คอร์ดเพลง กำแพงหัวใจ Mirrr

  
Text   
คอร์ดเพลง กำแพงหัวใจ ศิลปิน Mirrr คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

A 
  ได้โปรดเถอะขอร้อง 
 
 
F#m 
  ถ้าใจเธอมันฟ้อง
D 
  ว่ามีใครคน
E 
นั้นที่ใจเธอต้องการ
A 
  แค่บอกให้ได้รู้ 
 
 
F#m 
  ถ้าหากไม่ใช่ฉัน
D 
  อย่าทำให้แอบห
E 
วังไปอยู่ฝ่ายเดียว

C#m 
  เมื่อในทุก
F#m 
ค่ำคืน 
 
ฉันยืนอยู่ตร
D 
งที่เก่า
 
  ยังแอบห
E 
วังให้เราเป็นมากกว่านี้
C#m 
  แต่เมื่อฉันยิ่ง
F#m 
เข้าไป
 
  กลับเหมือนยิ่งห่างไ
D 
กลทุกที 
 
จากเ
E 
ธอ

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทางที่
E 
ลงไม่เจอ

INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D C#m | D E |

 
Oh  
A 
I don’t wanna talk about it
 
ทั้งที่ฉัน
F#m 
ก็รู้อยู่แล้วว่าคงไม่มีสิทธิ์
 
แต่บังเอิญใจ
D 
มันไปอยู่ที่เธอแล้วไง
 
แต่มันก็ยังไม่
E 
รู้ที่เธอคิดอยู่ข้างใน

A 
อยากเป็นใครคนนั้น 
 
คนที่เธอต้องการ
 
I’ll  
F#m 
give it all to you, Just open your heart
D 
ลืมมันไปได้มั้ยลบภาพที่เจ็บในวันวาน
E 
กำแพงเธอที่สูงให้ฉันทลายลงมา

C#m 
  เมื่อในทุก
F#m 
ค่ำคืน 
 
ฉันยืนอยู่ตร
D 
งที่เก่า
 
  ยังแอบห
E 
วังให้เราเป็นมากกว่านี้
C#m 
  แต่เมื่อฉันยิ่ง
F#m 
เข้าไป
 
  กลับเหมือนยิ่งห่างไ
D 
กลทุกที 
 
จากเ
E 
ธอ

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทางที่
E 
ลงไม่เจอ

INSTRU | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D C#m | C | E |

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทาง(ที่
E 
ลงไม่เจอ)

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทางที่
E 
ลงไม่เจอ

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทางที่
E 
ลงไม่เจอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กำแพงหัวใจ


ได้โปรดเถอะขอร้อง ถ้าใจเธอมันฟ้อง
ว่ามีใครคนนั้นที่ใจเธอต้องการ
แค่บอกให้ได้รู้ ถ้าหากไม่ใช่ฉัน
อย่าทำให้แอบหวังไปอยู่ฝ่ายเดียว

เมื่อในทุกค่ำคืน ฉันยืนอยู่ตรงที่เก่า
ยังแอบหวังให้เราเป็นมากกว่านี้
แต่เมื่อฉันยิ่งเข้าไป
กลับเหมือนยิ่งห่างไกลทุกที จากเธอ

บอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามอีกนานแค่ไหน
ที่จะทำลายกำแพงหัวใจ ของเธอ ให้ทลายลง
บอกให้รู้ อย่าปล่อยให้ฉันคิดวกวน
แอบไปฝันอยู่ข้างบน หาทางที่ลงไม่เจอ

( ดนตรี )

Oh I don’t wanna talk about it
ทั้งที่ฉันก็รู้ อยู่แล้วว่าคงไม่มีสิทธิ์
แต่บังเอิญใจมันไปอยู่ที่เธอแล้วไง
แต่มันก็ยังไม่รู้ที่เธอคิดอยู่ข้างใน

อยากเป็นใครคนนั้น คนที่เธอต้องการ
I’ll give it all to you, Just open your heart
ลืมมันไปได้มั้ยลบภาพที่เจ็บในวันวาน
กำแพงเธอที่สูงให้ฉันทลายลงมา

เมื่อในทุกค่ำคืน ฉันยืนอยู่ตรงที่เก่า
ยังแอบหวังให้เราเป็นมากกว่านี้
แต่เมื่อฉันยิ่งเข้าไป
กลับเหมือนยิ่งห่างไกลทุกที จากเธอ

บอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามอีกนานแค่ไหน
ที่จะทำลายกำแพงหัวใจ ของเธอ ให้ทลายลง
บอกให้รู้ อย่าปล่อยให้ฉันคิดวกวน
แอบไปฝันอยู่ข้างบน หาทางที่ลงไม่เจอ

( ดนตรี )

บอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามอีกนานแค่ไหน
ที่จะทำลายกำแพงหัวใจ ของเธอ ให้ทลายลง
บอกให้รู้ อย่าปล่อยให้ฉันคิดวกวน
แอบไปฝันอยู่ข้างบน หาทางที่ลงไม่เจอ

บอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามอีกนานแค่ไหน
ที่จะทำลายกำแพงหัวใจ ของเธอ ให้ทลายลง
บอกให้รู้ อย่าปล่อยให้ฉันคิดวกวน
แอบไปฝันอยู่ข้างบน หาทางที่ลงไม่เจอ

บอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามอีกนานแค่ไหน
ที่จะทำลายกำแพงหัวใจ ของเธอ ให้ทลายลง
บอกให้รู้ อย่าปล่อยให้ฉันคิดวกวน
แอบไปฝันอยู่ข้างบน หาทางที่ลงไม่เจอ

มิวสิควิดีโอ กำแพงหัวใจ Mirrr

เพลง : กำแพงหัวใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : Mirrr
Composer: Letach Ketsook
Arranger: nonchawich
ติดต่องานศิลปิน : 081 – 857-0572
คอร์ดเพลง กำแพงหัวใจ Mirrr
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend