คอร์ดเพลง สุดยอดทางพร้าว ซี ดาหลา x ชัย นาทวี

  
Text   
คอร์ดเพลง สุดยอดทางพร้าว ศิลปิน ซี ดาหลา x ชัย นาทวี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | E | F#m | E |
INTRO | A | E | F#m | E |
INTRO | A | E |

A 
  อยากจะเท่ห์ลงเรียนร
E 
าม 
 
ตามเพื่อน
F#m 
  เขาว่าเด็กใต้เ
E 
ถื่อน 
 
ไม่สาไหร
A 
  ใส่บิ๊กอีผ้าด้
E 
าน 
 
ทำพอได้
F#m 
  นอนจนถึงหวันช้
E 
าย ไม่ไปเรียน..  
A 
 
E 

A 
  พ่อส่งเบี้ยทุกเ
E 
ดือน 
 
ให้พากเพียร
F#m 
  อยู่แต่ซุ้มนั่งเ
E 
ทียน 
 
เวียนแต่สาว
A 
  ใส่บูท 
 
เสื้อ
E 
ยีนส์ 
 
ไว้ผมยาว
F#m 
  ดูดกัญชากินเห
E 
ล้า 
 
ว่าสุดย
A 
อด.. 
 
 
E 

A 
  สุดยอดทางพร้าว 
 
บ้านเราว่าสุดยอด
F#m 
  มันสุดยอด 
 
มันห
E 
รอย 
 
ไม่ปันใคร
A 
  หนุกกับหนุกกัน
E 
นิ 
 
ชาดหนักหัวใคร
F#m 
  พ่อตัดยางจน
E 
ไข้ 
 
ให้ลูกเ
A 
รียน.. 
 
 
E 

A 
  ยังเพื่อนฝูงเด็ก
E 
ใต้ 
 
โหม๋เราเพ
F#m 
  ใส่เสื้อยืดเกง
E 
เล 
 
นั่งเหล่สาว
A 
  แปดปีไม่
E 
จบ 
 
ลงใหม่หลาว
F#m 
  เรียนจนเป็นพ่อเ
E 
ฒ่า 
 
ว่าสุดย
A 
อด.. 
 
 
E 

INSTRU | A | E | F#m | E |
INSTRU | A | E | F#m | E |
INSTRU | A | E |

A 
  สุดยอดทางพร้าวบ้านเรา 
 
ว่าสุดยอด
F#m 
  มันสุดยอด 
 
มันห
E 
รอย 
 
ไม่ปันใคร
A 
  หนุกกับหนุกกัน
E 
นิ 
 
ชาดหนักหัวใคร
F#m 
  พ่อตัดยางจน
E 
ไข้ 
 
ให้ลูกเ
A 
รียน.. 
 
 
E 

A 
  ยังเพื่อนฝูงเด็ก
E 
ใต้ 
 
โหม๋เราเพ
F#m 
  ใส่เสื้อยืดเกง
E 
เล 
 
นั่งเหล่สาว
A 
  แปดปีไม่
E 
จบ 
 
ลงใหม่หลาว
F#m 
  เรียนจนเป็นพ่อเ
E 
ฒ่า 
 
ว่าสุดย
A 
อด.. 
 
 
E 

A 
  สุดยอดทางพร้าวบ้านเรา 
 
ว่าสุดยอด
F#m 
  มันสุดยอด 
 
มันห
E 
รอย 
 
ไม่ปันใคร
A 
  หนุกกับหนุกกัน
E 
นิ 
 
ชาดหนักหัวใคร
F#m 
  พ่อตัดยางจน
E 
ไข้ 
 
ให้ลูกเรียน..

A 
  มันสุดยอดทางพร้าวบ้านเรา 
 
ว่าสุดยอด
F#m 
  มันสุดยอด 
 
มันห
E 
รอย 
 
ไม่ปันใคร
A 
  หนุกกับหนุกกัน
E 
นิ 
 
ชาดหนักหัวใคร
F#m 
  พ่อตัดยางจน
E 
ไข้ 
 
ให้ลูกเรียน..

OUTRO | A | E | F#m | E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สุดยอดทางพร้าว


อยากจะเท่ห์ลงเรียนราม ตามเพื่อน
เขาว่าเด็กใต้เถื่อน ไม่สาไหร
ใส่บิ๊กอีผ้าด้าน ทำพอได้
นอนจนถึงหวันช้าย ไม่ไปเรียน..

พ่อส่งเบี้ยทุกเดือน ให้พารเพียร
อยู่แต่ซุ้มนั่งเทียน เวียนแต่สาว
ใส่บูท เสื้อยีนส์ ไว้ผมยาว
ดูดกัญชากินเหล้า ว่าสุดยอด..

สุดยอดทางพร้าวบ้านเรา ว่าสุดยอด
มันสุดยอด มันหรอย ไม่ปันใคร
หนุกกับหนุกกันนิ ชาดหนักหัวใคร
พ่อตัดยางจนไข้ ให้ลูกเรียน..

ยังเพื่อนฝูงเด็กใต้ โหม๋เราเพ
ใส่เสื้อยืดเกงเล นั่งเหล่สาว
แปดปีไม่จบ ลงใหม่หลาว
เรียนจนเป็นพ่อเฒ่า ว่าสุดยอด..

( ดนตรี )

สุดยอดทางพร้าวบ้านเรา ว่าสุดยอด
มันสุดยอด มันหรอย ไม่ปันใคร
หนุกกับหนุกกันนิ ชาดหนักหัวใคร
พ่อตัดยางจนไข้ ให้ลูกเรียน..

ยังเพื่อนฝูงเด็กใต้ โหม๋เราเพ
ใส่เสื้อยืดเกงเล นั่งเหล่สาว
แปดปีไม่จบ ลงใหม่หลาว
เรียนจนเป็นพ่อเฒ่า ว่าสุดยอด..

สุดยอดทางพร้าวบ้านเรา ว่าสุดยอด
มันสุดยอด มันหรอย ไม่ปันใคร
หนุกกับหนุกกันนิ ชาดหนักหัวใคร
พ่อตัดยางจนไข้ ให้ลูกเรียน..

มันสุดยอดทางพร้าวบ้านเราว่าสุดยอด
มันสุดยอด มันหรอย ไม่ปันใคร
หนุกกับหนุกกันนิ ชาดหนักหัวใคร
พ่อตัดยางจนไข้ ส่งควายเรียน

มิวสิควิดีโอ สุดยอดทางพร้าว ซี ดาหลา x ชัย นาทวี

เพลง : สุดยอดทางพร้าว (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชัย นาทวี
เรียบเรียง : Rearrange : Pockky AV Room
ติดต่องานศิลปิน : 062 – 3849355
คอร์ดเพลง สุดยอดทางพร้าว ซี ดาหลา x ชัย นาทวี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend