คอร์ดเพลง ร้องไห้ยิ้มได้ JODAI

  
Text   
คอร์ดเพลง ร้องไห้ยิ้มได้ ศิลปิน JODAI คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | B/D# | C#m | A |

 
ต่อให้เสียใจกี่ค
E 
รั้ง 
 
เป็นพันครั้งก็ยัง
B/D# 
ไหว
 
แต่ถ้าว่าฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปนั้นฉันทำไม่
A 
ได้
 
จะยอมให้เธอทำ
E 
ร้าย 
 
จะเจ็บจะทนให้
B/D# 
ไหว
 
แต่จะให้ฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปน่ะฉันทำไม่
A 
ได้

E 
  ที่รักฉันทรมานไม่ไ
B/D# 
หวเลย 
 
ในบางครั้ง
C#m 
  ฉันรักเธอหมดทั้งใจของ
A 
ฉันเลย 
 
เป็นแบบนี้
 
  ฉัน
E 
ให้หัวใจฝากไว้ 
 
ให้
B/D# 
รักและให้ความหวังดี
 
  ก็
C#m 
ไม่เป็นไร แม้ทุกๆที ฉันไ
A 
ม่ได้ดีในสายตา

E 
เธอเป็นเหมือนดังไฟ 
 
ที่อยู่ใ
B/D# 
กล้แล้วใจต้องถูกเผา
C#m 
เธอมองฉันเป็นเงา 
 
ที่จะเ
A 
ฝ้าตามเธอตลอดไป
E 
แค่เพียงเธอบอกรัก 
 
ฉันก็
B/D# 
ทำเหมือนไม่เป็นไร
 
แม้ที่
C#m 
ผ่านมา ร้องไห้ เ
A 
สียใจ 
 
จนแทบตาย

 
ต่อให้เสียใจกี่ค
E 
รั้ง 
 
เป็นพันครั้งก็ยัง
B/D# 
ไหว
 
แต่ถ้าว่าฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปนั้นฉันทำไม่
A 
ได้
 
จะยอมให้เธอทำ
E 
ร้าย 
 
จะเจ็บจะทนให้
B/D# 
ไหว
 
แต่จะให้ฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปน่ะฉันทำไม่
A 
ได้

 
แม้เธอจะเป็นคน
E 
ทำให้ร้องไห้ 
 
แต่เธอก็
B/D# 
ทำให้ยิ้มได้
 
แค่มี
C#m 
เธอข้างๆกาย 
 
มันก็
A 
คุ้มจะเสียใจ

 
แม้เธอจะ
E 
ทำให้ร้องไห้ 
 
แต่เธอก็
B/D# 
ทำให้ยิ้มได้
 
แค่มี
C#m 
เธอข้างๆกาย 
 
มันก็
A 
คุ้มจะเสียใจ

 
ทั้งที่รู้ว่า  
E 
toxic 
 
ฉันก็ยังไม่คิดอีก
 
baby baby  
B/D# 
I don’t know why
 
ฉันก็รักแล้ว
C#m 
รักอีก 
 
แม้ว่าเธอจะทำผิด
 
เหมือนว่าเธอมา
A 
สั่งมาคุมหัวใจ

 
พยายามจะ
E 
ฝืนทน 
 
แม้ว่าเธอนั้นเป็นคน
 
ที่ทำให้ฉันเ
B/D# 
ปลี่ยนอะไรมากมาย
 
จากร้ายก็กลาย
C#m 
เป็นดี 
 
แต่จากดีก็กลายเป็นเสียใจ
 
ก็ไม่รู้ว่า
A 
ทำไม ฉันถึงยังไม่ถอนใจ oh

E 
เธอเป็นเหมือนดังไฟ 
 
ที่อยู่
B/D# 
ใกล้แล้วใจต้องถูกเผา
C#m 
เธอมองฉันเป็นเงา 
 
ที่จะเ
A 
ฝ้าตามเธอตลอดไป
E 
แค่เพียงเธอบอกรัก 
 
ฉันก็
B/D# 
ทำเหมือนไม่เป็นไร
 
แม้ที่
C#m 
ผ่านมา ร้องไห้ เ
A 
สียใจ 
 
จนแทบตาย

 
ต่อให้เสียใจกี่ค
E 
รั้ง 
 
เป็นพันครั้งก็ยัง
B/D# 
ไหว
 
แต่ถ้าว่าฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปนั้นฉันทำไม่
A 
ได้
 
จะยอมให้เธอทำ
E 
ร้าย 
 
จะเจ็บจะทนให้
B/D# 
ไหว
 
แต่จะให้ฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปน่ะฉันทำไม่
A 
ได้

 
แม้เธอจะเป็นคน
E 
ทำให้ร้องไห้ 
 
แต่เธอก็
B/D# 
ทำให้ยิ้มได้
 
แค่มี
C#m 
เธอข้างๆกาย 
 
มันก็
A 
คุ้มจะเสียใจ

 
แม้เธอจะ
E 
ทำให้ร้องไห้ 
 
แต่เธอก็
B/D# 
ทำให้ยิ้มได้
 
แค่มี
C#m 
เธอข้างๆกาย 
 
มันก็
A 
คุ้มจะเสียใจ

 
ต่อให้เสียใจกี่ค
E 
รั้ง 
 
เป็นพันครั้งก็ยัง
B/D# 
ไหว
 
แต่ถ้าว่าฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปนั้นฉันทำไม่
A 
ได้
 
จะยอมให้เธอทำ
E 
ร้าย 
 
จะเจ็บจะทนให้
B/D# 
ไหว
 
แต่จะให้ฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปน่ะฉันทำไม่
A 
ได้

 
แม้เธอจะเป็นคน
E 
ทำให้ร้องไห้ 
 
แต่เธอก็
B/D# 
ทำให้ยิ้มได้
 
แค่มี
C#m 
เธอข้างๆกาย 
 
มันก็
A 
คุ้มจะเสียใจ

 
แม้เธอจะ
E 
ทำให้ร้องไห้ 
 
แต่เธอก็
B/D# 
ทำให้ยิ้มได้
 
แค่มี
C#m 
เธอข้างๆกาย 
 
มันก็
A 
คุ้มจะเสียใจ

 
ต่อให้เสียใจกี่ค
E 
รั้ง 
 
เป็นพันครั้งก็ยัง
B/D# 
ไหว
 
แต่ถ้าว่าฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปนั้นฉันทำไม่
A 
ได้
 
จะยอมให้เธอทำ
E 
ร้าย 
 
จะเจ็บจะทนให้
B/D# 
ไหว
 
แต่จะให้ฉันต้อง
C#m 
เสียเธอไปน่ะฉันทำไม่
A 
ได้

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ร้องไห้ยิ้มได้


ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่ถ้าว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปน่ะฉันทำไม่ได้

ที่รักฉันทรมานไม่ไหวเลย ในบางครั้ง
ฉันรักเธอหมดทั้งใจของฉันเลย เป็นแบบนี้
ฉันให้หัวใจฝากไว้ ให้รักและให้ความหวังดี
ก็ไม่เป็นไร แม้ทุกๆที ฉันไม่ได้ดีในสายตา

เธอเป็นเหมือนดังไฟ ที่อยู่ใกล้แล้วใจต้องถูกเผา
เธอมองฉันเป็นเงา ที่จะเฝ้าตามเธอตลอดไป
แค่เพียงเธอบอกรัก ฉันก็ทำเหมือนไม่เป็นไร
แม้ที่ผ่านมา ร้องไห้ เสียใจ จนแทบตาย

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่ถ้าว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปน่ะฉันทำไม่ได้

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆกาย มันก็คุ้มจะเสียใจ

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆกาย มันก็คุ้มจะเสียใจ

ทั้งที่รู้ว่า toxic ฉันก็ยังไม่คิดอีก
baby baby I don’t know why
ฉันก็รักแล้วรักอีก แม้ว่าเธอจะทำผิด
เหมือนว่าเธอมาสั่งมาคุมหัวใจ
พยายามจะฝืนทน แม้ว่าเธอนั้นเป็นคน
ที่ทำให้ฉันเปลี่ยนอะไรมากมาย
จากร้ายก็กลายเป็นดี แต่จากดีก็กลายเป็นเสียใจ
ก็ไม่รู้ว่าทำไม ฉันถึงยังไม่ถอนใจ oh

เธอเป็นเหมือนดังไฟ ที่อยู่ใกล้แล้วใจต้องถูกเผา
เธอมองฉันเป็นเงา ที่จะเฝ้าตามเธอตลอดไป
แค่เพียงเธอบอกรัก ฉันก็ทำเหมือนไม่เป็นไร
แม้ที่ผ่านมา ร้องไห้ เสียใจ จนแทบตาย

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่ถ้าว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปน่ะฉันทำไม่ได้

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆกาย มันก็คุ้มจะเสียใจ

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆกาย มันก็คุ้มจะเสียใจ

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่ถ้าว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปน่ะฉันทำไม่ได้

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆกาย มันก็คุ้มจะเสียใจ

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆกาย มันก็คุ้มจะเสียใจ

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่ถ้าว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปน่ะฉันทำไม่ได้

มิวสิควิดีโอ ร้องไห้ยิ้มได้ JODAI

เพลง : ร้องไห้ยิ้มได้ (คอร์ด)
ศิลปิน : JODAI
เนื้อร้อง/ทำนอง : JODAI
เรียบเรียง : JODAI
IG: @jodaisrnn__
คอร์ดเพลง ร้องไห้ยิ้มได้ JODAI
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend