คอร์ดเพลง ตบหัวลูบหลัง ยศ ภิญโญ

  
Text   
คอร์ดเพลง ตบหัวลูบหลัง ศิลปิน ยศ ภิญโญ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | C | Am Em |
INTRO | F Em | Dm G |

 
ทำเป็น
C 
ตีแถลงแกล้ง
Em 
เว้าให้อ้ายฮัก
 
ทำเป็น
Am 
ว่าเฮากะที่
Em 
หนึ่งในสายตา
 
แม่นว่าพ
F 
รหมลิขิตคา
Em 
รมเพิ่นเว้าจา
 
แต่ต้อง
Dm 
มาเสียหมาย้อนคำว่า
G 
ฮักเจ้าหลาย

 
อย่าเฮ็ดเ
C 
วรอย่าเฮ็ดปาบกับผู้
Em 
ใด๋อีกเด้อ
 
เจ้าเบิดเท้อ
Am 
เลอบ่เคยแคร์และบ่
Em 
สนใจ
 
เจ้าฮู้บ่
F 
ว่าคนถึกกระทำมันเจ็บ
Em 
แฮงซำได๋
 
มาส่าง
Dm 
เป็นตาหน่าย 
 
คือคักแท้น้อ..
G 
.ใจคน
 
โอ้ ฮู้ โว ฮู้ โว้ ฮู้ โว ฮู้ โว..
 

 
คำว่า
Dm 
ฮักมันควรสิออกมาจากใจ
 
จักว่าพอปาน
Em 
ใด๋บ่จริงใจ
Am 
คักแหน่
 
เว้าล
F 
อยๆ ให้คาดหวัง อยากบั้งแต้คนบ่ฮัก
G 
แท้
 
เฮ็ดให้เฮาแพ้แล้วกะ
C 
บ่สนใจ

 
ตบ
F 
หัวแล้วลูบหลัง 
 
ฮัก
G 
พังกะทำเป็นเสย
 
เตย
Em 
เวยเฮ็ดปานบ่เคย
Am 
ฮักกัน
 
มีแต่หมูห
F 
มาละที่มันเฮ็ดแบบ
G 
นั้น
 
ได้กันแล้ว.
C 
.. 
 
กะเสย
 
มาเฮ็ดให้
F 
ฮักละเจ้ากะมีคนใ
G 
หม่
 
คิดได้จั่ง
Em 
ได๋สุดท้ายถิ่มกู
Am 
เสย
 
ไปต๋ายทางไ
F 
ด๋กะให้ฟ้าวไปได้เ
G 
ลย
 
เฮาบ่อยากกินข
C 
องเก่า..  
G 

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm | G |

 
คำว่า
Dm 
ฮักมันควรสิออกมาจากใจ
 
จักว่าพอปาน
Em 
ใด๋บ่จริงใจ
Am 
คักแหน่
 
เว้าล
F 
อยๆ ให้คาดหวัง อยากบั้งแต้คนบ่ฮัก
G 
แท้
 
เฮ็ดให้เฮาแพ้แล้วกะ
C 
บ่สนใจ

 
ตบ
F 
หัวแล้วลูบหลัง 
 
ฮัก
G 
พังกะทำเป็นเสย
 
เตย
Em 
เวยเฮ็ดปานบ่เคย
Am 
ฮักกัน
 
มีแต่หมูห
F 
มาละที่มันเฮ็ดแบบ
G 
นั้น
 
ได้กันแล้ว.
C 
.. 
 
กะเสย
 
มาเฮ็ดให้
F 
ฮักละเจ้ากะมีคนใ
G 
หม่
 
คิดได้จั่ง
Em 
ได๋สุดท้ายถิ่มกู
Am 
เสย
 
ไปต๋ายทางไ
F 
ด๋กะให้ฟ้าวไปได้เ
G 
ลย
 
เฮาบ่อยากกินข
C 
องเก่า..

 
ตบ
F 
หัวแล้วลูบหลัง 
 
ฮัก
G 
พังกะทำเป็นเสย
 
เตย
Em 
เวยเฮ็ดปานบ่เคย
Am 
ฮักกัน
 
มีแต่หมูห
F 
มาละที่มันเฮ็ดแบบ
G 
นั้น
 
ได้กันแล้ว.
C 
.. 
 
กะเสย
 
มาเฮ็ดให้
F 
ฮักละเจ้ากะมีคนใ
G 
หม่
 
คิดได้จั่ง
Em 
ได๋สุดท้ายถิ่มกู
Am 
เสย
 
ไปต๋ายทางไ
F 
ด๋กะให้ฟ้าวไปได้เ
G 
ลย
 
เฮาบ่อยากกินข
C 
องเก่า..

 
ไปต๋ายทาง
Dm 
ได๋กะให้ฟ้าวไปไ
G 
ด้เลย..
 
เฮาบ่อยากกินข
C 
องเน่า..

OUTRO | F G | Em Am |
OUTRO | F G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตบหัวลูบหลัง


ทำเป็นตีแถลงแกล้งเว้าให้อ้ายฮัก
ทำเป็นว่าเฮากะที่หนึ่งในสายตา
แม่นว่าพรหมลิขิตคารมเพิ่นเว้าจา
แต่ต้องมาเสียหมาย้อนคำว่าฮักเจ้าหลาย

อย่าเฮ็ดเวรอย่าเฮ็ดปาบกับผู้ใด๋อีกเด้อ
เจ้าเบิดเท้อเลอบ่เคยแคร์และบ่สนใจ
เจ้าฮู้บ่ว่าคนถึกกระทำมันเจ็บแฮงซำได๋
มาส่างเป็นตาหน่าย คือคักแท้น้อ.. ใจคน
โอ้.. ฮู้ โว ฮู้ โว้ ฮู้ โว ฮู้ โว

คำว่าฮักมันควรสิออกมาจากใจ
จักว่าพอปานใด๋บ่จริงใจคักแหน่
เว้าลอยๆ ให้คาดหวัง อยากบั้งแต้คนบ่ฮักแท้
เฮ็ดให้เฮาแพ้แล้วกะบ่สนใจ

ตบหัวแล้วลูบหลัง ฮักพังกะทำเป็นเสย
เตยเวยเฮ็ดปานบ่เคยฮักกัน
มีแต่หมูหมาละที่มันเฮ็ดแบบนั้น
ได้กันแล้ว.. กะเสย
มาเฮ็ดให้ฮักละเจ้ากะมีคนใหม่
คิดได้จั่งได๋สุดท้ายถิ่มกูเสย
ไปต๋ายทางได๋กะให้ฟ้าวไปได้เลย
เฮาบ่อยากกินของเก่า..

( ดนตรี )

คำว่าฮักมันควรสิออกมาจากใจ
จักว่าพอปานใด๋บ่จริงใจคักแหน่
เว้าลอยๆ ให้คาดหวัง อยากบั้งแต้คนบ่ฮักแท้
เฮ็ดให้เฮาแพ้แล้วกะบ่สนใจ

ตบหัวแล้วลูบหลัง ฮักพังกะทำเป็นเสย
เตยเวยเฮ็ดปานบ่เคยฮักกัน
มีแต่หมูหมาละที่มันเฮ็ดแบบนั้น
ได้กันแล้ว.. กะเสย
มาเฮ็ดให้ฮักละเจ้ากะมีคนใหม่
คิดได้จั่งได๋สุดท้ายถิ่มกูเสย
ไปต๋ายทางได๋กะให้ฟ้าวไปได้เลย
เฮาบ่อยากกินของเก่า..

ตบหัวแล้วลูบหลัง ฮักพังกะทำเป็นเสย
เตยเวยเฮ็ดปานบ่เคยฮักกัน
มีแต่หมูหมาละที่มันเฮ็ดแบบนั้น
ได้กันแล้ว.. กะเสย
มาเฮ็ดให้ฮักละเจ้ากะมีคนใหม่
คิดได้จั่งได๋สุดท้ายถิ่มกูเสย
ไปต๋ายทางได๋กะให้ฟ้าวไปได้เลย
เฮาบ่อยากกินของเก่า..

ไปต๋ายทางได๋กะให้ฟ้าวไปได้เลย..
เฮาบ่อยากกินของเน่า..

มิวสิควิดีโอ ตบหัวลูบหลัง ยศ ภิญโญ

เพลง : ตบหัวลูบหลัง (คอร์ด)
ศิลปิน : ยศ ภิญโญ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศ ภิญโญ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ตบหัวลูบหลัง ยศ ภิญโญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend