คอร์ดเพลง ไม่มีหวัง เฉาก๊วย x โต๋เหน่อ

  
Text   


INTRO | F#m E | D A E/G# | F#m E | D |

F#m 
  เมื่อก่อนเคย
E 
รักกัน 
 
 
D 
  เมื่อก่อนเคยมีฝัน
F#m 
  ทุกวันทุก
E 
คืนฉันมีเ
D 
ธอ..
F#m 
  เราเคยได้
E 
รักกัน 
 
 
D 
  และเธอก็รักฉัน
F#m 
  เหมือนวันที่แ
E 
สนจะงดง
D 
าม

 
ก็รู้ว่าไม่มีห
A 
วัง 
 
รู้ว่าไม่
E/G# 
มีทาง
 
ที่ฉันจะได้เ
D 
จอ กับเธอ อีกแ
A 
ล้ว 
 
 
E/G# 
 
แต่ลึกในใจก็
F#m 
หวัง 
 
รอให้ถึงเว
E 
ลา
 
พาให้เราได้กลั
D 
บมา.. 
 
เหมือนเ
E 
ดิม

 
แค่เพียงถูก
A 
ที่ 
 
แต่ผิดเ
E/G# 
วลา
 
หรือว่าโชคชะ
D 
ตา 
 
กำลังจะแกล้
E 
งเรา
 
ให้เรากลับ
F#m 
มาพบ 
 
แต่ว่าไม่ได้
E 
รักกัน
 
เหมือ
F#m 
นก่อน.. 
 
 
D 

 
เฝ้า
E 
รอวัน
A 
นั้น 
 
เมื่อไหร่
E/G# 
จะมา
 
ฉันไม่เค
F#m 
ยท้อ 
 
จะรอเพียงแค่เ
E 
ธอ 
 
ตลอ
D 
ดไป 
 
 
C#m 
 
ไม่ว่าจะ
Bm 
นานแสนนานเ
C#m 
ท่าไหร่
 
ไม่ว่าจะ
Bm 
นาน 
 
แสนนานแค่ไ
E 
หน
 
จะรอเธอ..
 

INSTRU | D C#m | Bm A | D C#m | E |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm C#m | D | E |

 
รู้ว่าไม่มี
F#m 
หวัง 
 
รู้ว่าไม่มีท
E 
าง
 
ที่ฉันจะได้เ
D 
จอ กับเธอ อีกแ
A 
ล้ว
E/G# 
แต่ลึกในใจก็
F#m 
หวัง 
 
รอให้ถึงเว
E 
ลา
 
พาให้เราได้กลั
D 
บมา.. 
 
เหมือนเ
E 
ดิม

 
แค่เพียงถูก
A 
ที่ 
 
แต่ผิดเ
E/G# 
วลา
 
หรือว่าโชคชะ
D 
ตา 
 
กำลังจะแกล้
E 
งเรา
 
ให้เรากลับ
F#m 
มาพบ 
 
ไม่ได้กลับมา
E 
รักกัน
 
เหมือ
F#m 
นก่อน.. 
 
 
D 

 
เฝ้า
E 
รอวัน
A 
นั้น 
 
เมื่อไหร่
E/G# 
จะมา
 
ฉันไม่เค
F#m 
ยท้อจะรอเพียงแค่เ
E 
ธอ 
 
ตลอ
D 
ดไป 
 
 
C#m 
 
ไม่ว่าจะ
Bm 
นานแสนนานเ
C#m 
ท่าไหร่
 
ไม่ว่าจะ
Bm 
นาน 
 
แสนนานแค่ไ
E 
หน

 
แค่เพียงถูก
A 
ที่ 
 
แต่ผิดเ
E/G# 
วลา
 
หรือว่าโชคชะ
D 
ตา 
 
กำลังจะแกล้
E 
งเรา
 
ให้เรากลับ
F#m 
มาพบ 
 
แต่ว่าไม่ได้
E 
รักกัน
 
เหมือ
F#m 
นก่อน.. 
 
 
D 

 
เฝ้า
E 
รอวัน
A 
นั้น 
 
เมื่อไหร่
E 
จะมา
 
ฉันไม่เค
F#m 
ยท้อ 
 
จะรอเพียงแค่เ
E 
ธอตลอ
D 
ดไป 
 
 
C#m 
 
ไม่ว่าจะ
Bm 
นานแสนนานเ
C#m 
ท่าไหร่
 
ไม่ว่าจะ
D 
นาน 
 
แสนนานแค่ไ
E 
หน

INSTRU | D C#m | Bm E |

 
จะรอเ
A 
ธอ..


เมื่อก่อนเคยรักกัน เมื่อก่อนเคยมีฝัน
ทุกวันทุกคืนฉันมีเธอ..
เราเคยได้รักกัน และเธอก็รักฉัน
เหมือนวันที่แสนจะงดงาม

รู้ว่าไม่มีหวัง รู้ว่าไม่มีทาง
ที่ฉันจะได้เจอ กับเธอ อีกแล้ว
แต่ลึกในใจก็หวัง รอให้วันเวลา
พาให้เราได้กลับมา.. เหมือนเดิม

แค่เพียงถูกที่ แต่ผิดเวลา
หรือว่าโชคชะตา กำลังจะแกล้งเรา
ให้เรากลับมาพบ แต่ว่าไม่ได้รักกัน
เหมือนก่อน..

เฝ้ารอวันนั้น เมื่อไหร่จะมา
ฉันไม่เคยท้อ จะรอเพียงแค่เธอ ตลอดไป
ไม่ว่าจะนานแสนนานเท่าไหร่
ไม่ว่าจะนาน แสนนานแค่ไหน
จะรอเธอ..

ดนตรี

รู้ว่าไม่มีหวัง รู้ว่าไม่มีทาง
ที่ฉันจะได้เจอ กับเธอ อีกแล้ว
แต่ลึกในใจก็หวัง รอให้ถึงเวลา
พาให้เราได้กลับมา.. เหมือนเดิม

แค่เพียงถูกที่ แต่ผิดเวลา
หรือว่าโชคชะตา กำลังจะแกล้งเรา
ให้เรากลับมาพบ ไม่ได้กลับมารักกัน
เหมือนก่อน..

เฝ้ารอวันนั้น เมื่อไหร่จะมา
ฉันไม่เคยจะท้อ จะรอเพียงแค่เธอ ตลอดไป
ไม่ว่าจะนานแสนนานเท่าไหร่
ไม่ว่าจะนาน แสนนานแค่ไหน

แค่เพียงถูกที่ แต่ผิดเวลา
หรือว่าโชคชะตา กำลังจะแกล้งเรา
ให้เรากลับมาพบ แต่ว่าไม่ได้รักกัน
เหมือนก่อน..

เฝ้ารอวันนั้น เมื่อไหร่จะมา
ฉันไม่เคยจะท้อ จะรอเพียงแค่เธอ ตลอดไป
ไม่ว่าจะนานแสนนานเท่าไหร่
ไม่ว่าจะนาน แสนนานแค่ไหน
จะรอเธอ…

มิวสิควิดีโอ ไม่มีหวัง เฉาก๊วย x โต๋เหน่อ

เพลง : ไม่มีหวัง (คอร์ด)
ศิลปิน : เฉาก๊วย x โต๋เหน่อ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เดชาธร โลหะจันที
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend