลม
 
เส้นผมที่ไหว
Em 
พริ้ว 
 
ปลิดปลิวในบาง
Bm 
ครา
 
ทำให้เ
C 
ห็นร่องรอยน้ำตา 
 
ใบหน้าที่หม่นห
G 
มอง

 
ผู้คนต่างราย
Em 
ล้อม 
 
จับจ้องมองดู
Bm 
เธอ
 
เธอเ
C 
ผยมุมปากเผยอ 
 
ทำหน้าไม่แย
G 
แส
 
ดิ่งตัวลงกลาง
Em 
พื้น 
 
สะอื้นแค่เบา
Bm 
บาง
 
อีกไม่
C 
ช้า ไม่นาน ทุกอย่างจะดับ
G 
ไป

 
ฉันมองเธอจ
C 
ากตรงนี้
 
นาทีที่เธอมีแต่ค
G 
วามโดดเดี่ยว
 
ถึงเราไม่ข้
C 
องไม่เกี่ยวกันเลย
 
แต่มีสิ่งเดียวที่ฉันรับ
G 
รู้
 
ว่าเธอคง
C 
ทุกข์และทรมานมานาน
 
จนต้านไม่ไ
G 
หว
 
จนสิ่งสุดท้
C 
ายข้างในหัวใจ
 
เธอปรารถนาคือความต
G 
าย

INSTRU | C | G | C | G |

 
สิ่งใดเล่ากัน
Em 
หนอ 
 
ที่ทำให้เธ
Bm 
อท้อ 
 
และหมดหวัง
 
จนจิตวิญญ
C 
าณไร้แรงพลัง 
 
ไปต่อและทนไม่ไ
G 
หว
 
วันคืนที่โหด
Em 
ร้าย 
 
กำลังจะผ่า
Bm 
นไป
 
อีกไม่
C 
ช้าแสงของโลกใบใหม่ 
 
จะโอบกอดเ
G 
ธอ

 
ฉันมองเธอจ
C 
ากตรงนี้
 
นาทีที่เธอมีแต่ค
G 
วามโดดเดี่ยว
 
ถึงเราไม่ข้
C 
องไม่เกี่ยวกันเลย
 
แต่มีสิ่งเดียวที่ฉันรับ
G 
รู้
 
ว่าเธอคง
C 
ทุกข์และทรมานมานาน
 
จนต้านไม่ไ
G 
หว
 
จนสิ่งสุดท้
C 
ายข้างในหัวใจ
 
เธอปรารถนาคือความต
G 
าย

 
ขอให้โลกใบใ
C 
หม่ 
 
ใจดีกับเธอ
 
อย่าได้พบเ
G 
จอเรื่องราวที่เลวร้าย
 
สิ่งที่เธอต้อง
C 
ทุกข์ต้องทนมากมาย
 
จงหาย
G 
ไป 
 
กับโลกนี้

 
ขอให้โลกใบใ
C 
หม่ใจดีกับเธอ
 
หากได้พบเ
G 
จอเรื่องราวมากมาย
 
ให้รอย
C 
ยิ้มของเธอสดใส 
 
ทุกวันทุก
G 
คืน

 
ขอให้โลกใบใ
C 
หม่ 
 
ใจดีกับเธอ
 
ขอให้โลกใบใ
G 
หม่ 
 
ใจดีกับเธอ
 
ขอให้โลกใบใ
C 
หม่ 
 
จงใจดีกับเธอ
 
กับเ
G 
ธอ

 
ขอให้โลกใบใ
C 
หม่ 
 
ใจดีกับเธอ
 
ขอให้โลกใบใ
G 
หม่ 
 
ใจดีกับเธอ
 
ขอให้โลกใบใ
C 
หม่ 
 
จงใจดีกับเธอ
 
กับเ
G 
ธอ

OUTRO | Em | Bm | C | G |
OUTRO | Em | Bm | C | G |
OUTRO | Em | Bm | C | G | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอ


มองลงมายังพื้น เธอยืนบนตึกสูง
ร่างกายไร้แรงพยุงโอนอ่อนไปตามลม
เส้นผมที่ไหวพริ้ว ปลิดปลิวในบางครา
ทำให้เห็น ร่องรอยน้ำตา ใบหน้าที่หม่นหมอง

ผู้คนต่างรายล้อม จับจ้องมองดูเธอ
เธอเผยมุมปากเผยอ ทำหน้าไม่แยแส
ดิ่งตัวลงกลางพื้น สะอื้นแค่เบาบาง
อีกไม่ช้า ไม่นาน ทุกอย่างจะดับไป

ฉันมองเธอจากตรงนี้ นาทีที่เธอมีแต่ความโดดเดี่ยว
ถึงเราไม่ข้องไม่เกี่ยวกันเลย แต่มีสิ่งเดียวที่ฉันรับรู้
ว่าเธอคงทุกข์และทรมานมานานจนต้านไม่ไหว
จนสิ่งสุดท้ายข้างในหัวใจ เธอปรารถนาคือความตาย

( ดนตรี )

สิ่งใดเล่ากันหนอ ที่ทำให้เธอท้อ และหมดหวัง
จนจิตวิญญาณไร้แรงพลังไปต่อและทนไม่ไหว
วันคืนที่โหดร้าย กำลังจะผ่านไป
อีกไม่ช้าแสงของโลกใบใหม่ จะโอบกอดเธอ

ฉันมองเธอจากตรงนี้ นาทีที่เธอมีแต่ความโดดเดี่ยว
ถึงเราไม่ข้องไม่เกี่ยวกันเลย แต่มีสิ่งเดียวที่ฉันรับรู้
ว่าเธอคงทุกข์และทรมานมานานจนต้านไม่ไหว
จนสิ่งสุดท้ายข้างในหัวใจ เธอปรารถนาคือความตาย

ขอให้โลกใบใหม่ ใจดีกับเธอ
อย่าได้พบเจอเรื่องราวที่เลวร้าย
สิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนมากมาย
จงหายไป กับโลกนี้

ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอ
หากได้พบเจอเรื่องราวมากมาย
ให้รอยยิ้มของเธอสดใส ทุกวันทุกคืน

ขอให้โลกใบใหม่ ใจดีกับเธอ
ขอให้โลกใบใหม่ ใจดีกับเธอ
ขอให้โลกใบใหม่ จงใจดีกับเธอ
กับเธอ

ขอให้โลกใบใหม่ ใจดีกับเธอ
ขอให้โลกใบใหม่ ใจดีกับเธอ
ขอให้โลกใบใหม่ จงใจดีกับเธอ
กับเธอ

มิวสิควิดีโอ ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอ เพ-ลา

เพลง : ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอ (คอร์ด)
ศิลปิน : เพ-ลา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพ-ลา
ภาพวาด/Teerapat simmalee
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับเธอ เพ-ลา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend