คอร์ดเพลง โลกที่แบกไว้ มนัสวีร์

  
Text   


INTRO | G | D/F# | Em | C |
INTRO | G | D/F# | Em | C |

G 
  น้ำที่กลั้นเอาไว้ก็พลันไหล
D/F# 
ออกมา
 
  ปัญหาที่เก็บไว้ก็พลันวิ่งเ
Em 
ข้าตา.. 
 
 
C 

G 
  รสชาติของชีวิตที่น่า
D/F# 
กลัว
 
  คือกลัวการที่ใครไม่เข้า
Em 
ใจ.. 
 
 
C 

 
โอ้วเธอ
Em 
เบื่อ.. 
 
และ
D 
ท้อ
 
เกินก
C 
ว่าจะมีใครเข้า
G 
ใจ
 
โลกนี้มัน
Em 
โหด..ร้
D 
าย..
 
กับเ
C 
ธอเกินไป.. 
 
กับเ
D 
ธอมากไป..

G 
  เธอคงแบกความหวังมากเกินไป
D/F# 
  เธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
Em 
  ใครคงฝากความหวังใว้มากม
C 
ายให้เธอ
G 
  แล้วไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไร
D/F# 
  แล้วไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน..
Em 
  กว่าจะ
C 
ถึงจุดหมาย..เธอวาดไว้

INSTRU | G | D/F# | Em | C |
INSTRU | G | D/F# | Em | C |

 
โอ้วเธอ
Em 
เบื่อ.. 
 
และ
D 
ท้อ
 
เกินก
C 
ว่าจะมีใครเข้า
G 
ใจ
 
โลกนี้มัน
Em 
โหด..ร้
D 
าย..
 
กับเ
C 
ธอเกินไป.. 
 
กับเ
D 
ธอมากไป..

G 
  เธอคงแบกความหวังมากเกินไป
D/F# 
  เธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
Em 
  ใครคงฝากความหวังใว้มากม
C 
ายให้เธอ
G 
  แล้วไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไร
D/F# 
  แล้วไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่
Em 
ไหน.. 
 
 
C 

G 
  เธอคงแบกความหวังมากเกินไป
D/F# 
  เธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
Em 
  ใครคงฝากความหวังใว้มากม
C 
ายให้เธอ
G 
  แล้วไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไร
D/F# 
  แล้วไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน..
Em 
  กว่าจะ
C 
ถึงจุดหมาย..เธอวาดไว้

INSTRU | G | D/F# | Em | C |
INSTRU | G | D/F# | Em | C |

G 
  เธอคงแบกความหวังมากเกินไป
D/F# 
  เธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
Em 
  ใครคงฝากความหวังใว้มากม
C 
ายให้เธอ..

OUTRO | G |


น้ำที่กลั้นเอาไว้ก็พลันไหลออกมา
ปัญหาที่เก็บไว้ก็พลันวิ่งเข้าตา

รสชาติของชีวิตที่น่ากลัว
คือกลัวการที่ใครไม่เข้าใจ

โอ้วเธอเบื่อ และท้อ
เกินกว่าจะมีใครเข้าใจ
โลกนี้มันโหด..ร้าย..
กับเธอเกินไป กับเธอมากไป..

เธอคงแบกความหวังมากเกินไป
เธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
ใครคงฝากความหวังใว้มากมายให้เธอ

แล้วไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไร
แล้วไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน..
กว่าจะถึงจุดหมาย..เธอวาดไว้

ดนตรี

โอ้วเธอเบื่อ และท้อ
เกินกว่าจะมีใครเข้าใจ
โลกนี้มันโหด..ร้าย..
กับเธอเกินไป กับเธอมากไป..

เธอคงแบกความหวังมากเกินไป
เธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
ใครคงฝากความหวังไว้มากมายให้เธอ

แล้วไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไร
แล้วไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน..

เธอคงแบกความหวังมากเกินไป
เธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
ใครคงฝากความหวังไว้มากมายให้เธอ

แล้วไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไร
แล้วไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน..
กว่าจะถึงจุดหมาย..เธอวาดไว้

ดนตรี

เธอคงแบกความหวังมากเกินไป
เธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
ใครคงฝากความหวังไว้มากมายให้เธอ

มิวสิควิดีโอ โลกที่แบกไว้ มนัสวีร์

เพลง : โลกที่แบกไว้ (คอร์ด)
ศิลปิน : มนัสวีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend