คอร์ดเพลง ควายลืมตีน ปอน นิพนธ์, โต๋เหน่อ, เฉาก๊วย จีสอง

  
Text   


INTRO | Am | G | F | G |

Am 
กูมีอุดมการณ์
 
กูมีความทะเยอทะยานกูไม่ก
G 
ลัว
F 
กูมีความปรารถนา
 
เชื่อมั่นและศรัทธาอยู่ใน
G 
ตัวกูเอง

Am 
ใช้ชีวิตเพื่อความฝัน
 
ร้องตะโกนให้มันเป็นภาษ
G 
าเพลง
F 
คำดูแคลนกูไม่สน
 
สู้เพื่อคนข้างหลัง ด้วยตัวของ
G 
กูเอง

 
มึงวิเ
F 
ศษ 
 
กว่ากูตรงไ
G 
หน..
 
ไอ้ควายลืม
Am 
ตีน.. 
 
 
G 
 
ไอ้ควายลืม
G# 
ตีน..  
G 

Am 
มึงมีกูก็มี 
 
มึงอย่าถือตัวดีว่ามึง
G 
สูงส่ง
F 
เงินทองความมั่งมีและชื่อเสียงไม่มั่นคง
 
ไม่ยั่ง
G 
ยืน

Am 
มึงเป็นใครมาจากไหน
 
ท่องในใจให้ดี มึงอย่า
G 
ลืม
 
กูก็
F 
คนมึงก็คนธรรมดาไม่มีค่าไปกว่าใ
G 
คร
 
ไอ้ควายลืม
Am 
ตีน.. 
 
 
G 
 
ไอ้ควายลืม
F 
ตีน.. 
 
 
G 

INSTRU | Am | G | F | G | G |

Am 
ศักดิ์ศรีมีกันทุกคนจะร
G 
วยหรือจนไม่ต่าง
 
มีความ
F 
คิด มีจิตใจ มีชีวิต มีอะไรเหมือ
G 
นๆ 
 
กัน

 
ไอ้ห่า
Am 
เอ้ย 
 
โถมึงเคยเป็นใคร
 
จะเด่นจะดังมากจากตรงไ
G 
หนโถมึงก็แค่คน
 
อย่ามัวอย่าเมาในชื่อในเ
F 
สียง
 
เงินทองก็แค่ของนอกกาย มึงจำไ
E 
ว้

 
ไอ้ห่า
Am 
เอ้ย 
 
โถมึงนี่ลืมตัว
 
จำมันเอาไว้ใส่กะลา
G 
หัว 
 
โถมึงก็แค่ใคร
 
ไม่ใช่ผู้ดีวิเศษวิ
F 
โส 
 
โถมึงก็แค่นี้
 
อย่าลืมว่ามาจากตรงไ
E 
หน..
 
ไอ้ควายลืมตีน..
 

INSTRU | Am | G | F | E |

 
ไอ้ห่า
Am 
เอ้ย 
 
โถมึงเคยเป็นใคร
 
จะเด่นจะดังมากจากตรงไ
G 
หนโถมึงก็แค่คน
 
อย่ามัวอย่าเมาในชื่อในเ
F 
สียง
 
เงินทองก็แค่ของนอกกาย มึงจำไ
E 
ว้
 
ไอ้ควายลืมตีน.
Am 
..


กูมีอุดมการณ์
กูมีความทะเยอทะยานกูไม่กลัว
กูมีความปรารถนา
เชื่อมั่นและศรัทธาอยู่ในตัวกูเอง

ใช้ชีวิตเพื่อความฝัน
ร้องตะโกนให้มันเป็นภาษาเพลง
คำดูแคลนกูไม่สน
สู้เพื่อคนข้างหลัง ด้วยตัวของกูเอง

มึงวิเศษ กว่ากูตรงไหน..
ไอ้ควายลืมตีน..
ไอ้ควายลืมตีน..

มึงมีกูก็มี มึงอย่าถือตัวดีว่ามึงสูงส่ง
เงินทองความมั่งมีและชื่อเสียงไม่มั่นคง
ไม่ยั่งยืน

มึงเป็นใครมาจากไหน
ท่องในใจให้ดี มึงอย่าลืม
กูก็คนมึงก็คนธรรมดาไม่มีค่าไปกว่าใคร
ไอ้ควายลืมตีน..
ไอ้ควายลืมตีน..

( ดนตรี )

ศักดิ์ศรีมีกันทุกคนจะรวยหรือจนไม่ต่าง
มีความคิด มีจิตใจ มีชีวิต มีอะไรเหมือนๆ กัน

ไอ้ห่าเอ้ย โถมึงเคยเป็นใคร
จะเด่นจะดังมากจากตรงไหนโถมึงก็แค่คน
อย่ามัวอย่าเมาในชื่อในเสียง
เงินทองก็แค่ของนอกกาย มึงจำไว้

ไอ้ห่าเอ้ย โถมึงนี่ลืมตัว
จำมันเอาไว้ใส่กะลาหัว โถมึงก็แค่ใคร
ไม่ใช่ผู้ดีวิเศษวิโส โถมึงก็แค่นี้
อย่าลืมว่ามาจากตรงไหน..
ไอ้ควายลืมตีน..

( ดนตรี )

ไอ้ห่าเอ้ย โถมึงเคยเป็นใคร
จะเด่นจะดังมากจากตรงไหนโถมึงก็แค่คน
อย่ามัวอย่าเมาในชื่อในเสียง
เงินทองก็แค่ของนอกกาย มึงจำไว้
ไอ้ควายลืมตีน..

มิวสิควิดีโอ ควายลืมตีน ปอน นิพนธ์,

เพลง : ควายลืมตีน (คอร์ด)
ศิลปิน : ปอน นิพนธ์, โต๋เหน่อ, เฉาก๊วย จีสอง
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend