คอร์ดเพลง ทางคนละเส้น ตะเว็นคนละหน่วย เน็ค นฤพล

  
Text   
คอร์ดเพลง ทางคนละเส้น ตะเว็นคนละหน่วย ศิลปิน เน็ค นฤพล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | F | Em | Dm G | C G |

 
บ่เห
C 
ลืออีหยังแล้ว 
 
ใจ
Em 
สลายพังเบิ่ด
 
บ่
Dm 
มีเจ้าเเล้วอ้าย
G 
จักสิอยู่เพื่อ
C 
ไผ
 
เจ้า
Em 
คือ..สุอย่าง 
 
ส่ำ
Am 
ลมหายใจของอ้าย
 
เมื่อเจ้าจากไ
F 
ป 
 
น้ำตาอ้ายไห
G 
ลบ่เซา

 
คนฮัก
Am 
กัน 
 
คือบ่ได้อยู่
Em 
นำกัน
 
ต้องจาก
F 
กัน 
 
ทั้งที่ยั
G 
งฮักหลาย

 
ทางคนละเ
C 
ส้นตะเว็นคนละ
G/B 
หน่วย
 
บ่มีมื้อ
Am 
อ่วย 
 
มาหา
G 
กันได้
 
จักมันเ
F 
ป็นเวรกรรมหรือว่า
Em 
มีผู้ใด๋
 
มา
Dm 
พรากเจ้าไปจากอ้
G 
าย

 
เบิ่ดบุญได้ฮ่วมส
C 
ร้างเเสนอาลัย
G/B 
ล้น
 
คิดฮอด
Am 
คนที่จากกันไปแส
G 
นไกล
 
ปานใ
F 
จสิ่ขาด 
 
จักสิ
Em 
เฮ็ดจังใด
Dm 
ได้แค่นั่งฮ้อง
G 
ไห้ 
 
กอดควา
C 
มคิดฮอด

INSTRU | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F | Em | Dm G | C G |

 
คนฮัก
Am 
กัน 
 
คือบ่ได้อยู่
Em 
นำกัน
 
ต้องจาก
F 
กัน 
 
ทั้งที่ยั
G 
งฮักหลาย

 
ทางคนละเ
C 
ส้นตะเว็นคนละ
G/B 
หน่วย
 
บ่มีมื้อ
Am 
อ่วย 
 
มาหา
G 
กันได้
 
จักมันเ
F 
ป็นเวรกรรมหรือว่า
Em 
มีผู้ใด๋
 
มา
Dm 
พรากเจ้าไปจากอ้
G 
าย

 
เบิ่ดบุญได้ฮ่วมส
C 
ร้างเเสนอาลัย
G/B 
ล้น
 
คิดฮอด
Am 
คนที่จากกันไปแส
G 
นไกล
 
ปานใ
F 
จสิ่ขาด 
 
จักสิ
Em 
เฮ็ดจังใด
Dm 
ได้แค่นั่งฮ้อง
G 
ไห้ 
 
กอดควา
C 
มคิดฮอด.. 
 
 
G 

 
ทางคนละเ
C 
ส้นตะเว็นคนละ
G/B 
หน่วย
 
บ่มีมื้อ
Am 
อ่วย 
 
มาหา
G 
กันได้
 
จักมันเ
F 
ป็นเวรกรรมหรือว่า
Em 
มีผู้ใด๋
 
มา
Dm 
พรากเจ้าไปจากอ้
G 
าย

 
เบิ่ดบุญได้ฮ่วมส
C 
ร้างเเสนอาลัย
G/B 
ล้น
 
คิดฮอด
Am 
คนที่จากกันไปแส
G 
นไกล
 
ปานใ
F 
จสิ่ขาด 
 
จักสิ
Em 
เฮ็ดจังใด
Dm 
ได้แค่นั่งฮ้อง
G 
ไห้ 
 
กอดควา
C 
มคิดฮอด

 
ปานใ
F 
จสิ่ขาด 
 
จักสิ
Em 
เฮ็ดจังใด
Dm 
ได้แค่นั่งฮ้อง
G 
ไห้.. 
 
กอดความคิดฮอด..

OUTRO | F | Em | Dm G | C G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ทางคนละเส้น ตะเว็นคนละหน่วย


บ่เหลืออีหยังแล้ว ใจสลายพังเบิ่ด
บ่มีเจ้าเเล้วอ้ายจักสิอยู่เพื่อไผ
เจ้าคือสุอย่าง ส่ำลมหายใจของอ้าย
เมื่อเจ้าจากไป น้ำตาอ้ายไหลบ่เซา

คนฮักกัน คือบ่ได้อยู่นำกัน
ต้องจากกัน ทั้งที่ยังฮักหลาย

ทางคนละเส้นตะเว็นคนละหน่วย
บ่มีมื้ออ่วย มาหากันได้
จักมันเป็นเวรกรรมหรือว่ามีผู้ใด๋
มาพรากเจ้าไปจากอ้าย

เบิ่ดบุญได้ฮ่วมสร้างเเสนอาลัยล้น
คิดฮอดคนที่จากกันไปแสนไกล
ปานใจสิ่ขาด จักสิเฮ็ดจังใด
ได้แค่นั่งฮ้องไห้ กอดความคิดฮอด

( ดนตรี )

คนฮักกัน คือบ่ได้อยู่นำกัน
ต้องจากกัน ทั้งที่ยังฮักหลาย

ทางคนละเส้นตะเว็นคนละหน่วย
บ่มีมื้ออ่วย มาหากันได้
จักมันเป็นเวรกรรมหรือว่ามีผู้ใด๋
มาพรากเจ้าไปจากอ้าย

เบิ่ดบุญได้ฮ่วมสร้างเเสนอาลัยล้น
คิดฮอดคนที่จากกันไปแสนไกล
ปานใจสิ่ขาด จักสิเฮ็ดจังใด
ได้แค่นั่งฮ้องไห้ กอดความคิดฮอด..

ทางคนละเส้นตะเว็นคนละหน่วย
บ่มีมื้ออ่วย มาหากันได้
จักมันเป็นเวรกรรมหรือว่ามีผู้ใด๋
มาพรากเจ้าไปจากอ้าย

เบิ่ดบุญได้ฮ่วมสร้างเเสนอาลัยล้น
คิดฮอดคนที่จากกันไปแสนไกล
ปานใจสิ่ขาด จักสิเฮ็ดจังใด
ได้แค่นั่งฮ้องไห้ กอดความคิดฮอด..

ปานใจสิ่ขาด จักสิเฮ็ดจังใด
ได้แค่นั่งฮ้องไห้.. กอดความคิดฮอด..

มิวสิควิดีโอ ทางคนละเส้น ตะเว็นคนละหน่วย เน็ค นฤพล

เพลง : ทางคนละเส้น ตะเว็นคนละหน่วย (คอร์ด)
ศิลปิน : เน็ค นฤพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ไชยขันตรี
เรียบเรียง : กั้งปืนโต
ติดต่องานศิลปิน เซิ้ง มิวสิก 064-4528645
คอร์ดเพลง ทางคนละเส้น ตะเว็นคนละหน่วย เน็ค นฤพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend