คอร์ดเพลง ในชีวิตฉัน ปอน นิพนธ์ x โต๋เหน่อ

  
Text   


INTRO | Eb | Ab | Cm Bb | Ab |

 
พยายามมาหลา
Eb 
ยที 
 
ใจมันยังไม่หา
Ab 
ยสักที
 
ยังติดอยู่ใน
Cm 
ภาพของความทรง
Bb 
จำ 
 
และช่วงเว
Ab 
ลา

 
ตอนที่ฉันได้เห็
Eb 
นเธอ 
 
เธอก็ยังคงสว
Ab 
ยเหมือนเดิม
 
แม้จะไม่ได้
Cm 
พบ 
 
ก็ยังเป็นช่ว
Bb 
งเวลา
Ab 
ที่ดี

 
และต่อให้จะ
Cm 
ย้อนเวลา 
 
มัน
Bb 
ย้อนคืนมา
 
กี่ค
Ab 
รั้งก็จบเหมือนเดิม
 
และในวัน
Cm 
นี้เป็นวันที่
Bb 
รู้ความจริงว่าเ
Ab 
ธอ..
 
ไม่กลับ
Bb 
มา

 
ในชีวิต
Eb 
ฉันนี้มันจะมีอะไรที่
Ab 
ดีนอกจากเธอ
 
มองไปบน
Cm 
ฟ้าก็มีแค่ด
Bb 
าวที่เราเคยมอ
Ab 
งด้วยกัน
 
ภาพในวัน
Eb 
นั้น
 
ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเ
Ab 
ธอกันไปร่วมทาง
 
ยังอยู่ใ
Cm 
นนี้ 
 
มันไม่เคยห
Bb 
าย 
 
และไม่เคยจ
Ab 
าง..
 
ออกไป…
 

INSTRU | Eb | Bb | Cm Bb | Ab |

 
พยายามจะมั่
Eb 
นคง 
 
แบกทุกอย่างไว้บน
Ab 
หลัง
 
มันจะมีความหมา
Cm 
ยอะไร 
 
อะไ
Bb 
รก็ทำเพื่อเ
Ab 
ธอ

 
แต่มันคงจะสา
Eb 
ยไป 
 
ตอนนี้ไม่อยากจะหา
Ab 
ยใจ
 
เมื่อฉันได้
Cm 
รู้ว่าเธอกำ
Bb 
ลังจะไปได้
Ab 
ดี..

 
และต่อให้จะ
Cm 
ย้อนเวลา 
 
มัน
Bb 
ย้อนคืนมา
 
กี่ค
Ab 
รั้งก็จบเหมือนเดิม
 
และในวัน
Cm 
นี้เป็นวันที่
Bb 
รู้ความจริงว่าเ
Ab 
ธอ..
 
ไม่กลับ
Bb 
มา 
 
อีกแล้ว..

 
ในชีวิต
Eb 
ฉันนี้มันจะมีอะไรที่
Ab 
ดีนอกจากเธอ
 
มองไปบน
Cm 
ฟ้าก็มีแค่ด
Bb 
าวที่เราเคยมอ
Ab 
งมันด้วยกัน
 
ภาพในวัน
Eb 
นั้น
 
ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเ
Ab 
ธอกันไปร่วมทาง
 
ยังอยู่ใ
Cm 
นนี้ 
 
มันไม่เคยห
Bb 
าย 
 
และไม่เคยจ
Ab 
าง..
 
ออกไป..
 

 
จำมันได้ไ
Eb 
หม 
 
เรื่องราวของเรา
 
เธอยังจำมันได้ไ
Ab 
หมในความสัมพันธ์ของเรา
Cm 
โฮ.. 
 
 
Bb 
 
Ab 

 
ในชีวิต
Eb 
ฉันนี้มันจะมีอะไรที่
Ab 
ดีนอกจากเธอ
 
มองไปบน
Cm 
ฟ้าก็มีแค่ด
Bb 
าวที่เราเคยมอ
Ab 
งมันด้วยกัน
 
ภาพในวัน
Eb 
นั้น
 
ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเ
Ab 
ธอกันไปร่วมทาง
 
ยังอยู่ใ
Cm 
นนี้ 
 
มันไม่เคยห
Bb 
าย 
 
และไม่เคยจ
Ab 
าง..
 
ออกไป..
 

Eb 
  มันไม่เคยหาย 
 
และไม่เคยจาง
Ab 
  มันไม่เคยหาย 
 
และไม่เคยจาง

 
ยังอยู่ใ
Cm 
นนี้ 
 
มันไม่เคยห
Bb 
าย 
 
และไม่เคยจ
Ab 
าง..
 
ออกไป..
 


พยายามมาหลายที ใจมันยังไม่หายสักที
ยังติดอยู่ในภาพของความทรงจำ และช่วงเวลา

ตอนที่ฉันได้เห็นเธอ เธอก็ยังคงสวยเหมือนเดิม
แม้จะไม่ได้พบ ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดี

และต่อให้จะย้อนเวลา มันย้อนคืนมา
กี่ครั้งก็จบเหมือนเดิม
และในวันนี้เป็นวันที่รู้ความจริงว่าเธอ..
ไม่กลับมา

ในชีวิตฉันนี้มันจะมีอะไรที่ดีนอกจากเธอ
มองไปบนฟ้าก็มีแค่ดาวที่เราเคยมองด้วยกัน
ภาพในวันนั้น
ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเธอกันไปร่วมทาง
ยังอยู่ในนี้ มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง..
ออกไป…

( ดนตรี )

พยายามจะมั่นคง แบกทุกอย่างไว้บนหลัง
มันจะมีความหมายอะไร อะไรก็ทำเพื่อเธอ

แต่มันคงจะสายไป ตอนนี้ไม่อยากจะหายใจ
เมื่อฉันได้รู้ว่าเธอกำลังจะไปได้ดี..

และต่อให้จะย้อนเวลา มันย้อนคืนมา
กี่ครั้งก็จบเหมือนเดิม
และในวันนี้เป็นวันที่รู้ความจริงว่าเธอ..
ไม่กลับมา อีกแล้ว..

ในชีวิตฉันนี้มันจะมีอะไรที่ดีนอกจากเธอ
มองไปบนฟ้าก็มีแค่ดาวที่เราเคยมองมันด้วยกัน
ภาพในวันนั้น
ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเธอกันไปร่วมทาง
ยังอยู่ในนี้ มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง..
ออกไป..

จำมันได้ไหม เรื่องราวของเรา
เธอยังจำมันได้ไหมในความสัมพันธ์ของเรา
โฮ..

ในชีวิตฉันนี้มันจะมีอะไรที่ดีนอกจากเธอ
มองไปบนฟ้าก็มีแค่ดาวที่เราเคยมองมันด้วยกัน
ภาพในวันนั้น
ที่ฉันได้เคยเดินจับมือเธอกันไปร่วมทาง
ยังอยู่ในนี้ มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง..
ออกไป..

มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง
มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง

ยังอยู่ในนี้ มันไม่เคยหาย และไม่เคยจาง..
ออกไป..

มิวสิควิดีโอ ในชีวิตฉัน ปอน นิพนธ์ x โต๋เหน่อ

เพลง : ในชีวิตฉัน
ศิลปิน : ปอน นิพนธ์ x โต๋เหน่อ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เดชาธร โลหะจันทรี
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่อ :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend