คอร์ดเพลง สังคมเหลี่ยม หลานยายอิ่ม feat. ซี ดาหลา

  
Text   


INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | D |
INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | Em |

Em 
  พ่อแม่ไม่มีเงินตรา
 
  ลูกเกิ
C 
ดมาบนความยากจน
D 
  ลำบากลำบนสู้ทนฟั
Em 
นฝ่า 
 
 
D 
Em 
  ตั้งใจเล่าเรียนเถิดลูก
 
  พ่อ
C 
แม่ไม่เคยย่อท้อสักครา 
 
เพื่อ
D 
วิชา
 
  ที่เจ้าไว้ใช้เลี้ย
Em 
งตัว 
 
 
D 

Em 
  ทิ้งบ้านที่เคยเอนกาย
 
  สู่
C 
ฟ้าเมืองไกล 
 
ด้วยเงินก้นหีบ
 
  ที่
D 
พ่อให้ไว้ 
 
เป็นทุนในการ
Em 
ศึกษา 
 
 
D 
Em 
  ส่งมาทุกเดือนไม่ขาด 
 
ขาย
C 
วัวขายนา
 
  วันใดลูกได้ใบป
D 
ริญญา 
 
ครอบครัวจะได้
Em 
อยู่ดี

Am 
  แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
 
  โลก
Em 
อันกว้างใหญ่ 
 
อำนาจอยู่สูง
 
  กว่าค
C 
วามมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
และสุดท้
B7 
าย

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆ 
 
ทำ
 
  ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ
 
  วันๆ แทบไม่พอใ
B7 
ช้
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน
 
  ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย 
 
ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร
 
  ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา 
 
 
C 
 
B7 

INSTRU | Em | Em | C | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

A 
  แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
 
  โลก
Em 
อันกว้างใหญ่ 
 
อำนาจอยู่สูง
 
  กว่าค
C 
วามมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
และสุดท้
B7 
าย

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆ 
 
ทำ
 
  ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ
 
  วันๆแทบไม่พอใ
B7 
ช้
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน
 
  ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย 
 
ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร
 
  ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆ 
 
ทำ
 
  ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ
 
  วันๆแทบไม่พอใ
B7 
ช้
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน
 
  ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย 
 
ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร
 
  ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา 
 
 
D 

Em 
  ทิ้งงานการที่เคยทำ 
 
สู่บ้านน้
C 
อยชายนา
 
  ปลูกข้าวทำสวนเลี้ยงป
D 
ลา
 
  กลับมาลำบากเ
Em 
ช่นเก่า 
 
 
D 
Em 
  ปากกาที่เคยจับมาเปลี่ยนเ
C 
ป็นจอบเสียม
 
  ถึงโลกจะกลม แต่
D 
สังคมเหลี่ยม
 
  นี่หรือบ้านเมืองขอ
Em 
งเรา

OUTRO | C | C | Em | Em |
OUTRO | Am | Bm | C | D | Em |


พ่อแม่ไม่มีเงินตรา
ลูกเกิดมาบนความยากจน
ลำบากลำบนสู้ทนฟันฝ่า
ตั้งใจเล่าเรียนเถิดลูก
พ่อแม่ไม่เคยย่อท้อสักครา
เพื่อวิชา ที่เจ้าไว้ใช้เลี้ยงตัว

ทิ้งบ้านที่เคยเอนกาย
สู่ฟ้าเมืองไกลด้วยเงินก้นหีบ
ที่พ่อให้ไว้เป็นทุนในการศึกษา
ส่งมาทุกเดือนไม่ขาด ขายวัวขายนา
วันใดลูกได้ใบปริญญา ครอบครัวจะได้อยู่ดี

แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
โลกอันกว้างใหญ่ อำนาจอยู่สูง
กว่าความมุ่งมั่นตั้งใจ และสุดท้าย

ลูกพ่อไม่ได้มีงานการดีๆ ทำ
ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ
วันๆแทบไม่พอใช้
ไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคน
ต้องอดทนไม่มีเส้นสาย ปริญญาไม่ช่วยอะไร
ลูกพ่อทำได้แค่ใช้แรงกายหาเงินส่งคืนบ้านนา

ดนตรี

แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
โลกอันกว้างใหญ่ อำนาจอยู่สูง
กว่าความมุ่งมั่นตั้งใจ และสุดท้าย

ลูกพ่อไม่ได้มีงานการดีๆ ทำ
ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ
วันๆแทบไม่พอใช้
ไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคน
ต้องอดทนไม่มีเส้นสาย ปริญญาไม่ช่วยอะไร
ลูกพ่อทำได้แค่ใช้แรงกายหาเงินส่งคืนบ้านนา

ลูกพ่อไม่ได้มีงานการดีๆ ทำ
ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ
วันๆแทบไม่พอใช้
ไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคน
ต้องอดทนไม่มีเส้นสาย ปริญญาไม่ช่วยอะไร
ลูกพ่อทำได้แค่ใช้แรงกายหาเงินส่งคืนบ้านนา

ทิ้งงานการที่เคยทำ สู่บ้านน้อยชายนา
ปลูกข้าวทำสวนเลี้ยงปลา
กลับมาลำบากเช่นเก่า
ปากกาที่เคยจับมาเปลี่ยนเป็นจอบเสียม
ถึงโลกจะกลมแต่สังคมเหลี่ยม
นี่หรือบ้านเมืองของเรา

มิวสิควิดีโอ สังคมเหลี่ยม หลานยายอิ่ม feat. ซี ดาหลา

เพลง : สังคมเหลี่ยม
ศิลปิน : หลานยายอิ่ม feat. ซี ดาหลา
เนื้อร้อง/ทำนอง : แบงค์ วงโมเดิร์น
เรียบเรียง : ลองฟังแล สตูดิโอ by.วงพัทลุง
ติดต่องานแสดง : 083-181-7805
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend