คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน มนัสวีร์

  
Text   
คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน มนัสวีร์

คอร์ด :

ศิลปิน : มนัสวีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : มนัสวีร์ แก้วใส , มาวิน ปิติมานะอารี

คอร์ดในเพลง : D,A/C#,Bm,G,Em


D 
  ผ่านมา
A/C# 
นานแล้ว
Bm 
  ความรักของเ
A 
ราสองคน
D 
  มีเธอแล
A/C# 
ะมีฉัน
Bm 
  มีชื่อน่า
A 
รัก 
 
ให้
Gmaj7 
กันและกัน 
 
 
A 

D 
  เธอร้องเพลงก
A/C# 
ล่อมฉัน
Bm 
  ให้หลับฝันทุก
A 
ค่ำคืน
D 
  ตื่นขึ้นมา
A/C# 
บอกรัก
Bm 
  ปลุกฉันจาก
A 
ฝัน 
 
ใน
Gmaj7 
ทุกๆวัน 
 
 
A 

Bm 
  แต่ฉัน
A 
มืดมน
G 
  สับสนเหมือน
D 
คนหลงท
A 
าง
Bm 
  เพราะว่าเ
A 
ธอ 
 
ก็
Gmaj7 
มีเขา
 
  
Bm 
ก่อน.. 
 
ที่เ
A 
ธอจะเจอ
G 
ฉัน..
 
  
Bm 
ก่อน.. 
 
ที่
A 
เราจะ 
 
รั
Gmaj7 
กกัน..

 
ฉันอยากจะป
D 
ลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกต
A 
อนยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉันจะแหลก
A/C# 
สลาย 
 
ตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้ง 
 
เรื่องร
A 
าวของเ
G 
รา 
 
เอาไว้..

INSTRU | Bm | A |

 
เธอจง
G 
ทิ้งทั้งหมด..
 
โปรดเธอจงลืม
Bm 
ฉัน 
 
ลืมคืนวันเหล่า
A 
นั้น
 
โปรดเธอจง
G 
ลืม 
 
ความสัมพันธ์ก่อนนั้น

INSTRU | D | A/C# | Bm A | G | ( 2 Times )

 
ฉันอยากจะป
D 
ลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกต
A 
อนยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉัน 
 
จะแหลก
A/C# 
สลาย 
 
ตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้ง 
 
เรื่องร
A 
าวของเ
G 
รา

 
ฉันอยากจะป
D 
ลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกต
A 
อนยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉันจะแหลก
A/C# 
สลาย 
 
ตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้ง 
 
เรื่องร
A 
าวของเ
G 
รา

 
ฉันอยากจะป
D 
ลดความสัมพันธ์ 
 
 
A/C# 
ที่มันซับซ้อน
Bm 
แม้ทุกฉากทุกต
A 
อนยังคอย
G 
ย้ำอยู่
 
ก่อนที่ใจของ
D 
ฉันจะแหลก
A/C# 
สลาย 
 
ตายไป
 
โปรดจ
Bm 
งทิ้ง 
 
เรื่องร
A 
าวของเ
G 
รา 
 
เอาไว้

OUTRO | D | A/C# | Bm A | G | ( 2 Times )
OUTRO | D | A/C# | Bm | G | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน


ผ่านมานานแล้ว
ความรักของเราสองคน
มีเธอและมีฉัน
มีชื่อน่ารัก ให้กันและกัน

เธอร้องเพลงกล่อมฉัน
ให้หลับฝันทุกค่ำคืน
ตื่นขึ้นมาบอกรัก
ปลุกฉันจากฝัน ในทุกๆวัน

แต่ฉันมืดมน
สับสนเหมือนคนหลงทาง
เพราะว่าเธอ ก็มีเขา
ก่อน.. ที่เธอจะเจอฉัน..
ก่อน.. ที่เราจะ รักกัน..

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังคอยย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลายตายไป
โปรดจงทิ้ง เรื่องราวของเรา
เอาไว้..
เธอจงทิ้งทั้งหมด..
โปรดเธอจงลืมฉัน ลืมคืนวันเหล่านั้น
โปรดเธอจงลืม ความสัมพันธ์ก่อนนั้น

( ดนตรี )

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังคอยย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉัน จะแหลกสลาย ตายไป
โปรดจงทิ้ง เรื่องราวของเรา

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังคอยย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลาย ตายไป
โปรดจงทิ้ง เรื่องราวของเรา

ฉันอยากจะปลดความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน
แม้ทุกฉากทุกตอนยังคอยย้ำอยู่
ก่อนที่ใจของฉันจะแหลกสลาย ตายไป
โปรดจงทิ้ง เรื่องราวของเรา เอาไว้

มิวสิควิดีโอ ความสัมพันธ์ซับซ้อน มนัสวีร์

คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน
ศิลปิน : มนัสวีร์
ติดต่องานจ้าง 091-1041614
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend