คอร์ดเพลง เหนื่อย เหล็กโคน

  
Text   
คอร์ดเพลง เหนื่อย ศิลปิน เหล็กโคน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G C D Em คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | G | C | D G |

G 
ทำแต่งาน 
 
จนไม่
C 
มีเวลา
G 
เงินที่ได้มา 
 
ไว้ซื้อยารัก
C 
ษากาย
G 
เหนื่อยก็ไม่พัก 
 
ทำงาน
C 
ทำเกือบตาย
G 
สุดท้าย 
 
ได้เงินไปหาห
C 
มอโรงบาล

 
ลองย้
D 
อนวันวาน
 
ความ
C 
สุขที่แสนหวาน 
 
หายไปไ
G 
หน

 
น้ำ
G 
ตารินไหล 
 
หล่นบนกองทราย
 
ร่างก
C 
ายโรยรา
 
เหน็ดเห
G 
นื่อยอ่อนล้า 
 
กำลังวังชา
 
ร่วงโ
C 
รย 
 
โอดโ
D 
อย 
 
หิวโ
C 
หย 
 
อ่อน
G 
แอ

C 
แม่จ๋าแม่ 
 
ลูกเห
G 
นื่อยเหลือเกิน
 
ทำง
D 
านแลกเงิน 
 
ไม่
Em 
พอใช้จ่าย
 
โดนแ
C 
ดดแผดเผา 
 
หักโ
G 
หมแรงกาย
 
หยาดเห
D 
งื่อรินไหล 
 
ร่าง
Em 
กายเหี่ยวเฉา
 
บ้านเ
C 
ช่าเขาอยู่ 
 
ห้องเ
G 
ท่ารูหนู
 
เป็นต
D 
ายไม่รู้ 
 
ต้อง
Em 
อยู่ให้ได้
 
ค่า
C 
รถต้องผ่อน 
 
สิ้นเ
G 
ดือนไม่ไหว
 
ค่า
D 
น้ำค่าไฟ.. 
 
ไหนจะค่าเหล้า..

INSTRU | G | C | G | C |
INSTRU | G | C | G | D | D | G |

 
ลองย้
D 
อนวันวาน
 
ความ
C 
สุขที่แสนหวาน 
 
หายไปไ
G 
หน

 
น้ำ
G 
ตามันไหล 
 
หล่นบนกองทราย
 
ร่างก
C 
ายโรยรา
 
เหน็ดเห
G 
นื่อยอ่อนล้า 
 
กำลังวังชา
 
ร่วงโ
C 
รย 
 
โอดโ
D 
อย 
 
หิวโ
C 
หย 
 
อ่อน
G 
แอ

C 
แม่จ๋าแม่ 
 
ลูกเห
G 
นื่อยเหลือเกิน
 
ทำง
D 
านแลกเงิน 
 
ไม่
Em 
พอใช้จ่าย
 
โดนแ
C 
ดดแผดเผา 
 
หักโ
G 
หมแรงกาย
 
หยาดเห
D 
งื่อรินไหล 
 
ร่าง
Em 
กายเหี่ยวเฉา
 
บ้านเ
C 
ช่าเขาอยู่ 
 
ห้องเ
G 
ท่ารูหนู
 
เป็นต
D 
ายไม่รู้ 
 
ต้อง
Em 
อยู่ให้ได้
 
ค่า
C 
รถต้องผ่อน 
 
สิ้นเ
G 
ดือนไม่ไหว
 
ค่า
D 
น้ำค่าไฟ.. 
 
ไหนจะค่าเห
G 
ล้า..

OUTRO | C | G | D | G |
OUTRO | C | G | D | G |
OUTRO | C | G | D | G |
OUTRO | C | G | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง เหนื่อย


ทำแต่งาน จนไม่มีเวลา
เงินที่ได้มา ไว้ซื้อยารักษากาย
เหนื่อยก็ไม่พัก ทำงานทำเกือบตาย
สุดท้าย ได้เงินไปหาหมอโรงบาล

ลองย้อนวันวาน
ความสุขที่แสนหวาน หายไปไหน

น้ำตารินไหล หล่นบนกองทราย
ร่างกายโรยรา
เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า กำลังวังชา
ร่วงโรย โอดโอย หิวโหย อ่อนแอ

แม่จ๋าแม่ ลูกเหนื่อยเหลือเกิน
ทำงานแลกเงิน ไม่พอใช้จ่าย
โดนแดดแผดเผา หักโหมแรงกาย
หยาดเหงื่อรินไหล ร่างกายเหี่ยวเฉา
บ้านเช่าเขาอยู่ ห้องเช่ารูหนู
เป็นตายไม่รู้ ต้องอยู่ให้ได้
ค่ารถต้องผ่อน สิ้นเดือนไม่ไหว
ค่าน้ำค่าไฟ.. ไหนจะค่าเหล้า

( ดนตรี )

ลองย้อนวันวาน
ความสุขที่แสนหวาน มันหายไป

น้ำตามันไหล หล่นบนกองทราย
ร่างกายโรยรา
เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า กำลังวังชา
ร่วงโรย โอดโอย หิวโหย อ่อนแอ

แม่จ๋าแม่ ลูกเหนื่อยเหลือเกิน
ทำงานแลกเงิน ไม่พอใช้จ่าย
โดนแดดแผดเผา หักโหมแรงกาย
หยาดเหงื่อรินไหล ร่างกายเหี่ยวเฉา
บ้านเช่าเขาอยู่ ห้องเช่ารูหนู
เป็นตายไม่รู้ ต้องอยู่ให้ได้
ค่ารถต้องผ่อน สิ้นเดือนไม่ไหว
ค่าน้ำค่าไฟ.. ไหนจะค่าเหล้า

มิวสิควิดีโอ เหนื่อย เหล็กโคน

เพลง : เหนื่อย (คอร์ด)
ศิลปิน : เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เอก เหล็กโคน
เรียบเรียง : กิจติเดช แก้วเจือ
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง เหนื่อย เหล็กโคน
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend