คอร์ดเพลง ดึกหินลงห้วย – ต้าร์ ตจว.

  
Text   

คอร์ดเพลง ดึกหินลงห้วย
ศิลปิน ต้าร์ ตจว.
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ดึกหินลงห้วย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | B | B |
INTRO | B | B | C#m | A | E | E |

 
ฮู้โ
E 
ตเจ้าของ 
 
ว่าอ้ายเฮ็ดไ
B 
ด้ 
 
แค่มองน้องหล้า
A 
บ่อาจได้นั่งสบตา 
 
B 
าสนาหมาได้แต่เห่า
 
ยามน้
E 
องย่างผ่าน 
 
ได้แต่เอ่ย
B 
คำ 
 
เอิ้นถาไถ่เจ้า
A 
มีสิทธิได้ยืนข้างเหงา 
 
 
B 
แต่บ่ได้เ
A 
ข้าไปยืนใ
E 
นใจ

C#m 
เฮ็ดนำส่ำได๋ 
 
กะเข้าไ
B 
ปบ่ฮอดใจเจ้า
A 
บ่อาจสู้เขา 
 
คนที่เ
B 
จ้าวาดหวังเอาไว้
C#m 
อ้ายฮู้ดีว่า 
 
มื้อ
G#m 
หน้าอ้าย
F#m 
ต้องเสียใจ
 
ย้
A 
อนฮักที่ให้เจ้าไป 
 
 
B 
สิ่งที่ได้คือความว่า
E 
งเปล่า

 
*  
F#m 
ใจเน่าๆ 
 
เจ้า
G#m 
บ่สน ฮักจนๆ เจ้าบ่สนใ
A 
จ.. 
 
โอ้
B 
..

 
** ทุ่มฮักเจ้าไ
E 
ป 
 
มันส่ำอ้
B 
าย 
 
ดึกหินลงห้
A 
วย 
 
 
B 
 
ฮักมันบ่ช่
E 
วย 
 
ให้เจ้าอ่
B 
วยหน้ามาส
C#m 
นใจ 
 
 
B 
 
ฟ้ามันห่าง
E 
ดิน 
 
หินมันอยู่
B 
ต่ำ 
 
เปรียบส่ำโ
C#m 
ตอ้าย 
 
 
B 
 
เบิดก้อนหัวใ
E 
จ 
 
ยกให้ไ
B 
ปเจ้ากะบ่เ
A 
อา 
 
โอ้
B 
..

 
E 
มาได้แต่เห่า 
 
มันก
B 
ะสิเฝ้า 
 
คอยเห่าน้องหล้า
A 
ถึงวาสนาสิเขียน
B 
ว่า 
 
อ้ายบ่สมเจ้า
E 
สิฝืนชะตา 
 
ฮักน้องห
B 
ล่า 
 
ทุ่มเทไปบ่เซา
 
ย้
A 
อนใจอ้ายมีแต่เจ้า 
 
 
B 
ฮักแต่เ
A 
จ้า 
 
แค่เพียง
E 
ผู้เดียว

INSTRU | C#m B | A | E |
INSTRU | C#m G#m | A | B |

( * , ** , ** )

OUTRO | B | B | C#m | A | E |

เนื้อเพลง
ฮู้โตเจ้าของ ว่าอ้ายเฮ็ดได้ แค่มองน้องหล้า
บ่อาจได้นั่งสบตา วาสนาหมาได้แต่เห่า
ยามน้องย่างผ่าน ได้แต่เอ่ยคำ เอิ้นถาไถ่เจ้า
มีสิทธิได้ยืนข้างเหงา แต่บ่ได้เข้าไปยืนในใจ

เฮ็ดนำส่ำได๋ กะเข้าไปบ่ฮอดใจเจ้า
บ่อาจสู้เขา คนที่เจ้าวาดหวังเอาไว้
อ้ายฮู้ดีว่า มื้อหน้าอ้ายต้องเสียใจ
ย้อนฮักที่ให้เจ้าไป สิ่งที่ได้คือความว่างเปล่า

* ใจเน่าๆ เจ้าบ่สน ฮักจนๆ เจ้าบ่สนใจ.. โอ้..

** ทุ่มฮักเจ้าไป มันส่ำอ้าย ดึกหินลงห้วย
ฮักมันบ่ช่วย ให้เจ้าอ่วยหน้ามาสนใจ
ฟ้ามันห่างดิน หินมันอยู่ต่ำ เปรียบส่ำโตอ้าย
เบิดก้อนหัวใจ ยกให้ไปเจ้ากะบ่เอา โอ้..

หมาได้แต่เห่า มันกะสิเฝ้า คอยเห่าน้องหล้า
ถึงวาสนาสิเขียนว่า อ้ายบ่สมเจ้า
สิฝืนชะตา ฮักน้องหล่า ทุ่มเทไปบ่เซา
ย้อนใจอ้ายมีแต่เจ้า ฮักแต่เจ้า แค่เพียงผู้เดียว

( ดนตรี )

( * , ** , ** )
เพลง : ดึกหิน ลงห้วย
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
คำร้อง/ทำนอง : Indy
เรียบเรียง : ไมเคิล เชงเม้ง
ติดต่องานแสดง
083-542-4187 (หนุ่ย ลายไทย)
คอร์ดเพลง - ดึกหินลงห้วย - ต้าร์ ตจว.
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend