คอร์ดเพลง ลูกค้า ปรีชา ปัดภัย x ศาล สานศิลป์

  
Text   
คอร์ดเพลง ลูกค้า ศิลปิน ปรีชา ปัดภัย x ศาล สานศิลป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Eb G Gm Ab Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ ครั้ง

INTRO | Cm | Cm | Cm | Cm |
INTRO | Cm | Cm | Cm | Cm |
INTRO | G | G |

 
ใช่ล่ะ
Cm 
ชิก็พี่มันไม่ใช่เสี่ย
 
น้องจึงหนีไปคลอเค
Bb 
ลียกับไอ้หนุ่ม
Cm 
ทรงเอ
 
แถมหน้า
Cm 
ตาพี่มันก็บ้านๆ
 
คุยไปคุยมาก็รำ
Bb 
คาญ 
 
เพราะไม่มีเงิ
Cm 
นเปย์
 
เขา
Cm 
ถล่มแจกดริ๊งจนเธอเมา
Bb 
เซ
 
ปล่อยพี่นั่งว้าเ
Ab 
หว่..โอ้ยมันเจ็บ
G 
จังเลย

 
โอ่ยหนอ
Cm 
นาง 
 
เจ้าคือส่างเป็นแท้
 
หย่างสากอ้ายยังบ่
Bb 
แล ยิ้มให้เจ้ากะ
Cm 
เสยตุ่ย
 
มุม
Cm 
เก่าๆ โต๊ะเก่าๆ เจ้าเคยอ้อน
 
คงสิบ่สะ
Bb 
ออน 
 
บ่อยากถามบ่
Cm 
อยากคุย
 
ย้อนว่า
Cm 
อ้ายใส่เสื้อแถมมานำ
Bb 
ปุ๋ย
 
ราศีบ่เตะ
Ab 
ตา 
 
เลยได้
G 
นั่งเฮ็ด
Cm 
หน้า..เส่เหว่

 
ก็ใช่ล่ะ
Eb 
ซี 
 
ก็ใช่ล่ะ
Bb 
ซี
 
ก็พี่ไม่
Ab 
มีสร้อยทองเส้น
Bb 
โต
 
มาใส่โชว์ทำเธอ
Cm 
ตาลุกวาว
 
เขา
Eb 
ถามจะกินอะไรสั่ง
Ab 
ได้ทั้งคืน
 
พี่ก็
Ab 
นั่งหลับๆตื่นๆ
 
ยกเหล้าเ
Bb 
พียวอ๊ะเธอไม่เหลียว
Cm 
มาบ้าง
 
ก็พึ่งจะ
Eb 
รู้ว่าตกหลุมรัก
Bb 
เธอเข้าอย่างจัง
 
ทั้งที่
Cm 
เป็นแค่ลูกค้า
 
สถา
Ab 
นะก็ไม่มี 
 
แถม
Bb 
ตังค์ยังไม่มี..
 
ไม่ซี๊แหงแก๋ก็แปลก
Cm 
แล้ว

INSTRU | Eb | Eb | Bb | Bb | Cm | Cm |

 
โอ่ยหนอ
Cm 
นาง 
 
เจ้าคือส่างเป็นแท้
 
หย่างสากอ้ายยังบ่
Bb 
แล ยิ้มให้เจ้ากะ
Cm 
เสยตุ่ย
 
มุม
Cm 
เก่าๆ โต๊ะเก่าๆ เจ้าเคยอ้อน
 
คงสิบ่สะ
Bb 
ออน 
 
บ่อยากถามบ่
Cm 
อยากคุย
 
ย้อนว่า
Cm 
อ้ายใส่เสื้อแถมมานำ
Bb 
ปุ๋ย
 
ราศีบ่เตะ
Ab 
ตา 
 
เลยได้
G 
นั่งเฮ็ด
Cm 
หน้า..เส่เหว่

INSTRU | Eb | Eb | Bb | Bb | Cm | Cm |

 
ก็ใช่ล่
Eb 
ะซี 
 
ก็ใช่ล่ะ
Bb 
ซี
 
ก็พี่ไม่
Ab 
มีสร้อยทองเส้
Bb 
นโต
 
มาใส่โชว์ทำเธอ
Cm 
ตาลุกวาว
 
เขา
Eb 
ถามจะกินอะไรสั่ง
Bb 
ได้ทั้งคืน
 
พี่ก็
Ab 
นั่งหลับๆตื่นๆ 
 
หวังว่าเ
Bb 
ธอจะมาทักัน
Cm 
บ้าง
 
ก็พึ่งจะ
Eb 
รู้ว่าตกหลุมรักเ
Bb 
ธอเข้าอย่างจัง
 
ทั้งที่
Cm 
เป็นแค่ลูกค้า
 
สถา
Ab 
นะก็ไม่มี 
 
แถม
Bb 
ตังค์ยังไม่มี..

 
กะแม่นล่
Eb 
ะตี๋ 
 
กะแม่นล่
Bb 
ะตี้
 
อ้ายมันบ่
Ab 
มีสร้อยทองเส้นใ
Bb 
หญ่
 
มาดใหญ่คือเข
Cm 
าดอก
 
ทรงเ
Eb 
สี่ยกับทรงทุกข์ทรงย
Bb 
าก
 
เลยนั่งอยู่บ่
Ab 
ปากแต่เสีย
Bb 
ใจคั
Cm 
กอยู่
 
เป็นแค่ลูก
Ab 
ค้ากะเข้าใจ 
 
แต่
Bb 
ใจมันคิดไปไกล
 
สู้เ
Ab 
ขาบ่
Bb 
ได้.. 
 
คือเหลือใจ
Cm 
แท้สู้
Eb 
โอ้ยย..
Bb 
โอ้ยย.. 
 
คือเหลือใจ
Cm 
แท้สู
Eb 
โอ้ยย.. 
 
 
Bb 
โอยย.. 
 
มาเหลือใจ
Cm 
แท้สู..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลูกค้า


ใช่ล่ะชิก็พี่มันไม่ใช่เสี่ย
น้องจึงหนีไปคลอเคลียกับไอ้หนุ่มทรงเอ
แถมหน้าตาพี่มันก็บ้านๆ
คุยไปคุยมาก็รำคาญ เพราะไม่มีเงินเปย์
เขาถล่มแจกดริ๊งจนเธอเมาเซ
ปล่อยพี่นั่งว้าเหว่..โอ้ยมันเจ็บจังเลย

โอ่ยหนอนาง เจ้าคือส่างเป็นแท้
หย่างสากอ้ายยังบ่แลยิ้มให้เจ้ากะเสยตุ่ย
มุมเก่าๆ โต๊ะเก่าๆ เจ้าเคยอ้อน
คงสิบ่สะออน บ่อยากถามบ่อยากคุย
ย้อนว่าอ้ายใส่เสื้อแถมมานำปุ๋ย
ราศีบ่เตะตา เลยได้นั่งเฮ็ดหน้า..เส่เหว่

ก็ใช่ล่ะซี ก็ใช่ล่ะซี
ก็พี่ไม่มีสร้อยทองเส้นโต
มาใส่โชว์ทำเธอตาลุกวาว
เขาถามจะกินอะไรสั่งได้ทั้งคืน
พี่ก็นั่งหลับๆตื่นๆ
ยกเหล้าเพียวอ๊ะเธอไม่เหลียวมาบ้าง
ก็พึ่งจะรู้ว่าตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจัง
ทั้งที่เป็นแค่ลูกค้า
สถานะก็ไม่มี แถมตังค์ยังไม่มี..
ไม่ซี๊แหงแก๋ก็แปลกแล้ว

( ดนตรี )

โอ่ยหนอนาง เจ้าคือส่างเป็นแท้
หย่างสากอ้ายยังบ่แลยิ้มให้เจ้ากะเสยตุ่ย
มุมเก่าๆ โต๊ะเก่าๆ เจ้าเคยอ้อน
คงสิบ่สะออน บ่อยากถามบ่อยากคุย
ย้อนว่าอ้ายใส่เสื้อแถมมานำปุ๋ย
ราศีบ่เตะตา เลยได้นั่งเฮ็ดหน้า..เส่เหว่

( ดนตรี )

ก็ใช่ล่ะซี ก็ใช่ล่ะซี
ก็พี่ไม่มีสร้อยทองเส้นโต
มาใส่โชว์ทำเธอตาลุกวาว
เขาถามจะกินอะไรสั่งได้ทั้งคืน
พี่ก็นั่งหลับๆตื่นๆ หวังว่าเธอจะมาทักันบ้าง
ก็พึ่งจะรู้ว่าตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจัง
ทั้งที่เป็นแค่ลูกค้า
สถานะก็ไม่มี แถมตังค์ยังไม่มี..

กะแม่นล่ะตี๋ กะแม่นล่ะตี้
อ้ายมันบ่มีสร้อยทองเส้นใหญ่
มาดใหญ่คือเขาดอก
ทรงเสี่ยกับทรงทุกข์ทรงยาก
เลยนั่งอยู่บ่ปากแต่เสียใจคักอยู่
เป็นแค่ลูกค้ากะเข้าใจ แต่ใจมันคิดไปไกล
สู้เขาบ่ได้.. คือเหลือใจแท้สู้
โอ้ยย..โอ้ยย.. คือเหลือใจแท้สู
โอ้ยย.. โอยย.. มาเหลือใจแท้สู..

มิวสิควิดีโอ ลูกค้า ปรีชา ปัดภัย x ศาล สานศิลป์

เพลง : ลูกค้า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ป๋าเพชร
คอร์ดเพลง ลูกค้า ปรีชา ปัดภัย x ศาล สานศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend