คอร์ดเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

คอร์ดเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

เพลง :

ศิลปิน : มนัสวีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : มนัสวีร์ แก้วใส (บัง)

คอร์ดทั้งหมด : G,C,Em,D


 
นั่งมองพร
G 
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
C 
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
มีเพียงเ
G 
พลงที่เราเคยฟังร่วมกัน
 
และมีแต่
C 
ฉันที่ฟังมันเพียงลำพัง

 
ในตอน
G 
นี้.. 
 
ในคืน
C 
นี้..
 
ในตอน
G 
นี้.. 
 
ในคืน
C 
นี้..

 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
ในเดือนเม
D 
ษา..
 
แล้วเธอก็ไม่กลั
C 
บมา
 
เธอปล่อยให้ฉัน
G 
รอ
 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
เดือนธันวายังเหงาใ
D 
จอยู่..
 
เธออาจจะไม่
C 
รู้..
 
มีใครคนเดิมยังคงคิด
G 
ถึงเธอ

INSTRU | G | C | G | C |

 
นั่งมองพร
G 
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
C 
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
มีเพียงภ
G 
าพที่เราเคยฝันร่วมกัน
 
และมีแต่
C 
ฉันที่เดินมาเพียงลำพัง

 
ในตอน
G 
นี้.. 
 
ในคืน
C 
นี้..
 
ในตอน
G 
นี้.. 
 
ในคืน
C 
นี้..

 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
ในเดือนเม
D 
ษา..
 
แล้วเธอก็ไม่กลั
C 
บมา
 
เธอปล่อยให้ฉัน
G 
รอ
 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
เดือนธันวายังเหงาใ
D 
จอยู่..
 
เธออาจจะไม่
C 
รู้..
 
มีใครคนเดิมยังคงคิด
G 
ถึงเธอ

INSTRU | G | C | G | C |

 
นั่งมองพร
G 
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
C 
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
นั่งมองพร
G 
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
C 
ดิมไม่อยู่แล้ว

OUTRO | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา


นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
มีเพียงเพลงที่เราเคยฟังร่วมกัน
และมีแต่ฉันที่ฟังมันเพียงลำพัง

ในตอนนี้.. ในคืนนี้..
ในตอนนี้.. ในคืนนี้..

เธอหายไป.. ในเดือนเมษา..
แล้วเธอก็ไม่กลับมา
เธอปล่อยให้ฉันรอ
เธอหายไป.. เดือนธันวายังเหงาใจอยู่..
เธออาจจะไม่รู้..
มีใครคนเดิมยังคงคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
มีเพียงภาพที่เราเคยฝันร่วมกัน
และมีแต่ฉันที่เดินมาเพียงลำพัง

ในตอนนี้.. ในคืนนี้..
ในตอนนี้.. ในคืนนี้..

เธอหายไป.. ในเดือนเมษา..
แล้วเธอก็ไม่กลับมา
เธอปล่อยให้ฉันรอ
เธอหายไป.. เดือนธันวายังเหงาใจอยู่..
เธออาจจะไม่รู้..
มีใครคนเดิมยังคงคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว

มิวสิควิดีโอ เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

เพลง เธอหายไปในเดือนเมษา
ศิลปิน : มนัสวีร์
IG : วง Manutsawee_band
ติดต่องานจ้าง : 091-1041614

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend