คอร์ดเพลง ความอ่อนไหว Whal & Dolph

  
Text   
คอร์ดเพลง ความอ่อนไหว (Blown) ศิลปิน Whal & Dolph คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G Gm A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Asus4 |
INTRO | D | F#m | G | D |
INTRO | D | F#m | G | D |

D 
ลมเอยได้พัดพา
 
ให้
F#m 
หัวใจดวงนึงที่อ่อนไ
G 
หว 
 
ไปแส
D 
นไกล
D 
ล่องลอยบนนภา
F#m 
เหมือนกาลเวลาไม่เคยห
G 
มุน 
 
อีกต่
D 
อไป

Em 
  ยังคงคิด
F#m 
ถึงเธอ..คน
Em 
นั้น 
 
หัวใจมันอ่อ
D 
นล้า
Em 
  เธอทำให้
F#m 
ร้องไห้ออก
G 
มา 
 
 
Gm 

D 
  จดจำเอ
F#m 
าไว้ 
 
ความทรม
G 
าน
 
  แต่คงไม่น
A 
าน 
 
เดี๋ยวมันก็ไป
D 
  หากเธอมี
F#m 
น้ำตา 
 
ปล่อย
G 
มันไหล 
 
 
Gm 

INSTRU | D | A |

D 
ลมเอยได้พัดพา
 
ให้
F#m 
หัวใจดวงนึงที่อ่อนไ
G 
หว 
 
ได้เข้า
D 
ใจ
 
ว่า..
D 
ฉันก็เป็นแค่คนคนนึง
 
ที่เข้ม
F#m 
เเข็งหรืออ่อนแอในบางค
G 
รั้ง 
 
ไม่เป็น
D 
ไร

Em 
  ถ้ายังคงคิด
F#m 
ถึงเธอ..คน
Em 
นั้น 
 
หัวใจมันอ่อ
D 
นล้า
Em 
  ปล่อยใจให้
F#m 
ร้องไห้ออก
G 
มา 
 
 
Gm 

D 
  จดจำเอ
F#m 
าไว้ 
 
ความทรม
G 
าน
 
  แต่คงไม่น
A 
าน 
 
เดี๋ยวมันก็ไป
D 
  หากเธอมี
F#m 
น้ำตา 
 
ปล่อย
G 
มันไหล..

 
เดี๋ยวมันจะผ่า
Bm 
นไป 
 
 
G 
 
เดี๋ยวมันจะผ่า
Bm 
นไป 
 
 
A 
 
แล้วมันจะผ่า
Bm 
นไป 
 
 
E 
 
A 

Em 
  ยังคงคิด
F#m 
ถึงเธอ..ที่
Em 
รัก 
 
แม้เธอไม่ก
D 
ลับมา
Em 
  เธอทำฉัน
F#m 
ร้องไห้ออก
G 
มา 
 
 
Gm 

D 
  จดจำเอ
F#m 
าไว้ 
 
ความทรม
G 
าน
 
  แต่คงไม่น
A 
าน 
 
เดี๋ยวมันก็ไป
D 
  หากเธอมี
F#m 
น้ำตา 
 
ปล่อย
G 
มันไหล 
 
 
A 

D 
  จดจำ
A/C# 
เอาไว้ 
 
ความทรม
G 
าน
 
  แต่คงไม่น
A 
าน 
 
เดี๋ยวมันก็ไป
D 
  หากเธอมี
A/C# 
น้ำตา 
 
ที่อ่อ
G 
นไหว
 
  เดี๋ยวมันจะผ่า
D 
นไป

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ความอ่อนไหว


ลมเอยได้พัดพา
ให้หัวใจดวงนึงที่อ่อนไหว ไปแสนไกล
ล่องลอยบนนภา
เหมือนกาลเวลาไม่เคยหมุน อีกต่อไป

ยังคงคิดถึงเธอ..คนนั้น หัวใจมันอ่อนล้า
เธอทำให้ร้องไห้ออกมา

จดจำเอาไว้ ความทรมาน
แต่คงไม่นาน เดี๋ยวมันก็ไป
หากเธอมีน้ำตา ปล่อยมันไหล

( ดนตรี )

ลมเอยได้พัดพา
ให้หัวใจดวงนึงที่อ่อนไหว ได้เข้าใจ
ว่า..ฉันก็เป็นแค่คนคนนึง
ที่เข้มเเข็งหรืออ่อนแอในบางครั้ง ไม่เป็นไร

ถ้ายังคงคิดถึงเธอ..คนนั้น หัวใจมันอ่อนล้า
ปล่อยใจให้ร้องไห้ออกมา

จดจำเอาไว้ ความทรมาน
แต่คงไม่นาน เดี๋ยวมันก็ไป
หากเธอมีน้ำตา ปล่อยมันไหล..

เดี๋ยวมันจะผ่านไป
เดี๋ยวมันจะผ่านไป
แล้วมันจะผ่านไป

ยังคงคิดถึงเธอ..ที่รัก แม้เธอไม่กลับมา
เธอทำฉันร้องไห้ออกมา

จดจำเอาไว้ ความทรมาน
แต่คงไม่นาน เดี๋ยวมันก็ไป
หากเธอมีน้ำตา ปล่อยมันไหล

จดจำเอาไว้ ความทรมาน
แต่คงไม่นาน เดี๋ยวมันก็ไป
หากเธอมีน้ำตา ที่อ่อนไหว
เดี๋ยวมันจะผ่านไป..

มิวสิควิดีโอ ความอ่อนไหว Whal & Dolph

เพลง : ความอ่อนไหว (คอร์ด)
ศิลปิน : Whal & Dolph
Lyrics: Kritsaran Jongsuwan
Music: Kritsaran Jongsuwan
Music: Vanon Kullawatpaisith
คอร์ดเพลง ความอ่อนไหว Whal & Dolph
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend