คอร์ดเพลง พระตีระฆัง ป้อเลี้ยงเจมส์

  
Text   
คอร์ดเพลง พระตีระฆัง ศิลปิน ป้อเลี้ยงเจมส์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F C | Dm | Bb C | F C |

 
พระตีระ
F 
ฆัง 
 
เสียง
C 
ดังโม้งๆ
Dm 
 
น้ำต๋าอ้ายก่อใหลย้อ
Bb 
ยลง 
 
เป๋นเ
C 
ส้นเป๋นส
F 
าย
 
กึ๊ดฮอดวัน
Bb 
นั้น 
 
เว
C 
ลาต๋อน 5 โมง
Dm 
ป๋าย
 
หันตั๋วซ้อนรถป้อ
Gm 
จาย 
 
ก๋ายห
C 
น้าอ้ายไปพ
F 
อดี 
 
 
C 

 
ปิ๊กเตียวเข้า
F 
มา 
 
มานั่งศา
C 
ลาด้วยความโศก
Dm 
เศร้า
 
หันอี่น้องซ้อนไปตวยเ
Bb 
ขา 
 
แป๋งห
C 
น้าจื่นใจ๋ห
F 
วาน
 
พอต๋อน 6  
Bb 
โมง 
 
ก่อสั่นโห
C 
ย่งๆ 
 
ได้หันข้อ
Dm 
ความ
 
แชทมาจากเฟสของคน
Gm 
งาม
 
ผ่อหยั่งเรียงค
C 
วามพระคุณของ
F 
แม่

 
ว่าเลิกกั๋นเหีย
Bb 
บ๋อ 
 
น้องคง
C 
รอกำนี้มา
Dm 
เมิน
 
เหมือนจะเป๋นข้อความเชื้อเ
Bb 
ชิญ 
 
หื้อเฮาเ
C 
ดินออ
F 
กไป
 
พิมพ์ยาวอ
Bb 
ะละ 
 
ข้อความซะ
C 
ป่ะ 
 
บะได้ส
Dm 
นใจ
 
คงจะอัดอั๋นตั๋น
Gm 
ใจ๋ 
 
ประโยคความ
C 
ใน 
 
เลิกกั๋นเหีย
F 
บ๋อ

INSTRU | Bb | F | Bb | F |
INSTRU | Gm | Dm | Bb | C |

 
โทรฮ้องเปื้อน
F 
มา 
 
จะล้างน้ำ
C 
ตาด้วย 35 ดี
Dm 
กรี
 
จะย้อมหัวใจ๋ดว
Bb 
งนี้ 
 
ตี้
C 
มันบะเกยสมห
F 
วัง
 
ใจ๋หนึ่งก่อ
Bb 
ฮัก 
 
แหม
C 
ใจ๋หนึ่งก่อ
Dm 
จัง
 
พระตีระ
Gm 
ฆัง 
 
ย้ำ
C 
เตือนฝังในหัว
F 
ใจ๋

 
ว่าเลิกกั๋นเหีย
Bb 
บ๋อ 
 
น้องคง
C 
รอกำนี้มา
Dm 
เมิน
 
เหมือนจะเป๋นข้อความเชื้อเ
Bb 
ชิญ 
 
หื้อเฮาเ
C 
ดินออ
F 
กไป
 
พิมพ์ยาวอ
Bb 
ะละ 
 
ข้อความซะ
C 
ป่ะ 
 
บะได้ส
Dm 
นใจ
 
คงจะอัดอั๋นตั๋น
Gm 
ใจ๋ 
 
ประโยคความ
C 
ใน 
 
เลิกกั๋นเหีย
F 
บ๋อ 
 
 
Dm 

 
พระตีระ
Gm 
ฆัง.
C 
.. 
 
ย้ำเตือนฝังในหัวใจ๋..

OUTRO | F C | Dm | Bb C | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง พระตีระฆัง


พระตีระฆัง เสียงดังโม้งๆ
น้ำต๋าอ้ายก่อใหลย้อยลง เป๋นเส้นเป๋นสาย
กึ๊ดฮอดวันนั้น เวลาต๋อน 5 โมงป๋าย
หันตั๋วซ้อนรถป้อจาย ก๋ายหน้าอ้ายไปพอดี

ปิ๊กเตียวเข้ามา มานั่งศาลาด้วยความโศกเศร้า
หันอี่น้องซ้อนไปตวยเขา แป๋งหน้าจื่นใจ๋หวาน
พอต๋อน 6 โมง ก่อสั่นโหย่งๆ ได้หันข้อความ
แชทมาจากเฟสของคนงาม
ผ่อหยั่งเรียงความพระคุณของแม่

ว่าเลิกกั๋นเหียบ๋อ น้องคงรอกำนี้มาเมิน
เหมือนจะเป๋นข้อความเชื้อเชิญหื้อเฮาเดินออกไป
พิมพ์ยาวอะละ ข้อความซะป่ะ บะได้สนใจ
คงจะอัดอั๋นตั๋นใจ๋ ประโยคความใน เลิกกั๋นเหียบ๋อ

( ดนตรี )

โทรฮ้องเปื้อนมา จะล้างน้ำตาด้วย 35 ดีกรี
จะย้อมหัวใจ๋ดวงนี้ ตี้มันบะเกยสมหวัง
ใจ๋หนึ่งก่อฮัก แหมใจ๋หนึ่งก่อจัง
พระตีระฆัง ย้ำเตือนฝังในหัวใจ๋

ว่าเลิกกั๋นเหียบ๋อ น้องคงรอกำนี้มาเมิน
เหมือนจะเป๋นข้อความเชื้อเชิญ
หื้อเฮาเดินออกไป
พิมพ์ยาวอะละ ข้อความซะป่ะ บะได้สนใจ๋
คงจะอัดอั้นตั๋นใจ๋ ประโยคความใน เลิกกั๋นเหียบ๋อ
พระตีระฆัง.. ย้ำเตือนฝังในหัวใจ๋

มิวสิควิดีโอ พระตีระฆัง ป้อเลี้ยงเจมส์

เพลง : พระตีระฆัง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : อ้ายคำ แบกไม้
เรียบเรียง : ทำนอง : สุรินทร์คทา ชุ่มศรี
ติดต่องานศิลปิน : 065-8799995
คอร์ดเพลง พระตีระฆัง ป้อเลี้ยงเจมส์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend