หน้าแรก » มนัสวีร์ » คอร์ดเพลง ในวันที่ฟ้าสวยงาม มนัสวีร์

คอร์ดเพลง ในวันที่ฟ้าสวยงาม มนัสวีร์

คอร์ด เนื้อเพลง ในวันที่ฟ้าสวยงาม มนัสวีร์

คอร์ดเพลง ในวันที่ฟ้าสวยงาม มนัสวีร์

เพลง :

ศิลปิน : มนัสวีร์

Written by : มนัสวีร์ แก้วใส (บัง)

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Am,D/F#


Capo #1
INTRO | G | C | G | C |

  ฉันนั่งม
อง 
 
มองขึ้นไปบนฟ้า
  เห็นแค่เ
พียง 
 
ความรู้สึกนาๆ
  เพียงหวังว่า
มัน 
 
มันจะเข้าใจฉัน
  ในความลับที่รู้กั
น..เพียงเรา

INSTRU | G | C | G | C |

Am 
  ไม่มีอะไรหรือใ
คร 
 
ที่จะเข้าใจฉัน
Am 
  กับเรื่องราวที่มันเกิ
ดนั้น

 
ฉันคงจะคิด
ถึงเธอมากเกิน
D/F# 
ไป
 
ฉันอาจจะพร่ำ
Em 
เพ้อละเมอไปไ
กล
 
หรืออาจเป็นเพราะ
ฟ้าที่เคยๆ 
 
ดูในตอ
D/F# 
นนั้น
 
มีเธอกับ
Em 
ฉัน 
 
มีเราอยู่ด้ว
ยกัน 
 
ในวันที่ฟ้าสวยงาม

INSTRU | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )

  พยายามเข้าใ
จ 
 
ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
  และไม่อยากเล่าให้ใ
คร 
 
ได้รับรู้

Am 
  ไม่มีอะไรหรือใ
คร 
 
ที่จะเข้าใจฉัน
Am 
  กับเรื่องราวที่มันเกิ
ดนั้น

 
ฉันคงจะคิด
ถึงเธอมากเกิน
D/F# 
ไป
 
ฉันอาจจะพร่ำ
Em 
เพ้อละเมอไปไ
กล
 
หรืออาจเป็นเพราะ
ฟ้าที่เคยๆ 
 
ดูในตอ
D/F# 
นนั้น
 
มีเธอกับ
Em 
ฉัน 
 
มีเราอยู่ด้ว
ยกัน 
 
ในวันที่ฟ้าสวยงาม

INSTRU | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )

 
ฉันคงจะคิด
ถึงเธอมากเกิน
D/F# 
ไป
 
ฉันอาจจะพร่ำ
Em 
เพ้อละเมอไปไ
กล
 
หรืออาจเป็นเพราะ
ฟ้าที่เคยๆ 
 
ดูในตอ
D/F# 
นนั้น
 
แววตาเธอในคื
Em 
นนั้น 
 
รอยยิ้มเธอในวั
นนั้น

 
ฉันคงจะคิด
ถึงเธอมากเกิน
D/F# 
ไป
 
ฉันอาจจะพร่ำ
Em 
เพ้อละเมอไปไ
กล
 
หรืออาจเป็นเพราะ
ฟ้าที่เคยดูในตอ
D/F# 
นนั้น
 
แววตาเธอในคื
Em 
นนั้น 
 
รอยยิ้มเธอในวั
นนั้น
 
ในวันที่ฟ้าสวยงาม
 

INSTRU | G | D | Em | C |

 
ในวันที่ฟ้าสวยงาม
 

INSTRU | G | D/F# | Em | C |

 
ในวันที่ฟ้าสวย..ง
าม..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ในวันที่ฟ้าสวยงาม


ฉันนั่งมอง มองขึ้นไปบนฟ้า
เห็นแค่เพียง ความรู้สึกนาๆ
เพียงหวังว่ามัน มันจะเข้าใจฉัน
ในความลับที่รู้กัน..เพียงเรา

( ดนตรี )

ไม่มีอะไรหรือใคร ที่จะเข้าใจฉัน
กับเรื่องราวที่มันเกิดนั้น

ฉันคงจะคิดถึงเธอมากเกินไป
ฉันอาจจะพร่ำเพ้อละเมอไปไกล
หรืออาจเป็นเพราะฟ้าที่เคยๆ ดูในตอนนั้น
มีเธอกับฉัน มีเราอยู่ด้วยกัน ในวันที่ฟ้าสวยงาม

( ดนตรี )

พยายามเข้าใจ ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
และไม่อยากเล่าให้ใคร ได้รับรู้

ไม่มีอะไรหรือใคร ที่จะเข้าใจฉัน
กับเรื่องราวที่มันเกิดนั้น

ฉันคงจะคิดถึงเธอมากเกินไป
ฉันอาจจะพร่ำเพ้อละเมอไปไกล
หรืออาจเป็นเพราะฟ้าที่เคยๆ ดูในตอนนั้น
มีเธอกับฉัน มีเราอยู่ด้วยกัน ในวันที่ฟ้าสวยงาม

( ดนตรี )

ฉันคงจะคิดถึงเธอมากเกินไป
ฉันอาจจะพร่ำเพ้อละเมอไปไกล
หรืออาจเป็นเพราะฟ้าที่เคยๆ ดูในตอนนั้น
แววตาเธอในคืนนั้น รอยยิ้มเธอในวันนั้น

ฉันคงจะคิดถึงเธอมากเกินไป
ฉันอาจจะพร่ำเพ้อละเมอไปไกล
หรืออาจเป็นเพราะฟ้าที่เคยดูในตอนนั้น
แววตาเธอในคืนนั้น รอยยิ้มเธอในวันนั้น
ในวันที่ฟ้าสวยงาม

( ดนตรี )

ในวันที่ฟ้าสวยงาม

( ดนตรี )

ในวันที่ฟ้าสวย…งาม..

มิวสิควิดีโอ ในวันที่ฟ้าสวยงาม มนัสวีร์

เพลง ในวันที่ฟ้าสวยงาม
ศิลปิน : มนัสวีร์
ติดต่องานจ้าง 091-1041614
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :