คอร์ดเพลง คนบ่ฮู้ใจ – เน็ค นฤพล

  
Text   

คอร์ดเพลง คนบ่ฮู้ใจ
คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน เน็ค นฤพล

คีย์คอร์ดเพลง คนบ่ฮู้ใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | F#m | D | E |
INTRO | A | F#m | D E | A |

F#m 
อ้ายมักไปเที่ยว
E 
ไส 
 
เจ้
Bm 
านั้นกะฮู้จั
F#m 
กดี
F#m 
อ้ายมีเสื้ออยู่จั
E 
กสี 
 
เจ้า
A 
ฮู้สุอย่าง
F#m 
อ้ายมักกินอันไ
E 
ด๋  
C#m 
อ้ายบ่มักกิน
F#m 
หยัง
 
จำไ
D 
ด้สุอย่าง 
 
ปานว่าจดเอา
A 
ไว้

 
*แต่เว้
Bm 
ามาแล้วกะเป็นตาเหลือใ
E 
 
อยากผูกคอ
C#m 
ตายกับความจริงมื้
F#m 
อนี้
 
เจ้าเป็น
D 
คนที่ฮู้จักอ้ายดี 
 
แต่ว่
Bm 
าเจ้าบ่เคยฮู้
E 
ใจ

 
**เจ้าบ่เคย
A 
ฮู้ว่าอ้ายฮัก
F#m 
แพงเจ้าคัก
 
อ้ายถืกความ
D 
ฮักรุกรานมา
E 
ดน
 
เจ้าบ่
F#m 
เคยฮู้ว่าหั
C#m 
วใจของผู้ลังคน
 
จอบห
D 
ลอยแอบคึดไปไ
E 
กล
 
เจ้าบ่เ
A 
คยฮู้ว่าอ้ายยากห
F#m 
ลายยามตื่น
 
ตื่นขึ้น
D 
มากะฟ้าวคึดฮอดเจ้าก่
E 
อน
 
เจ้าบ่
F#m 
เคยฮู้ว่ามันยากห
C#m 
ลายยามสินอน
 
มันกอดแต่ห
D 
มอนที่เขียนซื่อเจ้า
E 
ไว้
 
จักยาม
D 
ได๋ 
 
จักยาม
E 
ได๋ 
 
เจ้าจัง
A 
สิฮู้

F#m 
อ้ายใส่เกิบเบอร์ห
E 
ยัง 
 
Bm 
ะฮู้ปานเจ้าขอ
F#m 
งใส่
 
อ้า
F#m 
ยมักฟุตบอลทีม
E 
ได๋ 
 
เจ้ากะ
A 
ฮู้อยู่
F#m 
อ้ายมักเพลงอิห
E 
ยัง 
 
 
C#m 
เจ้านั้นก็ยั
F#m 
งฮู้
 
กะ
D 
ยังงึดอยู่ 
 
เจ้าฮู้จักปาน
A 
อ้าย

( *, ** )

INSTRU | A | D E | A | D E | A |

( *, ** )

 
อุกอั่งห
D 
ลาย 
 
จักยาม
E 
ได๋ 
 
เจ้าจัง
A 
สิฮู้

OUTRO | Bm | E A | A |

เนื้อเพลง
อ้ายมักไปเที่ยวไส เจ้านั้นกะฮู้จักดี
อ้ายมีเสื้ออยู่จักสี เจ้าฮู้สุอย่าง
อ้ายมักกินอันได๋ อ้ายบ่มักกินหยัง
จำได้สุอย่าง ปานว่าจดเอาไว้

*แต่เว้ามาแล้วกะเป็นตาเหลือใจ
อยากผูกคอตายกับความจริงมื้อนี้
เจ้าเป็นคนที่ฮู้จักอ้ายดี แต่ว่าเจ้าบ่เคยฮู้ใจ

**เจ้าบ่เคยฮู้ว่าอ้ายฮักแพงเจ้าคัก
อ้ายถืกความฮักรุกรานมาดน
เจ้าบ่เคยฮู้ว่าหัวใจของผู้ลังคน
จอบหลอยแอบคึดไปไกล
เจ้าบ่เคยฮู้ว่าอ้ายยากหลายยามตื่น
ตื่นขึ้นมากะฟ้าวคึดฮอดเจ้าก่อน
เจ้าบ่เคยฮู้ว่ามันยากหลายยามสินอน
มันกอดแต่หมอนที่เขียนซื่อเจ้าไว้
จักยามได๋ จักยามได๋ เจ้าจังสิฮู้

อ้ายใส่เกิบเบอร์หยัง กะฮู้ปานเจ้าของใส่
อ้ายมักฟุตบอลทีมได๋ เจ้ากะฮู้อยู่
อ้ายมักเพลงอิหยัง เจ้านั้นก็ยังฮู้
กะยังงึดอยู่ เจ้าฮู้จักปานอ้าย

ซ้ำ (*,**,*,**)

อุกอั่งหลาย จักยามได๋ เจ้าจังสิฮู้
เพลง : คนบ่ฮู้ใจ
ศิลปิน : เน็ค นฤพล
คำร้อง-ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
เน็ค นฤพล - คนบ่ฮู้ใจ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend