คอร์ดเพลง เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน AYLA’s

  
Text   
คอร์ดเพลง เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน (Vasopressin) ศิลปิน AYLA’s (ไอย์ลาส์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Cm D Em G Am Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | Bm | Em | D |
INTRO | C | Bm | Em | D |

C 
  ก็ทนกันมาตั้ง
Bm 
นาน
 
  เรื่องราวที่มันเลว
Am 
ร้ายที่เราได้ผ่าน
 
  เธอทรม
G 
านฉันเองก็รู้
C 
  เลยทําให้ได้เข้
Bm 
าใจ
 
  ความผิดต่างๆที่
Am 
ฉัน 
 
เคยได้ทํา
 
  จากคําทุก
G 
คําที่มันผ่าน

Am 
นํ้าเสียงที่เธอพูดมา 
 
ก็ทําให้
Bm 
รับรู้ว่าถึงเวลา
 
ที่จะต้อง
C 
พูดลาครั้งสุด
Cm 
ท้าย

G 
  ดูแลตัว
D/F# 
เองให้ดี
 
  ส่วน
Em 
ฉันจะรอเธอตรง
C 
นี้ไม่ไปรบกวน
G 
  เพื่อให้เว
D/F# 
ลาเธอเองได้
Em 
ทบทวน
 
  เรื่องความผิดห
C 
วังให้ลืมมันไป
 
  และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครที่ห่วงใย
 

INSTRU | C | Bm | Em | D |

C 
  แต่มันก็น่าเสีย
Bm 
ดาย
 
  เพราะช่วงเวลาที่มีความ
Am 
หมายของเราฉันยอม
 
  ให้จบไปพ
G 
ร้อมนํ้าตา 
 
และ..

Am 
นํ้าเสียงที่เธอพูดมา 
 
ก็ทําให้
Bm 
รับรู้ว่าถึงเวลา
 
ที่จะต้อง
C 
พูดลาครั้งสุด
Cm 
ท้าย

G 
  ดูแลตัว
D/F# 
เองให้ดี
 
  ส่วน
Em 
ฉันจะรอเธอตรง
C 
นี้ไม่ไปรบกวน
G 
  เพื่อให้เว
D/F# 
ลาเธอเองได้
Em 
ทบทวน
 
  เรื่องความผิดห
C 
วังให้ลืมมันไป
 
  และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครที่ห่วงใย
 

G 
  เอาความเสีย
Dm 
ใจมาไว้ที่
C 
ฉัน
 
  แล้ว
Cm 
เธอก็เดินต่อไป
G 
  ไม่ว่าเรื่อง
Dm 
ราวจะเป็นเช่น
C 
ไร
 
  ได้โปรดรับรู้และเข้าใจตร
Cm 
งนี้ยังมีฉันอยู่

G 
  ดูแลตัว
D/F# 
เองให้ดี
 
  ส่วน
Em 
ฉันจะรอเธอตรง
C 
นี้ 
 
ไม่ไปรบกวน
G 
  เพื่อให้เว
D/F# 
ลาเธอเองได้
Em 
ทบทวน
 
  เรื่องความผิดห
C 
วังให้ลืมมันไป
 
  และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครอยู่ตรงนี้..
 

C 
  ดูแลตัว
Em 
เองให้ดี  
D 
 
  ส่วน
C 
ฉันจะรอ 
 
เธอตร
Em 
งนี้.. 
 
 
G 
C 
  เพื่อให้เว
Em 
ลาเธอเ
G 
อง
 
  ได้
C 
ทบทวน.. 
 
 
D 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน


ก็ทนกันมาตั้งนาน
เรื่องราวที่มันเลวร้ายที่เราได้ผ่าน
เธอทรมานฉันเองก็รู้
เลยทําให้ได้เข้าใจ
ความผิดต่างๆที่ฉัน เคยได้ทํา
จากคําทุกคําที่มันผ่าน

นํ้าเสียงที่เธอพูดมา ก็ทําให้รับรู้ว่าถึงเวลา
ที่จะต้องพูดลาครั้งสุดท้าย

ดูแลตัวเองให้ดี
ส่วนฉันจะรอเธอตรงนี้ไม่ไปรบกวน
เพื่อให้เวลาเธอเองได้ทบทวน
เรื่องความผิดหวังให้ลืมมันไป
และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครที่ห่วงใย

( ดนตรี )

แต่มันก็น่าเสียดาย
เพราะช่วงเวลาที่มีความหมายของเราฉันยอม
ให้จบไปพร้อมนํ้าตา และ..

นํ้าเสียงที่เธอพูดมา ก็ทําให้รับรู้ว่าถึงเวลา
ที่จะต้องพูดลาครั้งสุดท้าย

ดูแลตัวเองให้ดี
ส่วนฉันจะรอเธอตรงนี้ไม่ไปรบกวน
เพื่อให้เวลาเธอเองได้ทบทวน
เรื่องความผิดหวังให้ลืมมันไป
และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครที่ห่วงใย

เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน
แล้วเธอก็เดินต่อไป
ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไร
ได้โปรดรับรู้และเข้าใจตรงนี้ยังมีฉันอยู่

ดูแลตัวเองให้ดี
ส่วนฉันจะรอเธอตรงนี้ ไม่ไปรบกวน
เพื่อให้เวลาเธอเองได้ทบทวน
เรื่องความผิดหวังให้ลืมมันไป
และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครอยู่ตรงนี้

มิวสิควิดีโอ เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน AYLA’s

เพลง : เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน (คอร์ด)
ศิลปิน : AYLA’s
Written : Kumpanat Simuangphan
Produced : AYLA’s
Show Booking Tel./Line 065-440-9098
คอร์ดเพลง เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน AYLA's
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend