คอร์ดเพลง ซ้ำบ่หนำ เน็ค นฤพล

  
Text   


 
ปฎิทินบ่ไ
Eb 
ด้บอก.. 
 
ว่ามื้อใด๋สิ
Cm 
ลืมเธอได้
 
บ่มีความเคลื่อนไ
Ab 
หว 
 
ซ้ำบ่ห
Bb 
นำแฮ่งฮั
Eb 
กตื่ม
 
เจ้ากะอยู่ในใ
Cm 
จคือเก่า 
 
อ้ายกะเทียวบอ
Fm 
กใจจนซึม
 
กะ
Bb 
ยังบ่ทันได้
Ab 
ลืม 
 
กะจักสิเฮ็ดจั่ง
Bb 
ใด๋..
 
จั่งสิลืมเจ้าได้สักที…
 

INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |

Cm 
  สุดสิพรรณนาได้ 
 
ในหัวใจยังตั้งต่อ..
Ab 
  หล่าพะนางเอย 
 
 
Eb 
  อ้ายยังอยากพบพ้อ
 
  จักทางน้องไปอยู่
Bb 
ใส
Cm 
  ส่วนว่าก้ำฝ่ายอ้ายยังคองถ่าเจ้ามิด
Ab 
หมี่ 
 
สั่นเด้
 
  หล่าพะนาง
Eb 
เอย
 
  เป็นอยู่พอส่ำนี้ แม่นทางน้องบ่ต่า
Bb 
วหา..

 
อยากสิ
Ab 
ลืมทุกอย่าง 
 
แต่ยัง
Bb 
จำได้ดี
 
ตายเป็น
Gm 
ผีกะย้าน 
 
แม่น
Cm 
หนีบ่ม้ม  
Bb 
 
มันยัง
Ab 
คงฮำฮอน 
 
มันยังนอนตรอมตรม
 
คิดฮอ
Bb 
ดหลาย..

 
ปฎิทินบ่ไ
Eb 
ด้บอก.. 
 
ว่ามื้อใด๋สิ
Cm 
ลืมเธอได้
 
บ่มีความเคลื่อนไ
Ab 
หว 
 
ซ้ำบ่ห
Bb 
นำแฮ่งฮั
Eb 
กตื่ม
 
เจ้ากะอยู่ในใ
Cm 
จคือเก่า 
 
อ้ายกะเทียวบอ
Fm 
กใจจนซึม
 
กะ
Bb 
ยังบ่ทันได้
Ab 
ลืม 
 
กะจักสิเฮ็ดจั่ง
Bb 
ใด๋..
 
จั่งสิลืมเจ้าได้สั
Eb 
กที…

Ab 
  พยายามสิลืมเขา 
 
 
Gm 
  พยายามสิเซาคิด
Ab 
  แต่มันติดที่เฮาบ่เค
Bb 
ยลืมเธอได้เลยสักวิน
Eb 
าที

INSTRU | Ab | Gm | Ab | Bb |
INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |

 
ปฎิทินบ่ไ
Eb 
ด้บอก.. 
 
ว่ามื้อใด๋สิ
Cm 
ลืมเธอได้
 
บ่มีความเคลื่อนไ
Ab 
หว 
 
ซ้ำบ่ห
Bb 
นำแฮ่งฮั
Eb 
กตื่ม
 
เจ้ากะอยู่ในใ
Cm 
จคือเก่า 
 
อ้ายกะเทียวบอ
Fm 
กใจจนซึม
 
กะ
Bb 
ยังบ่ทันได้
Ab 
ลืม 
 
กะจักสิเฮ็ดจั่ง
Bb 
ใด๋..
 
จั่งสิลืมเจ้าได้สั
Eb 
กที…

Cm 
  สุดสิพรรณนาได้ 
 
ในหัวใจยังตั้งต่อ..
Ab 
  หล่าพะนางเอย 
 
 
Eb 
  อ้ายยังอยากพบพ้อ
 
  จักทางน้องไปอยู่
Bb 
ใส
Cm 
  ส่วนว่าก้ำฝ่ายอ้ายยังคองถ่าเจ้ามิด
Ab 
หมี่ 
 
สั่นเด้
 
  หล่าพะนาง
Eb 
เอย
 
  เป็นอยู่พอส่ำนี้ แม่นทางน้องบ่ต่า
Bb 
วหา..


ปฎิทินบ่ได้บอก.. ว่ามื้อใด๋สิลืมเธอได้
บ่มีความเคลื่อนไหว ซ้ำบ่หนำแฮ่งฮักตื่ม
เจ้ากะอยู่ในใจคือเก่า อ้ายกะเทียวบอกใจจนซึม
กะยังบ่ทันได้ลืม กะจักสิเฮ็ดจั่งใด๋..
จั่งสิลืมเจ้าได้สักที…

( ดนตรี )

สุดสิพรรณนาได้ ในหัวใจยังตั้งต่อ..
หล่าพะนางเอย อ้ายยังอยากพบพ้อ
จักทางน้องไปอยู่ใส
ส่วนว่าก้ำฝ่ายอ้ายยังคองถ่าเจ้ามิดหมี่ สั่นเด้
หล่าพะนางเอย
เป็นอยู่พอส่ำนี้ แม่นทางน้องบ่ต่าวหา..

อยากสิลืมทุกอย่าง แต่ยังจำได้ดี
ตายเป็นผีกะย้าน แม่นหนีบ่ม้ม
มันยังคงฮำฮอน มันยังนอนตรอมตรม
คิดฮอดหลาย..

ปฎิทินบ่ได้บอก.. ว่ามื้อใด๋สิลืมเธอได้
บ่มีความเคลื่อนไหว ซ้ำบ่หนำแฮ่งฮักตื่ม
เจ้ากะอยู่ในใจคือเก่า อ้ายกะเทียวบอกใจจนซึม
กะยังบ่ทันได้ลืม กะจักสิเฮ็ดจั่งใด๋..
จั่งสิลืมเจ้าได้สักที…

พยายามสิลืมเขา พยายามสิเซาคิด
แต่มันติดที่เฮาบ่เคยลืมเธอได้เลยสักวินาที

( ดนตรี )

ปฎิทินบ่ได้บอก.. ว่ามื้อใด๋สิลืมเธอได้
บ่มีความเคลื่อนไหว ซ้ำบ่หนำแฮ่งฮักตื่ม
เจ้ากะอยู่ในใจคือเก่า อ้ายกะเทียวบอกใจจนซึม
กะยังบ่ทันได้ลืม กะจักสิเฮ็ดจั่งใด๋..
จั่งสิลืมเจ้าได้สักที…

สุดสิพรรณนาได้ ในหัวใจยังตั้งต่อ..
หล่าพะนางเอย อ้ายยังอยากพบพ้อ
จักทางน้องไปอยู่ใส
ส่วนว่าก้ำฝ่ายอ้ายยังคองถ่าเจ้ามิดหมี่ สั่นเด้
หล่าพะนางเอย
เป็นอยู่พอส่ำนี้ แม่นทางน้องบ่ต่าวหา..

มิวสิควิดีโอ ซ้ำบ่หนำ เน็ค นฤพล

เพลง : ซ้ำบ่หนำ
ศิลปิน : เน็ค นฤพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend