คอร์ดเพลง เจ็บส่ำฟ้า – เน็ค นฤพล

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ็บส่ำฟ้า เน็ค นฤพล

คอร์ดเพลง เจ็บส่ำฟ้า - เน็ค นฤพล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เน็ค นฤพล : เจ็บส่ำฟ้า


Tune to Eb
INTRO | Am | Em | F G | C |

 
C 
ห็นว่าฮักส่ำฟ้า
 
กะสิให้อ้าย
Em 
เจ็บส่ำฟ้าพุ่นตี้
 
เจ้าจั่ง
F 
พาเขามาบุกรุกพื้นที่
 
โดยบ่ย้
G 
านอ้ายขาดใจ

 
บ่
C 
คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้
 
จักสิ
Em 
ทนให้ย่ำยีได้โดนส่ำได๋
 
พออยาก
F 
มุดดินแก่น 
 
หนีคนใจร้าย
 
จั่ง
G 
ซุม.. 
 
หมู่เจ้า

Am 
จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
 
เทียว
Em 
หลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
F 
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
G 
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

 
ขอให้ซุมหมู่เ
F 
จ้า 
 
อยู่แดง
G 
มีฮี
 
แสดงค
Em 
วามยินดี 
 
เป็นเ
Am 
ทื่อสุดท้าย
 
แม่นอ้ายสิเ
F 
กียกขี้ดิน 
 
ให้ก
G 
ลั้นปานได๋
 
เจ้าคงบ่ก
C 
ลับมาแล้ว
 
กะขอให้ซุมหมู่เ
F 
จ้าได้เป็นคู่ค
G 
รอง
 
เป็นกิ่ง
Em 
ทองใบหยกคู่
Am 
แก้ว
 
อาจสิ
F 
มีน้ำตา 
 
อีกโ
G 
ดนอยู่แหล่ว
 
แนวเจ็
C 
บส่ำฟ้า..

C 
แค่เจ้าบอกว่าบ่ได้ฮัก
 
อ้ายกะ
Em 
คงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อได๋
 
F 
ปิดโตเข้าให้เขาซำบายใจ
 
กะ
G 
ส่ำฆ่าอ้ายทั้งเป็น

 
กะ
Am 
จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
 
เทียว
Em 
หลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
F 
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
G 
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

 
ขอให้ซุมหมู่เ
F 
จ้า 
 
อยู่แดง
G 
มีฮี
 
แสดงค
Em 
วามยินดี 
 
เป็นเ
Am 
ทื่อสุดท้าย
 
แม่นอ้ายสิเ
F 
กียกขี้ดิน 
 
ให้ก
G 
ลั้นปานได๋
 
เจ้าคงบ่ก
C 
ลับมาแล้ว
 
กะขอให้ซุมหมู่เ
F 
จ้าได้เป็นคู่ค
G 
รอง
 
เป็นกิ่ง
Em 
ทองใบหยกคู่
Am 
แก้ว
 
อาจสิ
F 
มีน้ำตา 
 
อีกโ
G 
ดนอยู่แหล่ว
 
แนวเจ็
C 
บส่ำฟ้า..

INSTRU | F G | Am | F G | C |

Am 
จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
 
เทียว
Em 
หลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
F 
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
G 
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ.. 
 
 
A 
โว.. 

 
ขอให้ซุมหมู่เ
G 
จ้า 
 
อยู่แดง
A 
มีฮี
 
แสดงค
F#m 
วามยินดี 
 
เป็นเ
Bm 
ทื่อสุดท้าย
 
แม่นอ้ายสิเ
G 
กียกขี้ดิน
 
ให้ก
A 
ลั้นปานได๋ 
 
เจ้าคงบ่ก
D 
ลับมาแล้ว
 
กะขอให้ซุมหมู่เ
G 
จ้าได้เป็นคู่ค
A 
รอง
 
เป็นกิ่ง
F#m 
ทองใบหยกคู่
Bm 
แก้ว
 
อาจสิ
G 
มีน้ำตา 
 
อีกโ
A 
ดนอยู่แหล่ว
 
แนวเ
D 
จ็บส่ำฟ้า..

 
ขอให้ซุมหมู่เ
G 
จ้า 
 
อยู่แดง
A 
มีฮี
 
แสดงค
F#m 
วามยินดี 
 
เป็นเ
Bm 
ทื่อสุดท้าย
 
แม่นอ้ายสิเ
G 
กียกขี้ดิน
 
ให้ก
A 
ลั้นปานได๋ 
 
เจ้าคงบ่ก
D 
ลับมาแล้ว
 
กะขอให้ซุมหมู่เ
G 
จ้าได้เป็นคู่ค
A 
รอง
 
เป็นกิ่ง
F#m 
ทองใบหยกคู่
Bm 
แก้ว
 
อาจสิ
G 
มีน้ำตา 
 
อีกโ
A 
ดนอยู่แหล่ว..
 
แนวเจ็บ.. ส่ำฟ้า…
 

OUTRO | G | F#m | G A | D |


เห็นว่าฮักส่ำฟ้า
กะสิให้อ้ายเจ็บส่ำฟ้าพุ่นตี้
เจ้าจั่งพาเขามาบุกรุกพื้นที่
โดยบ่ย้านอ้ายขาดใจ

บ่คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้
จักสิทนให้ย่ำยีได้โดนส่ำได๋
พออยากมุดดินแก่น หนีคนใจร้าย
จั่งซุม.. หมู่เจ้า

จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

ขอให้ซุมหมู่เจ้า อยู่แดงมีฮี
แสดงความยินดี เป็นเทื่อสุดท้าย
แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน ให้กลั้นปานได๋
เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว
กะขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง
เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว
อาจสิมีน้ำตา อีกโดนอยู่แหล่ว
แนวเจ็บส่ำฟ้า..

แค่เจ้าบอกว่าบ่ได้ฮัก
อ้ายกะคงเจ็บคักจักสิซ่วงมื้อได๋
เปิดโตเข้าให้เขาซำบายใจ
กะส่ำฆ่าอ้ายทั้งเป็น

กะจักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ

ขอให้ซุมหมู่เจ้า อยู่แดงมีฮี
แสดงความยินดี เป็นเทื่อสุดท้าย
แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน ให้กลั้นปานได๋
เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว
กะขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง
เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว
อาจสิมีน้ำตา อีกโดนอยู่แหล่ว
แนวเจ็บส่ำฟ้า..

( ดนตรี )

จักแม่นเวรแม่นกรรมอิหยัง
เทียวหลั่งมาทั่งเอิกซ้ายอยู่บ่เซา
น้ำตากะไหลเทิงให้เทิงเว้า
จั่งแม่นเป็นตาเหลือใจ.. โว.. 

ขอให้ซุมหมู่เจ้า อยู่แดงมีฮี
แสดงความยินดี เป็นเทื่อสุดท้าย
แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน
ให้กลั้นปานได๋ เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว
กะขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง
เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว
อาจสิมีน้ำตา อีกโดนอยู่แหล่ว
แนวเจ็บส่ำฟ้า..

ขอให้ซุมหมู่เจ้า อยู่แดงมีฮี
แสดงความยินดี เป็นเทื่อสุดท้าย
แม่นอ้ายสิเกียกขี้ดิน
ให้กลั้นปานได๋ เจ้าคงบ่กลับมาแล้ว
กะขอให้ซุมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครอง
เป็นกิ่งทองใบหยกคู่แก้ว
อาจสิมีน้ำตา อีกโดนอยู่แหล่ว..
แนวเจ็บ.. ส่ำฟ้า…

มิวสิควิดีโอ เจ็บส่ำฟ้า เน็ค นฤพล

เพลง เจ็บส่ำฟ้า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend