หน้าแรก » เน็ค นฤพล » คอร์ดเพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ เน็ค นฤพล

คอร์ดเพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ เน็ค นฤพล

คอร์ด เนื้อเพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ เน็ค นฤพล

คอร์ดเพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ เน็ค นฤพล

เพลง :

ศิลปิน : เน็ค นฤพล

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : G,A,F#m,Bm,F#


INTRO | Bm | G | D | F# |

Bm 
โอ้ย.. 
 
ใจอ้า
ยสิขาด
 
คง
F#m 
ฮอดคาดสิเจ็บ
 
ฮอด
Em 
มื่อที่เจ้าสิลา
Bm 
โอ้ย.. 
 
ตาสเม่นข้างข
วา
 
เหมือนเป็นลางบอ
F#m 
กว่า
 
มื่อนี้สิเสียเจ้
าไป

 
จับ
Bm 
มือ.. 
 
เจ้ากุมเอ
F#m 
าไว้
Em 
ฮัก 
 
เจ้าห
ลายได้ยินอ้า
ยบ่
 
หล่า
Bm 
เอ้ย.. 
 
อย่า
F#m 
ฟ้าวจากไปได้บ่
 
กลับ
คืนมาก่อนได้บ่ 
 
อ้ายอยู่บ่ไ
หว

 
คันฮอดมื่อ
อื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไ
 
ขาดเจ้า
F#m 
ไปสิอยู่ไ
Bm 
ด้บ่
 
คืน
มาหาอ้าย 
 
สาเ
นาะ
 
บ่อยาก
F#m 
สู้ต่อคันบ่มี
Bm 
เจ้า
 
ลืม
ตามาเบิ่งอ้ายก่
อน
 
อิหล่าเ
F# 
อ้ยได้ยินบ่อ้า
Bm 
ยเว้า
 
ได้ยิน
บ่ว่าอ้ายฮักเ
จ้า 
 
บ่มีเ
F# 
จ้า
 
อ้ายสิอยู่จั่ง
Bm 
ได๋..

  ภาพเก่าๆ 
 
ที่เฮาสอง
คนเคยร่วมสร้าง
F#m 
  เคยฮ่วมย่างฮ่วมใช้ชี
Bm 
วิตและลมหายใจ
  บ่มีเจ้าแล้ว 
 
อ้ายสิสู้
ต่อไปเพื่อไผ
 
  ยัง
หาคำตอบบ่ได้ 
 
อ้ย..

INSTRU | G | D | F# | Bm |
INSTRU | G | D | F# | Bm |

 
จับ
Bm 
มือ.. 
 
เจ้ากุมเอ
F#m 
าไว้
Em 
ฮัก 
 
เจ้าห
ลายได้ยินอ้า
ยบ่
 
หล่า
Bm 
เอ้ย.. 
 
อย่า
F#m 
ฟ้าวจากไปได้บ่
 
กลับ
คืนมาก่อนได้บ่ 
 
อ้ายอยู่บ่ไ
หว

 
คันฮอดมื่อ
อื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไ
 
ขาดเจ้า
F#m 
ไปสิอยู่ไ
Bm 
ด้บ่
 
คืน
มาหาอ้าย 
 
สาเ
นาะ
 
บ่อยาก
F#m 
สู้ต่อคันบ่มี
Bm 
เจ้า
 
ลืม
ตามาเบิ่งอ้ายก่
อน
 
อิหล่าเ
F# 
อ้ยได้ยินบ่อ้า
Bm 
ยเว้า
 
ได้ยิน
บ่ว่าอ้ายฮักเ
จ้า 
 
บ่มีเ
F# 
จ้า..

 
คันฮอดมื่อ
อื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไ
 
ขาดเจ้า
F#m 
ไปสิอยู่ไ
Bm 
ด้บ่
 
คืน
มาหาอ้าย 
 
สาเ
นาะ
 
บ่อยาก
F#m 
สู้ต่อคันบ่มี
Bm 
เจ้า
 
ลืม
ตามาเบิ่งอ้ายก่
อน
 
อิหล่าเ
F# 
อ้ยได้ยินบ่อ้า
Bm 
ยเว้า
 
ได้ยิน
บ่ว่าอ้ายฮักเ
จ้า 
 
บ่มีเ
F# 
จ้า..
 
อ้ายสิตื่นพร้อมไผ..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ


โอ้ย.. ใจอ้ายสิขาด
คงฮอดคาดสิเจ็บ
ฮอดมื่อที่เจ้าสิลา
โอ้ย.. ตาสเม่นข้างขวา
เหมือนเป็นลางบอกว่า
มื่อนี้สิเสียเจ้าไป

จับมือ.. เจ้ากุมเอาไว้
ฮัก เจ้าหลายได้ยินอ้ายบ่
หล่าเอ้ย.. อย่าฟ้าวจากไปได้บ่
กลับคืนมาก่อนได้บ่ อ้ายอยู่บ่ไหว

คันฮอดมื่ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ
ขาดเจ้าไปสิอยู่ได้บ่
คืนมาหาอ้าย สาเนาะ
บ่อยากสู้ต่อคันบ่มีเจ้า
ลืมตามาเบิ่งอ้ายก่อน
อิหล่าเอ้ยได้ยินบ่อ้ายเว้า
ได้ยินบ่ว่าอ้ายฮักเจ้า บ่มีเจ้า
อ้ายสิอยู่จั่งได๋..

ภาพเก่าๆ ที่เฮาสองคนเคยร่วมสร้าง
เคยฮ่วมย่างฮ่วมใช้ชีวิตและลมหายใจ
บ่มีเจ้าแล้ว อ้ายสิสู้ต่อไปเพื่อไผ
ยังหาคำตอบบ่ได้ โอ้ย..

( ดนตรี )

จับมือ.. เจ้ากุมเอาไว้
ฮัก เจ้าหลายได้ยินอ้ายบ่
หล่าเอ้ย.. อย่าฟ้าวจากไปได้บ่
กลับคืนมาก่อนได้บ่ อ้ายอยู่บ่ไหว

คันฮอดมื่ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ
ขาดเจ้าไปสิอยู่ได้บ่
คืนมาหาอ้าย สาเนาะ
บ่อยากสู้ต่อคันบ่มีเจ้า
ลืมตามาเบิ่งอ้ายก่อน
อิหล่าเอ้ยได้ยินบ่อ้ายเว้า
ได้ยินบ่ว่าอ้ายฮักเจ้า บ่มีเจ้า..

คันฮอดมื่ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ
ขาดเจ้าไปสิอยู่ได้บ่
คืนมาหาอ้าย สาเนาะ
บ่อยากสู้ต่อคันบ่มีเจ้า
ลืมตามาเบิ่งอ้ายก่อน
อิหล่าเอ้ยได้ยินบ่อ้ายเว้า
ได้ยินบ่ว่าอ้ายฮักเจ้า บ่มีเจ้า..
อ้ายสิตื่นพร้อมไผ..

มิวสิควิดีโอ มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ เน็ค นฤพล

เพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ
ศิลปิน : เน็ค นฤพล
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา