คอร์ดเพลง สังคมเหลี่ยม ซี ดาหลา

  
Text   
คอร์ดเพลง สังคมเหลี่ยม ศิลปิน ซี ดาหลา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em C D Am B คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | Em D |

Em 
  พ่อแม่ไม่มีเงินตรา
 
  ลูกเกิด
C 
มาบนความยากจน 
 
 
D 
 
  ลำบากลำบนสู้ทน
Em 
ฟันฝ่า 
 
 
D 
Em 
  ตั้งใจเล่าเรียนเถิดลูก
 
  พ่อ
C 
แม่ไม่เคยย่อท้อสักครา
 
  เพื่อวิ
D 
ชา 
 
ที่เจ้าได้ใช้เลี้ย
Em 
งตัว 
 
 
D 

Em 
  ทิ้งบ้านที่เคยเอนกาย
 
  สู่
C 
ฟ้าเมืองไกล 
 
ด้วยเงินก้นหีบ
 
  ที่
D 
พ่อให้ไว้ 
 
เป็นทุนในการศึก
Em 
ษา 
 
 
D 
Em 
  ส่งมาทุกเดือนไม่ขาด 
 
ขาย
C 
วัว 
 
ขายนา
 
  วันใดลูกได้ใบป
D 
ริญญา 
 
ครอบครัวจะได้
Em 
อยู่ดี

Am 
  แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
 
  โลก
Em 
อันกว้างใหญ่ 
 
อำนาจอยู่สูง
 
  กว่าค
C 
วามมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
และสุด
B7 
ท้าย..

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆทำ 
 
ร่ำเรียนมาสูง
 
  เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอ
B7 
ใช้..
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน 
 
ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย
 
  ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร 
 
ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา

INSTRU | Em | Em | C | B7 |
INSTRU | Em | Em | C | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

Am 
  แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
 
  โลก
Em 
อันกว้างใหญ่ 
 
อำนาจอยู่สูง
 
  กว่าค
C 
วามมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
และสุด
B7 
ท้าย..

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆทำ 
 
ร่ำเรียนมาสูง
 
  เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอ
B7 
ใช้..
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน 
 
ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย
 
  ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร 
 
ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย 
 
 
B7 

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆทำ 
 
ร่ำเรียนมาสูง
 
  เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอ
B7 
ใช้..
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน 
 
ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย
 
  ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร 
 
ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา 
 
 
D 

Em 
  ทิ้งงานการที่เคยทำ 
 
สู่บ้านน้
C 
อยชายนา
 
  ปลูกข้าวทำสวนเลี้ยงป
D 
ลา 
 
กลับมาลำบากเช่น
Em 
เก่า 
 
 
D 
Em 
  ปากกาที่เคยจับมา 
 
เปลี่ยนเ
C 
ป็นจอบเสียม
 
  ถึงโลกจะกลม แต่
D 
สังคมเหลี่ยม
 
  นี่หรือบ้านเมืองของ
Em 
เรา..

OUTRO | C | C | Em | Em |
OUTRO | Am | Bm | C | D | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง สังคมเหลี่ยม


พ่อแม่ไม่มีเงินตรา
ลูกเกิดมาบนความยากจน
ลำบากลำบนสู้ทนฟันฝ่า
ตั้งใจเล่าเรียนเถิดลูก
พ่อแม่ไม่เคยย่อท้อสักครา
เพื่อวิชา ที่เจ้าไว้ใช้เลี้ยงตัว

ทิ้งบ้านที่เคยเอนกาย
สู่ฟ้าเมืองไกล ด้วยเงินก้นหีบ
ที่พ่อให้ไว้ เป็นทุนในการศึกษา
ส่งมาทุกเดือนไม่ขาด ขายวัว ขายนา
วันใดลูกได้ใบปริญญา ครอบครัวจะได้อยู่ดี

แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
โลกอันกว้างใหญ่ อำนาจอยู่สูง
กว่าความมุ่งมั่นตั้งใจ และสุดท้าย..

ลูกพ่อไม่ได้มีงานการดีๆ ทำ ร่ำเรียนมาสูง
เพื่อได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอใช้..
ไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคน ต้องอดทนไม่มีเส้นสาย
ปริญญาไม่ช่วยอะไร ลูกพ่อทำได้แค่ใช้แรงกาย
หาเงินส่งคืนบ้านนา

( ดนตรี )

แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
โลกอันกว้างใหญ่ อำนาจอยู่สูง
กว่าความมุ่งมั่นตั้งใจ และสุดท้าย..

ลูกพ่อไม่ได้มีงานการดีๆ ทำ ร่ำเรียนมาสูง
เพื่อได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอใช้..
ไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคน ต้องอดทนไม่มีเส้นสาย
ปริญญาไม่ช่วยอะไร ลูกพ่อทำได้แค่ใช้แรงกาย

ลูกพ่อไม่ได้มีงานการดีๆ ทำ ร่ำเรียนมาสูง
เพื่อได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอใช้..
ไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคน ต้องอดทนไม่มีเส้นสาย
ปริญญาไม่ช่วยอะไร ลูกพ่อทำได้แค่ใช้แรงกาย
หาเงินส่งคืนบ้านนา

ทิ้งงานการที่เคยทำ สู่บ้านน้อยชายนา
ปลูกข้าวทำสวนเลี้ยงปลา กลับมาลำบากเช่นเก่า
ปากกาที่เคยจับมา เปลี่ยนเป็นจอบเสียม
ถึงโลกจะกลม แต่สังคมเหลี่ยม
นี่หรือบ้านเมืองของเรา..

มิวสิควิดีโอ สังคมเหลี่ยม ซี ดาหลา

เพลง : สังคมเหลี่ยม (คอร์ด)
ศิลปิน : ซี ดาหลา
เนื้อร้อง/ทำนอง : แบงค์ วงโมเดิร์น
เรียบเรียง : ลองฟังแล สตูดิโอ: วงพัทลุง
Mixed / Mastered: พ็อก บิ๊กอายส์
คอร์ดเพลง สังคมเหลี่ยม ซี ดาหลา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend