คอร์ดเพลง ฉันอยู่ไหว (I’m OK) Lower Mansion feat. JARAY

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันอยู่ไหว (I’m OK) ศิลปิน Lower Mansion feat. JARAY คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C D Em G Bm คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | C | D | Em | G |
INTRO | C | D | Em | Em |
INTRO | C | D | Em | G |
INTRO | C | D | Em | Em |

C 
  ที่เดิมตรงนี้ 
 
ยังคงมีเรื่องราวเก่าๆ
Bm 
  กลั้นใจเอา
Em 
ไว้ 
 
ไม่เผลอคิดเรื่องอดีต
C 
  ที่เราเคยใช้เวลาร่วม
Bm 
กัน..
Em 

C 
  แม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหน
 
  ฉันก็
Bm 
ยังคิดว่ามันพึ่ง..
Em 
เกิดขึ้นเมื่อวาน
 
  ที่เธอ
C 
นั้นยังคงอยู่ ตรงนี้.. อยู่กับ
D 
ฉัน..

 
มองภาพที่เราถ่าย
C 
กัน 
 
ที่วางบน
D 
ชั้น
 
มีข้อความเขียนตรง
Em 
นั้นว่าเราจะรักกันชั่วนิ
D 
รันดร์
 
แต่เพลงที่เธอเคยใ
C 
ช้แทนใจ 
 
ใน
D 
วันนั้น
 
รอยยิ้มยังก็แปรเปลี่ย
Em 
นผัน 
 
กลายเป็นน้ำตา

 
บอกใครต่อใครว่า
C 
ฉันอยู่ไหว 
 
 
D 
รักที่จากไป
 
ไม่
Em 
ต้องกังวลอะไรอย่าห่
G 
วงเลย
 
อาจมีแค่เพียงบางค
C 
รั้งที่ฉัน.. 
 
 
D 
ยังคงคิดถึง
 
แม้
Em 
กาลเวลาจะผ่านมาเท่าไหร่
 
บอกใครต่อใครว่า
C 
ฉันยังยิ้ม 
 
 
D 
ฉันยังสดใส
 
แม้
Em 
ภายในใจคิดถึงเธอทุก
D 
วัน
 
จากวันที่เธอจากไ
C 
ปครานั้น 
 
 
D 
ทุกค่ำคืนของฉัน
 
ใน
Em 
ฝันเราโอบกอดกันจนฟ้าส
G 
ว่าง

INSTRU | C | D | Em | D |
INSTRU | C | D | Em | Em |

 
ในวันที่เสียเธอ
C 
ไปฉันบอกทุกคนว่า 
 
ok
 
จริงๆ เหมือนยืนอยู่บนหน้าผาแล้วลมพัดโซเซ
 
 
ปากบอกไม่
Bm 
เป็นไร 
 
แต่ภายในใจนั้นแทบไม่ไหว
 
จะมีสักคนบ้าง
Em 
ไหม 
 
ช่วยให้น้ำตาฉันหยุดไหล
 
เธอเดินจากไปแ
C 
ล้ว 
 
แล้วไม่มีวันหวนกลับมา
 
ภาพจำชัดเจนเสมอ ยังวนเวียนอยู่ทุกครา
 
 
ได้แต่นึก
Bm 
ถึงในเรื่องราวที่ผ่านตา
 
ยอมรับในความเป็น
Em 
จริง 
 
กับการที่เราต้องจากลา

 
ยืนเหม่อม
C 
องบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
 
ฉันต้องไปต่อกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่าน
 
 
ความทรงจำ
Bm 
ที่ดี 
 
มันเหมือนเรื่องราวที่เราอ่าน
 
ให้งดงามอยู่
Em 
เสมอ 
 
เมื่อนึกถึงภาพในวันเก่า
 
ขอบคุณเวลา
C 
ดีๆ 
 
ที่มีให้กัน
 
ในทุกๆ วันที่เราทั้งสองได้อยู่ด้วยกัน
 
 
ได้สอนทุกสิ่ง ได้สอนทุกอย่าง
 
 
และขอให้เธอโ
Bm 
ชคดี 
 
กับทางที่เลือกเอาไว้
 
สุดท้ายวันนี้จะเป็นยังไง ยิน
Em 
ดีกับเธอจริงๆ
 
ส่วนฉันจะเดินหน้า และจะไม่หันหลังกลับไป
 

 
ถ้าไม่มีภาพที่เ
C 
ราถ่ายกันก็
D 
คงดี
 
จะได้ไม่ต้องคิด
Em 
ถึงทุกทีที่เผลอไปมอง
G 
มัน
 
ถ้าไม่มีเพลงโปรดเ
C 
ธอ 
 
ที่เราเคยฟังมันด้วย
D 
กัน
 
คงไม่ร้องให้ทุก
Em 
ครั้ง 
 
ที่เพลงเปิดดังให้ได้ยิน

 
บอกใครต่อใครว่า
C 
ฉันอยู่ไหว 
 
 
D 
รักที่จากไป
 
ไม่
Em 
ต้องกังวลอะไรอย่าห่
G 
วงเลย
 
อาจมีแค่เพียงบางค
C 
รั้งที่ฉัน.. 
 
 
D 
ยังคงคิดถึง
 
แม้
Em 
กาลเวลาจะผ่านมาเท่าไหร่
 
บอกใครต่อใครว่า
C 
ฉันยังยิ้ม 
 
 
D 
ฉันยังสดใส
 
แม้
Em 
ภายในใจคิดถึงเธอทุก
D 
วัน
 
จากวันที่เธอจากไ
C 
ปครานั้น 
 
 
D 
ทุกค่ำคืนของฉัน
 
ใน
Em 
ฝันเราโอบกอดกันจนฟ้าส
G 
ว่าง

 
ในวันที่เสียเธอ
C 
ไปฉันบอกทุกคนว่า 
 
ok
 
จริงๆ เหมือนยืนอยู่บนหน้าผาแล้วลมพัดโซเซ
 
 
ปากบอกไม่
Bm 
เป็นไร 
 
แต่ภายในใจนั้นแทบไม่ไหว
 
จะมีสักคนบ้าง
Em 
ไหม 
 
ช่วยให้น้ำตาฉันหยุดไหล
 
เธอเดินจากไปแ
C 
ล้ว 
 
แล้วไม่มีวันหวนกลับมา
 
ภาพจำชัดเจนเสมอ ยังวนเวียนอยู่ทุกครา
 
 
ได้แต่นึก
Bm 
ถึงในเรื่องราวที่ผ่านตา
 
ยอมรับในความเป็น
Em 
จริง 
 
กับการที่เราต้องจากลา

 
ยืนเหม่อม
C 
องบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
 
ฉันต้องไปต่อกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่าน
 
 
ความทรงจำ
Bm 
ที่ดี 
 
มันเหมือนเรื่องราวที่เราอ่าน
 
ให้งดงามอยู่
Em 
เสมอ 
 
เมื่อนึกถึงภาพในวันเก่า
 
ขอบคุณเวลา
C 
ดีๆ 
 
ที่มีให้กัน
 
ในทุกๆ วันที่เราทั้งสองได้อยู่ด้วยกัน
 
 
ได้สอนทุกสิ่ง ได้สอนทุกอย่าง
 
 
และขอให้เธอโ
Bm 
ชคดี 
 
กับทางที่เลือกเอาไว้
 
สุดท้ายวันนี้จะเป็นยังไง ยิน
Em 
ดีกับเธอจริงๆ
 
ส่วนฉันจะเดินหน้า และจะไม่หันหลังกลับไป
 

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ฉันอยู่ไหว (I’m OK)


ที่เดิมตรงนี้ ยังคงมีเรื่องราวเก่าๆ
กลั้นใจเอาไว้ ไม่เผลอคิดเรื่องอดีต
ที่เราเคยใช้เวลาร่วมกัน..

แม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหน
ฉันก็ยังคิดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวาน
ที่เธอนั้นยังคงอยู่ ตรงนี้.. อยู่กับฉัน..

มองภาพที่เราถ่ายกัน ที่วางบนชั้น
มีข้อความเขียนตรงนั้นว่าเราจะรักกันชั่วนิรันดร์
แต่เพลงที่เธอเคยใช้แทนใจ ในวันนั้น
รอยยิ้มยังก็แปรเปลี่ยนผัน กลายเป็นน้ำตา

บอกใครต่อใครว่าฉันอยู่ไหว
รักที่จากไป ไม่ต้องกังวลอะไรอย่าห่วงเลย
อาจมีแค่เพียงบางครั้งที่ฉัน ยังคงคิดถึง
แม้กาลเวลาจะผ่านมาเท่าไหร่
บอกใครต่อใครว่าฉันยังยิ้ม
ฉันยังสดใส แม้ภายในใจคิดถึงเธอทุกวัน
จากวันที่เธอจากไปครานั้น ทุกค่ำคืนของฉัน
ในฝันเราโอบกอดกันจนฟ้าสว่าง

( ดนตรี )

ในวันที่เสียเธอไปฉันบอกทุกคนว่า ok
จริงๆ เหมือนยืนอยู่บนหน้าผาแล้วลมพัดโซเซ
ปากบอกไม่เป็นไร แต่ภายในใจนั้นแทบไม่ไหว
จะมีสักคนบ้างไหม ช่วยให้น้ำตาฉันหยุดไหล
เธอเดินจากไปแล้ว แล้วมีวันหวนกลับมา
ภาพจำชัดเจนเสมอ ยังวนเวียนอยู่ทุกครา
ได้แต่นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านตา
ยอมรับในความเป็นจริง กับการเรื่องราวที่จากลา

ยืนเหม่อมองบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
ฉันต้องไปต่อกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่าน
ความทรงที่ดี มันเหมือนเรื่องราวที่เราอ่าน
ให้งดงามอยู่เสมอ เมื่อนึกถึงภาพในวันเก่า
ขอบคุณเวลาดีๆ ที่มีให้กัน
ในทุกๆ วันที่เราทั้งสองได้อยู่ด้วยกัน
ได้สอนทุกสิ่ง ได้สอนทุกอย่าง
และขอให้เธอโชคดี กับทางที่เลือกเอาไว้
สุดท้ายวันนี้จะเป็นยังไง ยินดีกับเธอจริงๆ
ส่วนฉันจะเดินหน้า และจะไม่หันหลังกลับไป

ถ้าไม่มีภาพที่เราถ่ายกันก็คงดี
จะได้ไม่ต้องคิดถึงทุกทีที่เผลอไปมองมัน
ถ้าไม่มีเพลงโปรดเธอ ที่เราเคยฟังมันด้วยกัน
คงไม่ร้องให้ทุกครั้ง ที่เพลงเปิดดังให้ได้ยิน

บอกใครต่อใครว่าฉันอยู่ไหว
รักที่จากไป ไม่ต้องกังวลอะไรอย่าห่วงเลย
อาจมีแค่เพียงบางครั้งที่ฉัน ยังคงคิดถึง
แม้กาลเวลาจะผ่านมาเท่าไหร่
บอกใครต่อใครว่าฉันยังยิ้ม
ฉันยังสดใส แม้ภายในใจคิดถึงเธอทุกวัน
จากวันที่เธอจากไปครานั้น ทุกค่ำคืนของฉัน
ในฝันเราโอบกอดกันจนฟ้าสว่าง

ในวันที่เสียเธอไปฉันบอกทุกคนว่า ok
จริงๆ เหมือนยืนอยู่บนหน้าผาแล้วลมพัดโซเซ
ปากบอกไม่เป็นไร แต่ภายในใจนั้นแทบไม่ไหว
จะมีสักคนบ้างไหม ช่วยให้น้ำตาฉันหยุดไหล
เธอเดินจากไปแล้ว แล้วมีวันหวนกลับมา
ภาพจำชัดเจนเสมอ ยังวนเวียนอยู่ทุกครา
ได้แต่นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านตา
ยอมรับในความเป็นจริง กับการที่เราต้องจากลา

ยืนเหม่อมองบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
ฉันต้องไปต่อกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่าน
ความทรงที่ดี มันเหมือนเรื่องราวที่เราอ่าน
ให้งดงามอยู่เสมอ เมื่อนึกถึงภาพในวันเก่า
ขอบคุณเวลาดีๆ ที่มีให้กัน
ในทุกๆ วันที่เราทั้งสองได้อยู่ด้วยกัน
ได้สอนทุกสิ่ง ได้สอนทุกอย่าง
และขอให้เธอโชคดี กับทางที่เลือกเอาไว้
สุดท้ายวันนี้จะเป็นยังไง ยินดีกับเธอจริงๆ
ส่วนฉันจะเดินหน้า และจะไม่หันหลังกลับไป

มิวสิควิดีโอ ฉันอยู่ไหว (I’m OK) Lower Mansion

เพลง : ฉันอยู่ไหว (I’m OK) (คอร์ด)
ศิลปิน : Lower Mansion
เนื้อร้อง: พีรพัฒน์ บุญศรี
ทำนอง: Lower Mansion
IG: Lower Mansion
คอร์ดเพลง ฉันอยู่ไหว (I'm OK) Lower Mansion
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend