หน้าแรก » มนัสวีร์ » คอร์ดเพลง หวังว่า มนัสวีร์

คอร์ดเพลง หวังว่า มนัสวีร์

คอร์ด เนื้อเพลง หวังว่า มนัสวีร์

คอร์ดเพลง หวังว่า มนัสวีร์

เพลง :

ศิลปิน : มนัสวีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : มนัสวีร์ แก้วใส (บัง)

คอร์ดทั้งหมด : Cmaj7,F,Am,G


INTRO | Cmaj7 | F | Cmaj7 | F |

Cmaj7 
เช้าแล้ว.. 
 
ยังไม่อยาก.
..ตื่น
Cmaj7 
สมอง.. 
 
มันไม่รับฟัง.
..
 
ความหลัง เมื่อวันก่อน
 

INSTRU | Cmaj7 | F | Cmaj7 | F |

Cmaj7 
ทิ้ง.. กายให้จม อยู่ตร
งนั้น
Cmaj7 
ปล่อยใจ.. ให้จมอยู่กับ ความ.
..ฝัน

 
ภาพที่เคย
Am 
มีเธออยู่ใน
นั้น 
 
ทุกคืน
วัน
 
รูปใบเดิมใ
Am 
บนั้น 
 
เผลอม
องมัน.
..
 
ทำให้คิดถึงเธอ
 

INSTRU | Cmaj7 | F | Cmaj7 | F |

Cmaj7 
พยุงตัวเอง 
 
ให้ตื่นจากตรง
นั้น
Cmaj7 
พยุงตัวเอง 
 
ให้ตื่นจากความห
วัง

 
ก็หวังว่าสั
Am 
กวัน 
 
เธอนั้นจะกลับ
มา
 
หวังว่าสั
กวัน 
 
เธอนั้นจะเปลี่ยนใจ
 
หวังว่าเธ
Am 
อนั้น 
 
จะไปจากเ
ขา
 
กลับมาห
าเรา 
 
อย่างเคย

 
ไม่มีอีก
Cmaj7 
แล้ว 
 
วันที่เคย
มีเรา
 
มันจบลงไ
Cmaj7 
ปแล้ว 
 
เรื่องราวของเ
รา
 
จะไ
Am 
ป 
 
จาก
ฉัน 
 
ปล่อยคืน
วันที่แสน..ทรมาน

INSTRU | Am | G | F | F |

 
เป็นคืนที่โห
Am 
ดร้าย 
 
เป็นเช้าที่ไ
ม่..อยากลุ
กเลย
 
เป็นวันที่โห
Am 
ดร้าย.
.. 
 
เป็นคืนที่โห
ดร้าย
 
เป็นความ
Am 
รู้สึก 
 
ที่
มันช่างโหดร้
าย 
 
โฮ..

INSTRU | Am | G | F | F | ( 4 Times )
INSTRU | Cmaj7 | F | Cmaj7 | F |

Cmaj7 
สุดท้าย 
 
เหลือเพีย
งฉัน
 
หมดแล้วคื
Cmaj7 
นวัน 
 
ที่เราเคยอยู่.
..ร่วมกัน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หวังว่า


เช้าแล้ว ยังไม่อยาก…ตื่น
สมอง.. มันไม่รับฟัง…
ความหลัง เมื่อวันก่อน

( ดนตรี )

ทิ้ง.. กายให้จม อยู่ตรงนั้น
ปล่อยใจ.. ให้จมอยู่กับ ความ…ฝัน

ภาพที่เคยมีเธออยู่ในนั้น ทุกคืนวัน
รูปใบเดิมใบนั้น เผลอมองมัน…
ทำให้คิดถึงเธอ

( ดนตรี )

พยุงตัวเอง ให้ตื่นจากตรงนั้น
พยุงตัวเอง ให้ตื่นจากความหวัง

ก็หวังว่าสักวัน เธอนั้นจะกลับมา
หวังว่าสักวัน เธอนั้นจะเปลี่ยนใจ
หวังว่าเธอนั้น จะไปจากเขา
กลับมาหาเรา อย่างเคย

ไม่มีอีกแล้ว วันที่เคยมีเรา
มันจบลงไปแล้ว เรื่องราวของเรา
จะไป.จากฉัน ปล่อยคืนวันที่แสน..ทรมาน

( ดนตรี )

เป็นคืนที่โหดร้าย เป็นเช้าที่ไม่..อยากลุกเลย
เป็นวันที่โหดร้าย… เป็นคืนที่โหดร้าย
เป็นความรู้สึก ที่มันช่างโหดร้าย โฮ..

( ดนตรี )

สุดท้าย เหลือเพียงฉัน
หมดแล้วคืนวัน ที่เราเคยอยู่…ร่วมกัน

มิวสิควิดีโอ หวังว่า มนัสวีร์

เพลง หวังว่า
ศิลปิน : มนัสวีร์
IG : วง Manutsawee_band
ติดต่องานจ้าง : 091-1041614
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :