คอร์ดเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด – เน็ค นฤพล

  
Text   

คอร์ดเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด
ศิลปิน เน็ค นฤพล
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bb | Gm | Eb | F |
INTRO | Bb | Gm | Eb F | Bb | F |

 
รู้ตั
Cm 
วดี 
 
บ่มีสิทธิ์เลยทุ
Gm 
กด้าน
 
รู้ว่าเจ้
F 
านั้น 
 
อยู่สูงจนเอื้อม
Bb 
บ่ไหว
 
แอ
Gm 
บฮักเจ้าไปวั
F 
นๆ 
 
นอ
Dm 
กนั้นเฮ็ดหยัง
Gm 
บ่ได้
 
ยิ่งเบิ่งยิ่
Eb 
งไกล 
 
ฮั
F 
กไปแบบความหวั
Gm 
งบ่มี…

 
รู้ตัว
Cm 
บ่หนอ 
 
ที่อ้ายจอบเบิ่ง
Gm 
ซู่มื้อ
 
เจ้านั่งซื
F 
อๆ 
 
ก็งามอีหยั
Bb 
งปานนี้
 
อ้า
Gm 
ยน้อยนักวา
F 
สนา 
 
ได้แ
Dm 
ค่มาส่องเฟซไ
Gm 
อจี
 
บุญมี
Eb 
ส่ำนี้ ได้ส่ำใ
F 
ด๋..ส่ำนั้น…

 
* เฟซก
Bb 
ะบ่กล้าไลค์ 
 
ไลน์ก
Gm 
ะบ่กล้าแอด
 
ทั้งที่อ
Eb 
ยากสิแชต 
 
แต่อ้ายก็ได้แ
F 
ค่ฝัน
 
ได้แต่
Bb 
พิมพ์คำว่าฮักไว้
 
โพสต๋อ
Gm 
ยู่ในใจอ้ายเท่านั้น
 
ย่อนนา
Eb 
งฟ้าอยู่บนสว
F 
รรค์
 
ต่อให้
Cm 
ฮักปานใดแต่
F 
มัน..เป็นไป
Gm 
บ่ได้…

 
** เพ้อทุ
Cm 
กยาม 
 
ติดตามเจ้าโพสต์ทุ
Gm 
กอย่าง
 
เบิ่งอย่างร
F 
ะวัง 
 
ย่านมือสิลั่นก
Bb 
ดไลค์
 
เจ้า
Gm 
บ่ฮู้ก็บ่เป็
F 
นหยัง 
 
ขอจอ
Dm 
บเบิ่งพอมีแฮ
Gm 
งใจ
 
ย่อนเซา
Eb 
บ่ได้ 
 
ฮักไปทั้
F 
งที่ย่าน…

( * )

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Gm Bb | Gm Bb | Eb | F |

( **, * )

OUTRO | Bb | Gm | Eb F | Bb |

เนื้อเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด
รู้ตัวดี บ่มีสิทธิ์เลยทุกด้าน
รู้ว่าเจ้านั้น อยู่สูงจนเอื้อมบ่ไหว
แอบฮักเจ้าไปวันๆ นอกนั้นเฮ็ดหยังบ่ได้
ยิ่งเบิ่งยิ่งไกล ฮักไปแบบความหวังบ่มี…

รู้ตัวบ่หนอ ที่อ้ายจอบเบิ่งซู่มื้อ
เจ้านั่งซือๆ ก็งามอีหยังปานนี้
อ้ายน้อยนักวาสนา ได้แค่มาส่องเฟซไอจี
บุญมีส่ำนี้ ได้ส่ำใด๋ส่ำนั้น…

เฟซกะบ่กล้าไลค์ ไลน์กะบ่กล้าแอด
ทั้งที่อยากสิแชต แต่อ้ายก็ได้แค่ฝัน
ได้แต่พิมพ์คำว่าฮักไว้ โพสต์อยู่ในใจอ้ายเท่านั้น
ย่อนนางฟ้าอยู่บนสวรรค์
ต่อให้ฮักปานใด๋แต่มัน เป็นไปบ่ได้…

เพ้อทุกยาม ติดตามเจ้าโพสต์ทุกอย่าง
เบิ่งอย่างระวัง ย่านมือสิลั่นกดไลค์
เจ้าบ่ฮู้ก็บ่เป็นหยัง ขอจอบเบิ่งพอมีแฮงใจ
ย่อนเซาบ่ได้ ฮักไปทั้งที่ย่าน…
เพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน เน็ค นฤพล
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์
โทร.085-484-7345
เน็ค นฤพล - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend