คอร์ดเพลง สบายดีบ่ โต๋เหน่อ

  
Text   
คอร์ดเพลง สบายดีบ่ ศิลปิน โต๋เหน่อ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | F | C | Dm | C |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |
INTRO | F | C | Dm | C |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |

F 
  เป็นจั่งได๋แนนาง 
 
 
C 
  ห่างกันไปไกล
Dm 
  ฮอดมื้อนี้ดวงใจ 
 
 
C 
  ยกให้ไผ๋แ
Bb 
ลบ่.. 
 
โอ้ละ
Am 
หนอ..
Gm 
  หากว่าบุญอ้าย
C 
พอ 
 
สิกลับไปซูนคิงเจ้า

F 
  คั่นความเหงาบ่คลาดเคลื่อน 
 
 
C 
  ใจบ่เลือนไปสาก่อน
Dm 
  คงสิได้หนุนนอน 
 
 
C 
  ใจอาวรณ์คิดฮอด
Bb 
เด้อ.. 
 
 
Am 
 
  คั่นได้
Gm 
เจอกันอีกสักครั้ง
 
  สิบอกว่า
C 
ฮักและกอดเจ้าไว้เนาะคือเก่า

F 
  บัดได้แหงนเบิ่งฟ้า 
 
 
C 
  น้ำตาก็ไหลพราก
Dm 
  ได้แต่จิบเหล้าขาว 
 
 
C 
  ลำยาวใส่แคนน้อย
Bb 
  ความฮักสองเฮา 
 
 
Am 
  ยังคือเก่าอยู่บ่
Gm 
น้อ.. 
 
 
C 

Dm 
  ฝากสายลมอยู่เทิ่งฟ้า 
 
 
C 
  ให้พาใจดวงน้อย
Bb 
  ลอยล่องไปหล่น 
 
 
Gm 
  บนหลังคาบ้านเ
Bb 
จ้า
 
  แน
Am 
เด้อ.. 
 
 
Gm 
 
C 
Dm 
  ฝากเสียงแคนลำน้อย 
 
 
C 
  อย่าใจลอยสิฟ้าวหา
Bb 
  ภาวนาให้เจ้าอยู่ 
 
 
Gm 
  เป็นคู่ของ
Bb 
อ้าย
 
  ของ
Am 
อ้ายละเป็นคู่ของอ้
C 
าย

 
สำบายดีอยู่
F 
บ่ 
 
คิดฮอดกันแนบ๋อ
C 
นาง
 
บ่เจอกันนานเจ้าเป็น
Dm 
จั่งใด 
 
ใจดวงนั้นยังคือเ
C 
ก่า
 
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่
Bb 
ไส 
 
หงอยบ่น้อผู้คน
Am 
ไค
 
ยังคอยอ้าย
Gm 
อยู่บ่.. 
 
 
C 

 
สำบายดีอยู่
F 
บ่ 
 
คิดฮอดกันแนบ๋อ
C 
นาง
 
บ่เจอกันนานเจ้าเป็น
Dm 
จั่งใด 
 
ใจดวงนั้นยังคือเ
C 
ก่า
 
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่
Bb 
ไส 
 
หงอยบ่น้อผู้คน
Am 
ไค
 
ยังคอยอ้าย
Gm 
อยู่บ่.. 
 
 
C 

INSTRU | F | C | Dm | C |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |

Dm 
  ฝากสายลมอยู่เทิ่งฟ้า 
 
 
C 
  ให้พาใจดวงน้อย
Bb 
  ล่องลอยไปหล่น 
 
 
Gm 
  บนหลังคาบ้านเ
Bb 
จ้า
 
  แน
Am 
เด้อ.. 
 
 
Gm 
 
C 
Dm 
  ฝากเสียงแคนลำน้อย 
 
 
C 
  อย่าใจลอยสิฟ้าวหา
Bb 
  ภาวนาให้เจ้าอยู่ 
 
 
Gm 
  เป็นคู่ของอ้าย
 
  ของ
Am 
อ้ายละเป็นคู่ของอ้
C 
าย

 
สำบายดีอยู่
F 
บ่ 
 
คิดฮอดกันแนบ๋อ
C 
นาง
 
บ่เจอกันนานเจ้าเป็น
Dm 
จั่งใด 
 
ใจดวงนั้นยังคือเ
C 
ก่า
 
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่
Bb 
ไส 
 
หงอยบ่น้อผู้คน
Am 
ไค
 
ยังคอยอ้าย
Gm 
อยู่บ่.. 
 
 
C 

 
สำบายดีอยู่
F 
บ่ 
 
คิดฮอดกันแนบ๋อ
C 
นาง
 
บ่เจอกันนานเจ้าเป็น
Dm 
จั่งใด 
 
ใจดวงนั้นยังคือเ
C 
ก่า
 
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่
Bb 
ไส 
 
หงอยบ่น้อผู้คน
Am 
ไค
 
ยังคอยอ้าย
Gm 
อยู่บ่.. 
 
 
C 

 
สำบายดีอยู่
F 
บ่ 
 
คิดฮอดกันแนบ๋อ
C 
นาง
 
บ่เจอกันนานเจ้าเป็น
Dm 
จั่งใด 
 
ใจดวงนั้นยังคือเ
C 
ก่า
 
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่
Bb 
ไส 
 
หงอยบ่น้อผู้คน
Am 
ไค
 
ยังคอยอ้าย
Gm 
อยู่บ่.. 
 
 
C 

OUTRO | F | C | Dm | C |
OUTRO | Bb | Am | Gm | C | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สบายดีบ่


เป็นจั่งได๋แนนาง ห่างกันไปไกล
ฮอดมื้อนี้ดวงใจ ยกให้ไผ๋แลบ่.. โอ้ละหนอ..
หากว่าบุญอ้ายพอ สิกลับไปซูนคิงเจ้า

คั่นความเหงาบ่คลาดเคลื่อน ใจบ่เลือนไปสาก่อน
คงสิได้หนุนนอน ใจอาวรณ์คิดฮอดเด้อ..
คั่นได้เจอกันอีกสักครั้ง
สิบอกว่าฮักและกอดเจ้าไว้เนาะคือเก่า
บักไดแหงนเบิ่งฟ้า น้ำตาก็ไหลพราก
ได้แต่จิบเหล้าขาว ลำยาวใส่แคนน้อย
ความฮักสองเฮา ยังคือเก่าอยู่บ่น้อ..

ฝากสายลมอยู่เทิ่งฟ้า ให้พาใจดวงน้อย
ลอยล่องไปหล่น บนหลังคาบ้านเจ้า แนเด้อ..
ฝากเสียงแคนลำน้อย อย่าใจลอยสิฟ้าวหา
ภาวนาให้เจ้าอยู่ เป็นคู่ของอ้าย
ของอ้ายละเป็นคู่ของอ้าย

สำบายดีอยู่บ่ คิดฮอดกันแนบ๋อนาง
บ่เจอกันนานเจ้าเป็นจั่งใด ใจดวงนั้นยังคือเก่า
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่ไส ง๋อยบ่น้อผู้คนไค
ยังคอยอ้ายอยู่บ่..

สำบายดีอยู่บ่ คิดฮอดกันแนบ๋อนาง
บ่เจอกันนานเจ้าเป็นจั่งใด ใจดวงนั้นยังคือเก่า
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่ไส ง๋อยบ่น้อผู้คนไค
ยังคอยอ้ายอยู่บ่..

( ดนตรี )

ฝากสายลมอยู่เทิ่งฟ้า ให้พาใจดวงน้อย
ล่องลอยไปหล่น บนหลังคาบ้านเจ้า แนเด้อ..
ฝากเสียงแคนลำน้อย อย่าใจลอยสิฟ้าวหา
ภาวนาให้เจ้าอยู่ เป็นคู่ของอ้าย
ของอ้ายละเป็นคู่ของอ้าย

สำบายดีอยู่บ่ คิดฮอดกันแนบ๋อนาง
บ่เจอกันนานเจ้าเป็นจั่งใด ใจดวงนั้นยังคือเก่า
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่ไส หงอยบ่น้อผู้คนไค
ยังคอยอ้ายอยู่บ่..

สำบายดีอยู่บ่ คิดฮอดกันแนบ๋อนาง
บ่เจอกันนานเจ้าเป็นจั่งใด ใจดวงนั้นยังคือเก่า
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่ไส หงอยบ่น้อผู้คนไค
ยังคอยอ้ายอยู่บ่..

สำบายดีอยู่บ่ คิดฮอดกันแนบ๋อนาง
บ่เจอกันนานเจ้าเป็นจั่งใด ใจดวงนั้นยังคือเก่า
อยู่หม่องเก่าหรืออยู่ไส หงอยบ่น้อผู้คนไค
ยังคอยอ้ายอยู่บ่..

มิวสิควิดีโอ สบายดีบ่ โต๋เหน่อ

เพลง : สบายดีบ่ (คอร์ด)
ศิลปิน : โต๋เหน่อ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร จิรภัทร
Mix Master : tawan petcharat
เสียงเพลงของโจร #โต๋เหน่อ
คอร์ดเพลง สบายดีบ่ โต๋เหน่อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend