หน้าแรก » มนัสวีร์ » คอร์ดเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

คอร์ดเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

คอร์ด เนื้อเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

คอร์ดเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

เพลง :

ศิลปิน : มนัสวีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : มนัสวีร์ แก้วใส (บัง)

คอร์ดทั้งหมด : G,C,Em,D


 
นั่งมองพร
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
มีเพียงเ
พลงที่เราเคยฟังร่วมกัน
 
และมีแต่
ฉันที่ฟังมันเพียงลำพัง

 
ในตอน
นี้.. 
 
ในคืน
นี้..
 
ในตอน
นี้.. 
 
ในคืน
นี้..

 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
ในเดือนเม
ษา..
 
แล้วเธอก็ไม่กลั
บมา
 
เธอปล่อยให้ฉัน
รอ
 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
เดือนธันวายังเหงาใ
จอยู่..
 
เธออาจจะไม่
รู้..
 
มีใครคนเดิมยังคงคิด
ถึงเธอ

INSTRU | G | C | G | C |

 
นั่งมองพร
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
มีเพียงภ
าพที่เราเคยฝันร่วมกัน
 
และมีแต่
ฉันที่เดินมาเพียงลำพัง

 
ในตอน
นี้.. 
 
ในคืน
นี้..
 
ในตอน
นี้.. 
 
ในคืน
นี้..

 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
ในเดือนเม
ษา..
 
แล้วเธอก็ไม่กลั
บมา
 
เธอปล่อยให้ฉัน
รอ
 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
เดือนธันวายังเหงาใ
จอยู่..
 
เธออาจจะไม่
รู้..
 
มีใครคนเดิมยังคงคิด
ถึงเธอ

INSTRU | G | C | G | C |

 
นั่งมองพร
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
นั่งมองพร
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
ดิมไม่อยู่แล้ว

OUTRO | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา


นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
มีเพียงเพลงที่เราเคยฟังร่วมกัน
และมีแต่ฉันที่ฟังมันเพียงลำพัง

ในตอนนี้.. ในคืนนี้..
ในตอนนี้.. ในคืนนี้..

เธอหายไป.. ในเดือนเมษา..
แล้วเธอก็ไม่กลับมา
เธอปล่อยให้ฉันรอ
เธอหายไป.. เดือนธันวายังเหงาใจอยู่..
เธออาจจะไม่รู้..
มีใครคนเดิมยังคงคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
มีเพียงภาพที่เราเคยฝันร่วมกัน
และมีแต่ฉันที่เดินมาเพียงลำพัง

ในตอนนี้.. ในคืนนี้..
ในตอนนี้.. ในคืนนี้..

เธอหายไป.. ในเดือนเมษา..
แล้วเธอก็ไม่กลับมา
เธอปล่อยให้ฉันรอ
เธอหายไป.. เดือนธันวายังเหงาใจอยู่..
เธออาจจะไม่รู้..
มีใครคนเดิมยังคงคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว

มิวสิควิดีโอ เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

เพลง เธอหายไปในเดือนเมษา
ศิลปิน : มนัสวีร์
IG : วง Manutsawee_band
ติดต่องานจ้าง : 091-1041614

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :