คอร์ดเพลง มันเป็นไผ เน็ค นฤพล

  
Text   
คอร์ดเพลง มันเป็นไผ เน็ค นฤพล

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เน็ค นฤพล
เนื้อร้อง : วสุ ห้าวหาญ
คอร์ด : Em,D,Bm,G,B


มันเป็นไผ…

INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | Em | Em | Em | Em |

 
ฮักเจ้ามานาน
Em 
นม 
 
 
D 
ตั้งละแต่นมน้อย
Em 
น้อย
 
เฮียนนำ
D 
กัน 
 
เป็นหมู่
Bm 
กันมาแต่
Em 
ได๋
 
ใหญ่กะใหญ่นำ
Em 
กัน 
 
สองเ
D 
ฮือนละกะอยู่ใกล้ใ
Em 
กล้
 
ดน ดน
Bm 
ไป เจ้าผัดงาม งามคัก
Em 
หลาย

 
หมู่อ้ายแว้นรถ
Em 
มา 
 
 
D 
ซิ่มหูให้ฮู้ข่าว
Em 
ร้าย
 
คนทางไ
D 
ด๋มาเหยียบ
Bm 
ใจอ้ายแท้
Em 
น้อ
 
ไผห้ามกะบ่
Em 
ฟัง 
 
 
D 
คึดว่าย่านมัน
Em 
ชั่นบ่
 
ไผ ไผ
D 
น้อ 
 
มาแอบหลอยผู้สาวเ
G 
ฮา

 
คือสูนแท้มันเป็น
Em 
ไผ 
 
บังอาจข้ามถิ่นมาเล่นผู้สาว
 
บอกเลยว่ามันสิหนาว บ่โม้มมื้อแลงนี้มันต้องไป
 
 
เฮาคุมจีบอยู่สุมื้อ มายาดคามือหยามหน้ากันหลาย
 
 
มันเป็นผู้บ่าวบ้า
Am 
นได๋ มันเป็นไผ มันเป็น
B 
ไผ

 
เห็นแล้วเคียดแท้
Em 
น้อ 
 
D 
ทบละสิรับบ่
Em 
ได้
 
อุกอั่งใ
D 
จย่านเจ้าไ
Bm 
ปมักกับ
Em 
เขา
 
แฮงเจ้านั่งเว้า
Em 
นำ 
 
มันแ
D 
ฮงกะหยับหยับ
Em 
เข้า
 
เป็นตา
D 
ซัง 
 
เหยียบข่าง
Bm 
ดังอ้ายคัก
Em 
หลาย

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
( หึ้ย.!! เว้าแล้วกูสูนคัก สูไปสืบมาเด้อเพื่อน
มันเป็นลูกเต้าหลานไผ
มันเป็นผู้ได๋กูอยากเห็นหน้าแฮงแมะ
หึ้ย.!! เว้าแล้วกูสูนคัก ของขึ้นแล้วนี่ ของขึ้นแล้ว
มันเป็นไผเพื่อน สูไปสืบมาเด้อว่ามันเป็นไผ )

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

 
ฮักเจ้ามานาน
Em 
นม 
 
 
D 
ตั้งละแต่นมน้อย
Em 
น้อย
 
เฮียนนำ
D 
กัน 
 
เป็นหมู่
Bm 
กันมาแต่
Em 
ได๋
 
ใหญ่กะใหญ่นำ
Em 
กัน 
 
สองเ
D 
ฮือนละกะอยู่ใกล้ใ
Em 
กล้
 
ดน ดน
Bm 
ไป เจ้าผัดงาม งามคัก
Em 
หลาย

 
หมู่อ้ายแว้นรถ
Em 
มา 
 
 
D 
ซิ่มหูให้ฮู้ข่าว
Em 
ร้าย
 
คนทางไ
D 
ด๋มาเหยียบ
Bm 
ใจอ้ายแท้
Em 
น้อ
 
ไผห้ามกะบ่
Em 
ฟัง 
 
 
D 
คึดว่าย่านมัน
Em 
ชั่นบ่
 
ไผ ไผ
D 
น้อ 
 
มาแอบหลอยผู้สาวเ
G 
ฮา

 
คือสูนแท้มันเป็น
Em 
ไผ 
 
บังอาจข้ามถิ่นมาเล่นผู้สาว
 
บอกเลยว่ามันสิหนาว บ่โม้มมื้อแลงนี้มันต้องไป
 
 
เฮาคุมจีบอยู่สุมื้อ มายาดคามือหยามหน้ากันหลาย
 
 
มันเป็นผู้บ่าวบ้า
Am 
นได๋ มันเป็นไผ มันเป็น
B 
ไผ

 
เห็นแล้วเคียดแท้
Em 
น้อ 
 
D 
ทบละสิรับบ่
Em 
ได้
 
อุกอั่งใ
D 
จย่านเจ้าไ
Bm 
ปมักกับ
Em 
เขา
 
แฮงเจ้านั่งเว้า
Em 
นำ 
 
มันแ
D 
ฮงกะหยับหยับ
Em 
เข้า
 
เป็นตา
D 
ซัง 
 
เหยียบข่าง
Bm 
ดังอ้ายคัก
Em 
หลาย

 
คือสูนแท้มันเป็น
Em 
ไผ 
 
บังอาจข้ามถิ่นมาเล่นผู้สาว
 
บอกเลยว่ามันสิหนาว บ่โม้มมื้อแลงนี้มันต้องไป
 
 
เฮาคุมจีบอยู่สุมื้อ มายาดคามือหยามหน้ากันหลาย
 
 
มันเป็นผู้บ่าวบ้า
Am 
นได๋ มันเป็นไผ มันเป็น
B 
ไผ

 
เห็นแล้วเคียดแท้
Em 
น้อ 
 
D 
ทบละสิรับบ่
Em 
ได้
 
อุกอั่งใ
D 
จย่านเจ้าไ
Bm 
ปมักกับ
Em 
เขา
 
แฮงเจ้านั่งเว้า
Em 
นำ 
 
มันแ
D 
ฮงกะหยับหยับ
Em 
เข้า
 
เป็นตา
D 
ซัง 
 
เหยียบข่าง
Bm 
ดังอ้ายคัก
Em 
หลาย

OUTRO | Em | Em | Em | Em |
( หึ้ย.!! เว้าแล้วกูสูนคัก สูไปสืบมาเด้อว่ามันเป็นผู้ได๋
กูสิไปจัดการมันเดี๋ยวนี้ละ อย่าให้กูฮู้เด้อว่ามันเป็นไผ )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มันเป็นไผ


มันเป็นไผ…

ฮักเจ้ามานานนม ตั้งละแต่นมน้อยน้อย
เฮียนนำกัน เป็นหมู่กันมาแต่ได๋
ใหญ่กะใหญ่นำกัน สองเฮือนละกะอยู่ใกล้ใกล้
ดน ดนไป เจ้าผัดงาม งามคักหลาย

หมู่อ้ายแว้นรถมา ซิ่มหูให้ฮู้ข่าวร้าย
คนทางได๋มาเหยียบใจอ้ายแท้น้อ
ไผห้ามกะบ่ฟัง คึดว่าย่านมันชั่นบ่
ไผ ไผน้อ มาแอบหลอยผู้สาวเฮา

คือสูนแท้มันเป็นไผ บังอาจข้ามถิ่นมาเล่นผู้สาว
บอกเลยว่ามันสิหนาว บ่โม้มมื้อแลงนี้มันต้องไป
เฮาคุมจีบอยู่สุมื้อ มายาดคามือหยามหน้ากันหลาย
มันเป็นผู้บ่าวบ้านได๋ มันเป็นไผ มันเป็นไผ

เห็นแล้วเคียดแท้น้อ แทบละสิรับบ่ได้
อุกอั่งใจย่านเจ้าไปมักกับเขา
แฮงเจ้านั่งเว้านำ มันแฮงกะหยับหยับเข้า
เป็นตาซัง เหยียบข่างดังอ้ายคักหลาย

( ดนตรี )
( หึ้ย.!! เว้าแล้วกูสูนคัก สูไปสืบมาเด้อเพื่อน
มันเป็นลูกเต้าหลานไผ
มันเป็นผู้ได๋กูอยากเห็นหน้าแฮงแมะ
หึ้ย.!! เว้าแล้วกูสูนคัก ของขึ้นแล้วนี่ ของขึ้นแล้ว
มันเป็นไผเพื่อน สูไปสืบมาเด้อว่ามันเป็นไผ )

( ดนตรี )

ฮักเจ้ามานานนม ตั้งละแต่นมน้อยน้อย
เฮียนนำกัน เป็นหมู่กันมาแต่ได๋
ใหญ่กะใหญ่นำกัน สองเฮือนละกะอยู่ใกล้ใกล้
ดน ดนไป เจ้าผัดงาม งามคักหลาย

หมู่อ้ายแว้นรถมา ซิ่มหูให้ฮู้ข่าวร้าย
คนทางได๋มาเหยียบใจอ้ายแท้น้อ
ไผห้ามกะบ่ฟัง คึดว่าย่านมันชั่นบ่
ไผ ไผน้อ มาแอบหลอยผู้สาวเฮา

คือสูนแท้มันเป็นไผ บังอาจข้ามถิ่นมาเล่นผู้สาว
บอกเลยว่ามันสิหนาว บ่โม้มมื้อแลงนี้มันต้องไป
เฮาคุมจีบอยู่สุมื้อ มายาดคามือหยามหน้ากันหลาย
มันเป็นผู้บ่าวบ้านได๋ มันเป็นไผ มันเป็นไผ

เห็นแล้วเคียดแท้น้อ แทบละสิรับบ่ได้
อุกอั่งใจย่านเจ้าไปมักกับเขา
แฮงเจ้านั่งเว้านำ มันแฮงกะหยับหยับเข้า
เป็นตาซัง เหยียบข่างดังอ้ายคักหลาย

คือสูนแท้มันเป็นไผ บังอาจข้ามถิ่นมาเล่นผู้สาว
บอกเลยว่ามันสิหนาว บ่โม้มมื้อแลงนี้มันต้องไป
เฮาคุมจีบอยู่สุมื้อ มายาดคามือหยามหน้ากันหลาย
มันเป็นผู้บ่าวบ้านได๋ มันเป็นไผ มันเป็นไผ

เห็นแล้วเคียดแท้น้อ แทบละสิรับบ่ได้
อุกอั่งใจย่านเจ้าไปมักกับเขา
แฮงเจ้านั่งเว้านำ มันแฮงกะหยับหยับเข้า
เป็นตาซัง เหยียบข่างดังอ้ายคักหลาย

( หึ้ย.!! เว้าแล้วกูสูนคัก สูไปสืบมาเด้อว่ามันเป็นผู้ได๋
กูสิไปจัดการมันเดี๋ยวนี้ละ อย่าให้กูฮู้เด้อว่ามันเป็นไผ )

มิวสิควิดีโอ มันเป็นไผ เน็ค นฤพล

เพลง : มันเป็นไผ
ศิลปิน : เน็ค นฤพล
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend