คอร์ดเพลง หวังว่า มนัสวีร์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง หวังว่า มนัสวีร์

คอร์ดเพลง หวังว่า มนัสวีร์

เพลง :

ศิลปิน : มนัสวีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : มนัสวีร์ แก้วใส (บัง)

คอร์ดทั้งหมด : Cmaj7,F,Am,G


INTRO | Cmaj7 | F | Cmaj7 | F |

Cmaj7 
เช้าแล้ว.. 
 
ยังไม่อยาก.
F 
..ตื่น
Cmaj7 
สมอง.. 
 
มันไม่รับฟัง.
F 
..
 
ความหลัง เมื่อวันก่อน
 

INSTRU | Cmaj7 | F | Cmaj7 | F |

Cmaj7 
ทิ้ง.. กายให้จม อยู่ตร
F 
งนั้น
Cmaj7 
ปล่อยใจ.. ให้จมอยู่กับ ความ.
F 
..ฝัน

 
ภาพที่เคย
Am 
มีเธออยู่ใน
G 
นั้น 
 
ทุกคืน
F 
วัน
 
รูปใบเดิมใ
Am 
บนั้น 
 
เผลอม
G 
องมัน.
F 
..
 
ทำให้คิดถึงเธอ
 

INSTRU | Cmaj7 | F | Cmaj7 | F |

Cmaj7 
พยุงตัวเอง 
 
ให้ตื่นจากตรง
F 
นั้น
Cmaj7 
พยุงตัวเอง 
 
ให้ตื่นจากความห
F 
วัง

 
ก็หวังว่าสั
Am 
กวัน 
 
เธอนั้นจะกลับ
G 
มา
 
หวังว่าสั
F 
กวัน 
 
เธอนั้นจะเปลี่ยนใจ
 
หวังว่าเธ
Am 
อนั้น 
 
จะไปจากเ
G 
ขา
 
กลับมาห
F 
าเรา 
 
อย่างเคย

 
ไม่มีอีก
Cmaj7 
แล้ว 
 
วันที่เคย
F 
มีเรา
 
มันจบลงไ
Cmaj7 
ปแล้ว 
 
เรื่องราวของเ
F 
รา
 
จะไ
Am 
ป 
 
จาก
G 
ฉัน 
 
ปล่อยคืน
F 
วันที่แสน..ทรมาน

INSTRU | Am | G | F | F |

 
เป็นคืนที่โห
Am 
ดร้าย 
 
เป็นเช้าที่ไ
G 
ม่..อยากลุ
F 
กเลย
 
เป็นวันที่โห
Am 
ดร้าย.
G 
.. 
 
เป็นคืนที่โห
F 
ดร้าย
 
เป็นความ
Am 
รู้สึก 
 
ที่
G 
มันช่างโหดร้
F 
าย 
 
โฮ..

INSTRU | Am | G | F | F | ( 4 Times )
INSTRU | Cmaj7 | F | Cmaj7 | F |

Cmaj7 
สุดท้าย 
 
เหลือเพีย
F 
งฉัน
 
หมดแล้วคื
Cmaj7 
นวัน 
 
ที่เราเคยอยู่.
F 
..ร่วมกัน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หวังว่า


เช้าแล้ว ยังไม่อยาก…ตื่น
สมอง.. มันไม่รับฟัง…
ความหลัง เมื่อวันก่อน

( ดนตรี )

ทิ้ง.. กายให้จม อยู่ตรงนั้น
ปล่อยใจ.. ให้จมอยู่กับ ความ…ฝัน

ภาพที่เคยมีเธออยู่ในนั้น ทุกคืนวัน
รูปใบเดิมใบนั้น เผลอมองมัน…
ทำให้คิดถึงเธอ

( ดนตรี )

พยุงตัวเอง ให้ตื่นจากตรงนั้น
พยุงตัวเอง ให้ตื่นจากความหวัง

ก็หวังว่าสักวัน เธอนั้นจะกลับมา
หวังว่าสักวัน เธอนั้นจะเปลี่ยนใจ
หวังว่าเธอนั้น จะไปจากเขา
กลับมาหาเรา อย่างเคย

ไม่มีอีกแล้ว วันที่เคยมีเรา
มันจบลงไปแล้ว เรื่องราวของเรา
จะไป.จากฉัน ปล่อยคืนวันที่แสน..ทรมาน

( ดนตรี )

เป็นคืนที่โหดร้าย เป็นเช้าที่ไม่..อยากลุกเลย
เป็นวันที่โหดร้าย… เป็นคืนที่โหดร้าย
เป็นความรู้สึก ที่มันช่างโหดร้าย โฮ..

( ดนตรี )

สุดท้าย เหลือเพียงฉัน
หมดแล้วคืนวัน ที่เราเคยอยู่…ร่วมกัน

มิวสิควิดีโอ หวังว่า มนัสวีร์

เพลง หวังว่า
ศิลปิน : มนัสวีร์
IG : วง Manutsawee_band
ติดต่องานจ้าง : 091-1041614
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend