คอร์ดเพลง ความรู้สึกของตัวฉัน มนัสวีร์

  
Text   
คอร์ดเพลง ความรู้สึกของตัวฉัน ศิลปิน มนัสวีร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A E F#m D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | E | F#m | D |
INTRO | A | E | F#m | D |

A 
หยิบหนังสือเล่มเดิมขึ้น
E 
มา
 
ค่อยๆ เปิดอ่า
F#m 
นมัน 
 
 
D 
A 
ในเนื้อความที่เธอบรรย
E 
าย
 
ทุกครั้งช่างมีความ
F#m 
หมาย 
 
ต่อ
D 
ฉัน

 
ก็
F#m 
ไม่รู้ 
 
อะไรทำให้เ
D 
ธอเปลี่ยน
 
ก็
F#m 
ไม่รู้ 
 
เหตุใดเธอถึง
D 
ลาจาก
 
เธอปล่อยให้
F#m 
ความฝัน
 
เป็นเพียงภาพในอาก
D 
าศ 
 
แล้วเธอก็
E 
ไป

 
เธอยังอยู่ตร
A 
งนั้น 
 
เธอยังอยู่กั
E 
บฉัน
 
อยู่ใน
F#m 
ความทรงจำครั้งเ
D 
ก่า
 
เวลาอาจผ่า
A 
นไป 
 
ใจอาจแตกส
E 
ลาย
 
แต่สิ่งที่ไม่
F#m 
คลายคือความรู้
D 
สึก

F#m 
ฉันก็รู้ว่าเธอต้องไป
D 
สักวันหนึ่ง
 
แต่ที่
F#m 
ไม่รู้คือความทรม
D 
าน 
 
ที่มันเกิดกับฉัน

INSTRU | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

 
เธอยังอยู่ตร
A 
งนั้น 
 
เธอยังอยู่กั
E 
บฉัน
 
อยู่ใน
F#m 
ความทรงจำครั้งเ
D 
ก่า
 
เวลาอาจผ่า
A 
นไป 
 
ใจอาจแตกส
E 
ลาย
 
แต่สิ่งที่ไม่
F#m 
คลาย.. 
 
 
D 

OUTRO | A | E | F#m | D | ( 4 Times ) | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ความรู้สึกของตัวฉัน


หยิบหนังสือเล่มเดิมขึ้นมา
ค่อยๆ เปิดอ่านมัน
ในเนื้อความที่เธอบรรยาย
ทุกครั้งช่างมีความหมาย ต่อฉัน

ก็ไม่รู้ อะไรทำให้เธอเปลี่ยน
ก็ไม่รู้ เหตุใดเธอถึงลาจาก
เธอปล่อยให้ความฝัน
เป็นเพียงภาพในอากาศ แล้วเธอก็ไป

เธอยังอยู่ตรงนั้น เธอยังอยู่กับฉัน
อยู่ในความทรงจำครั้งเก่า
เวลาอาจผ่านไป ใจอาจแตกสลาย
แต่สิ่งที่ไม่คลายคือความรู้สึก

ฉันก็รู้ว่าเธอต้องไปสักวันหนึ่ง
แต่ที่ไม่รู้คือความทรมาน ที่มันเกิดกับฉัน

( ดนตรี )

เธอยังอยู่ตรงนั้น เธอยังอยู่กับฉัน
อยู่ในความทรงจำครั้งเก่า
เวลาอาจผ่านไป ใจอาจแตกสลาย
แต่สิ่งที่ไม่คลาย..

มิวสิควิดีโอ ความรู้สึกของตัวฉัน มนัสวีร์

เพลง : ความรู้สึกของตัวฉัน (คอร์ด)
ศิลปิน : มนัสวีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : มนัสวีร์ แก้วใส
IG: Manutsawee_band
ติดต่องานศิลปิน : 091-1041614
คอร์ดเพลง ความรู้สึกของตัวฉัน มนัสวีร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend