คอร์ดเพลง ลมหายใจที่เหลือ – โต๋เหน่อ

  
Text   

INTRO | G D | Em D | C Bm | Am D |

 
หลาย
ครั้งที่ฉันทำ
ให้เธอเสียใจ
Em 
 
หลายครั้งที่ฉันทำ
ให้เธอต้องผิด
หวัง  
Bm 
 
แต่เธอก็ยัง
Am 
ไม่จากไปไหน

 
ถึงแ
ม้จะไม่หวาน
เหมือนคนอื่นๆ
Em 
 
แต่ฉันขอหยัดยืน
ทั้งกายและหัว
ใจ  
Bm 
 
ว่าจะซื่อสัตย์
Am 
เพียงเธอแค่ผู้เ
ดียว

 
* อยากขอบคุณ
Em 
 ที่อยู่ข้างกันจนวันนี้
Bm 
 
และจะขอ
ใช้ทั้งชีวิตที่มี 
 
ให้สม
Am 
ที่เธอให้มา

 
** ลมหายใจที่เหลือ
 ฉันมีไ
ว้เพียงเพื่อ
Em 
เธอ
 
ฉันมีใ
ห้เพียงแค่
เธอ แ
Bm 
ละมันจะเป็น
Am 
ของเธอ
 
ทุกลม
หายใจที่เหลือ
 จะใช้มั
นทำเพื่อ
Em 
เธอ
 
จะใช้มั
นทำให้เ
ธอ  
Bm 
 
นั้นมีความสุข
Am 
จนกว่ากายนี้
จะดับสลาย
ไป

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |

 
ถึงแ
ม้ผิดกี่ครั้ง
เธอก็ยังให้อภัย
Em 
 
พร้อมพูดปลอบโยน
ด้วยคำว่าไม่เ
ป็นไร  
Bm 
 
ขอบคุณจากใจผู้
Am 
ชายคนนี้มั

( * ) ( ** )
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend