คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน (Demo) มนัสวีร์ x Areeya

  
Text   
คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน มนัสวีร์ x Areeya

คอร์ด :

ศิลปิน : มนัสวีร์ x Areeya

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : D,A/C#,Bm,G,Em


INTRO | D A/C# | Bm A | ( 2 Times )

D 
  ผ่านมา
A/C# 
นานแล้ว 
 
 
Bm 
  ความรักของเ
A 
ราสองคน
D 
  มีเธอแล
A/C# 
ะมีฉัน 
 
 
Bm 
  มีชื่อน่า
A 
รัก 
 
ให้
G 
กันและกัน 
 
 
A 
D 
  เธอร้องเพลงก
A/C# 
ล่อมฉัน 
 
 
Bm 
  ให้หลับฝันในทุก
A 
ค่ำคืน
D 
  ตื่นขึ้นมา
A/C# 
บอกรัก 
 
 
Bm 
  ปลุกฉันจาก
A 
ฝัน 
 
ใน
G 
ทุกๆวัน 
 
 
A 

Bm 
  แต่ฉัน
A 
มืดมน 
 
สับ
G 
สนเหมือน
D 
คนหลงทาง
Bm 
  เพราะว่าเ
A 
ธอ 
 
ก็
G 
มีเขา
 
  
Bm 
ก่อน..ที่เ
A 
ธอจะเจอ
G 
ฉัน
 
  
Bm 
ก่อน..ที่
A 
เรา 
 
จะรั
G 
กกัน

 
ฉันอยากจะ
D 
ปลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกตอน 
 
ยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉันจะแหลก
A/C# 
สลายและตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้งเรื่องราวของเ
G 
รา 
 
เอาไว้

INSTRU | D | A/C# | Bm | G | ( 2 Times )

Bm 
  แต่ฉัน
A 
มืดมน 
 
สับ
G 
สนเหมือน
D 
คนหลงทาง
Bm 
  เพราะว่าเ
A 
ธอ 
 
ก็
G 
มีเขา
 
  
Bm 
ก่อน..ที่
A 
เรา 
 
จะรั
G 
กกัน
 
  
Bm 
ก่อน..ที่เ
A 
ธอจะเจอ
G 
ฉัน

 
ฉันอยากจะ
D 
ปลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกตอน 
 
ยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉันจะแหลก
A/C# 
สลายและตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้งเรื่องราวของเ
G 
รา เอาไว้ เอ
Bm 
าไว้ 
 
 
A 

 
เธอจง..
G 
ทิ้งทั้งหมด 
 
โปรดเธอจงลืม
Bm 
ฉัน
 
โปรดลืมวันเหล่า
A 
นั้น 
 
โปรดเถอะจง
G 
ลืม
 
ความสัมพันธ์..
 

INSTRU | D | A/C# | Bm | G | ( 2 Times ) | G |

 
ฉันอยากจะ
D 
ปลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกตอน 
 
ยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉันจะแหลก
A/C# 
สลายและตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้งเรื่องราวของเ
G 
รา

 
ฉันอยากจะ
D 
ปลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกตอน 
 
ยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉันจะแหลก
A/C# 
สลายและตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้งเรื่องราวของเ
G 
รา

 
ฉันอยากจะ
D 
ปลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกตอน 
 
ยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉันจะแหลก
A/C# 
สลายและตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้งเรื่องราวของเ
G 
รา

OUTRO | Bm A | G | ( 4 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน


ผ่านมานานแล้ว ความรักของเราสองคน
มีเธอและมีฉัน มีชื่อน่ารัก ให้กันและกัน
เธอร้องเพลงกล่อมฉัน ให้หลับฝันในทุกค่ำคืน
ตื่นขึ้นมาบอกรัก ปลุกฉันจากฝัน ในทุกๆวัน

แต่ฉันมืดมน สับสนเหมือนคนหลงทาง
เพราะว่าเธอ ก็มีเขา
ก่อน..ที่เธอจะเจอฉัน
ก่อน..ที่เรา จะรักกัน

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลายและตายไป
โปรดจงทิ้งเรื่องราวของเรา เอาไว้

( ดนตรี )

แต่ฉันมืดมน สับสนเหมือนคนหลงทาง
เพราะว่าเธอ ก็มีเขา
ก่อน..ที่เรา จะรักกัน
ก่อน..ที่เธอจะเจอฉัน

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลายและตายไป
โปรดจงทิ้งเรื่องราวของเรา เอาไว้ เอาไว้

เธอจง..ทิ้งทั้งหมด โปรดเธอจงลืมฉัน
โปรดลืมวันเหล่านั้น โปรดเถอะจงลืม
ความสัมพันธ์..

( ดนตรี )

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลายและตายไป
โปรดจงทิ้งเรื่องราวของเรา

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลายและตายไป
โปรดจงทิ้งเรื่องราวของเรา

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังคอยย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลายและตายไป
โปรดจงทิ้งเรื่องราวของเรา..

มิวสิควิดีโอ ความสัมพันธ์ซับซ้อน มนัสวีร์ x Areeya

คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน
ศิลปิน : มนัสวีร์ x Areeya
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend