คอร์ดเพลง รักแค่มึง เบส ขวางหวัน

  
Text   
คอร์ดเพลง รักแค่มึง ศิลปิน เบส ขวางหวัน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | C |

C 
  อาจจะไม่ค่อยห
G 
วานเท่าไหร่
 
  ไม่เ
Am 
หมือนคู่ใครที่เ
G 
ธอเห็น
C 
  อาจจะดูว่า
G 
ฉันเป็นแฟนไม่
Am 
ดีสักเท่าไหร่
F 
  เอาใจไ
G 
ม่เป็น 
 
 
Em 
  แหลงไอไรทำไม่
Am 
ได้
Dm 
  เรียบๆง่ายๆไม่น่าส
G 
นใจ

 
เธออาจจะ
Dm 
มอง 
 
ว่า
Em 
ชาเย็น
 
ไม่ได้
F 
มีโมเมนต์เหมือ
C 
นใคร
 
เธออาจจ
Dm 
ะแล 
 
ว่าไม่
Em 
สนใจ
 
แต่
F 
ลึกข้างใน 
 
อยากให้เธอได้
G 
รู้

 
ว่ากูอาจจะไม่ค่อ
C 
ยหวาน
 
สำเนียงขับขานดูไ
Am 
ม่ซึ้ง
 
ไม่เคยบอกแหลงคิด
F 
ถึง
 
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่ว
G 
งใย
 
อาจไม่มีโมเมนต์โรแม
C 
นติก
 
ไม่มีมุมน่ารักเหมือน
Am 
กับคู่ของใคร
 
แต่อ
F 
ยากให้มึงได้รู้เอาไว้
 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่
 
แต่ใจรักแ
C 
ค่มึง  
G 

INSTRU | C G | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C G/B | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
เธออาจจะ
Dm 
มองว่า
Em 
ชาเย็น
 
ไม่ได้
F 
มีโมเมนต์เหมือ
C 
นใคร
 
เธออาจจ
Dm 
ะแล 
 
ว่าไม่
Em 
สนใจ
 
แต่
F 
ลึกข้างใน 
 
อยากให้เธอได้
G 
รู้

 
ว่ากูอาจจะไม่ค่อ
C 
ยหวาน
 
สำเนียงขับขานดูไ
Am 
ม่ซึ้ง
 
ไม่เคยบอกแหลงคิด
F 
ถึง
 
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่ว
G 
งใย
 
อาจไม่มีโมเมนต์โรแม
C 
นติก
 
ไม่มีมุมน่ารักเหมือน
Am 
กับคู่ของใคร
 
แต่อ
F 
ยากให้มึงได้รู้เอาไว้
 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่
 
แต่ใจรักแ
C 
ค่มึง  
G 

 
กูอาจจะไม่ค่อ
C 
ยหวาน
 
สำเนียงขับขานดูไ
Am 
ม่ซึ้ง
 
ไม่เคยบอกแหลงคิด
F 
ถึง
 
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่ว
G 
งใย
 
อาจไม่มีโมเมนต์โรแม
C 
นติก
 
ไม่มีมุมน่ารักเหมือน
Am 
กับคู่ของใคร
 
แต่อ
F 
ยากให้มึงได้รู้เอาไว้
 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่

 
กูอาจจะไม่ค่อ
C 
ยหวาน
 
สำเนียงขับขานดูไ
Am 
ม่ซึ้ง
 
ไม่เคยบอกแหลงคิด
F 
ถึง
 
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่ว
G 
งใย
 
อาจไม่มีโมเมนต์โรแม
C 
นติก
 
ไม่มีมุมน่ารักเหมือน
Am 
กับคู่ของใคร
 
แต่อ
F 
ยากให้มึงได้รู้เอาไว้
 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่
 
แต่ใจรักแ
C 
ค่มึง

 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่
 
แต่ใจรักแค่
F 
มึง.. 
 
 
Fm 
 
C 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รักแค่มึง


อาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่
ไม่เหมือนคู่ใครที่เธอเห็น
อาจจะดูว่าฉันเป็นแฟนไม่ดีสักเท่าไหร่
เอาใจไม่เป็น แหลงไรทำไม่ได้
เรียบๆง่ายๆไม่น่าสนใจ

เธออาจจะมองว่าชาเย็น
ไม่ได้มีโมเมนต์เหมือนใคร
เธออาจจะแลว่าไม่สนใจ แต่ลึกข้างใน
อยากให้เธอได้รู้

ว่ากูอาจจะไม่ค่อยหวาน
สำเนียงขับขานดูไม่ซึ้ง
ไม่เคยบอกแหลงคิดถึง
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่วงใย
อาจไม่มีโมเมนต์โรแมนติก
ไม่มีมุมน่ารักเหมือนกับคู่ของใคร
แต่อยากให้มึงได้รู้เอาไว้
กูอาจไม่หวานซึ้งสักเท่าไหร่ แต่ใจรักแค่มึง

( ดนตรี )

เธออาจจะมองว่าชาเย็น
ไม่ได้มีโมเมนต์เหมือนใคร
เธออาจจะแลว่าไม่สนใจ แต่ลึกข้างใน
อยากให้เธอได้รู้

ว่ากูอาจจะไม่ค่อยหวาน
สำเนียงขับขานดูไม่ซึ้ง
ไม่เคยบอกแหลงคิดถึง
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่วงใย
อาจไม่มีโมเมนต์โรแมนติก
ไม่มีมุมน่ารักเหมือนกับคู่ของใคร
แต่อยากให้มึงได้รู้เอาไว้
กูอาจไม่หวานซึ้งสักเท่าไหร่ แต่ใจรักแค่มึง

กูอาจจะไม่ค่อยหวาน
สำเนียงขับขานดูไม่ซึ้ง
ไม่เคยบอกแหลงคิดถึง
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่วงใย
อาจไม่มีโมเมนต์โรแมนติก
ไม่มีมุมน่ารักเหมือนกับคู่ของใคร
แต่อยากให้มึงได้รู้เอาไว้
กูอาจไม่หวานซึ้งสักเท่าไหร่

กูอาจจะไม่ค่อยหวาน
สำเนียงขับขานดูไม่ซึ้ง
ไม่เคยบอกแหลงคิดถึง
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่วงใย
อาจไม่มีโมเมนต์โรแมนติก
ไม่มีมุมน่ารักเหมือนกับคู่ของใคร
แต่อยากให้มึงได้รู้เอาไว้
กูอาจไม่หวานซึ้งสักเท่าไหร่ แต่ใจรักแค่มึง

กูอาจไม่หวานซึ้งสักเท่าไหร่ แต่ใจรักแค่มึง

มิวสิควิดีโอ รักแค่มึง เบส ขวางหวัน

เพลง : รักแค่มึง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
มิกส์ – มาสเตอร์ สุวรรณ นาคบุตร
คอร์ดเพลง รักแค่มึง เบส ขวางหวัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend