คอร์ดเพลง เธอคือกาแฟในตอนเช้า No One Else

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอคือกาแฟในตอนเช้า ศิลปิน No One Else คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb Bbm Cm Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Fmaj7 Em7b5 A7 |
INTRO | Dm Cm F7 | Bb Am Dm |
INTRO | Ab | C |

 
จาก
F 
ใจที่หมดหวัง 
 
กับความรักที่เคยมี
 
จาก
Dm 
คนที่ไม่ดี 
 
ไม่
Cm 
มีค่าน่า
F7 
สนใจ
 
แต่เ
Bb 
ธอเข้ามา 
 
ทำให้
Am 
รู้ว่าความรักแท้นั้นมีอยู่
Gm 
จริง
 
มันดีสักเท่า
C 
ไร

Bb 
แค่ได้มองรอย
Bbm 
ยิ้มนั้น 
 
ได้อยู่ด้วยกัน
Am 
แม้จะไกลแค่ไหนขอแค่
Dm 
ได้เจอ
 
เสียงหัวเราะ
Gm 
นั้น
 
ที่เธอบอกว่าเพราะ
Am 
ฉันไม่เหมือนใ
Bb 
คร
C 
ฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีเธอ

Bb 
เธอคือท่วงทำนองที่อ่อนหวาน
Am 
เธอคือสายลมพัดยามอ่อ
Dm 
นล้า
Gm 
เธอคือกาแฟในตอนเ
C 
ช้า
 
ยิ่งนานวันยิ่งฉัน
F 
ต้องมีเธอ 
 
 
Cm 
เพิ่มเติมมา
F7 
กกว่า
Bb 
เธอคือไฟที่ให้ไออุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็น
Am 
คือคนเดียวที่อยากจะได้เ
D7 
ห็นเมื่อฉันลืมตา
Gm 
ไม่เคยพอกับ
Am 
การได้มีเธอ
Bb 
มา
C 
ใช้ชีวิตด้ว
F 
ยกัน

INSTRU | Fmaj7 Em7b5 A7 | Dm Ab | C |

 
เธอ
F 
คือดวงตะวัน 
 
ที่โลกฉันหมุน
C/E 
รอบเธอ
 
ห้าม
Dm 
ใจไม่ให้เจอ 
 
ไม่
Cm 
รู้ว่าต้อง
F7 
ทำไง
 
เป็น
Bb 
คาเฟอีนที่ฉัน 
 
ต้อง
Am 
การเมื่อยามเหนื่อ
Dm 
ยล้า
 
เธอคือความ
Gm 
หวาน 
 
ที่ดีต่อหั
C 
วใจ

Bb 
แค่ได้มองรอย
Bbm 
ยิ้มนั้น 
 
ได้อยู่ด้วยกัน
Am 
แม้จะไกลแค่ไหนขอแค่
Dm 
ได้เจอ
 
เสียงหัวเราะ
Gm 
นั้น
 
ที่เธอบอกว่าเพราะ
Am 
ฉันไม่เหมือนใ
Bb 
คร
C 
ฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีเธอ

Bb 
เธอคือท่วงทำนองที่อ่อนหวาน
Am 
เธอคือสายลมพัดยามอ่อ
Dm 
นล้า
Gm 
เธอคือกาแฟในตอนเ
C 
ช้า
 
ยิ่งนานวันยิ่งฉัน
F 
ต้องมีเธอ 
 
 
Cm 
เพิ่มเติมมา
F7 
กกว่า
Bb 
เธอคือไฟที่ให้ไออุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็น
Am 
คือคนเดียวที่อยากจะได้เ
D7 
ห็นเมื่อฉันลืมตา
Gm 
ไม่เคยพอกับ
Am 
การได้มีเธอ
Bb 
มา
C 
ใช้ชีวิตด้ว
F 
ยกัน

INSTRU | Am | Dm | Cm F7 | Bbmaj7 |
INSTRU | Ebm | Dbmaj7 | Gm Am Bb |
INSTRU | C | C D |

C 
เธอคือท่วงทำนองที่อ่อนหวาน
Bm 
เธอคือสายลมพัดยามอ่อ
Em 
นล้า
Am 
เธอคือกาแฟในตอนเ
D 
ช้า
 
ยิ่งนานวันยิ่งฉัน
Gmaj7 
ต้องมีเธอ 
 
 
Dm 
เพิ่มเติมมา
G7 
กกว่า
C 
เธอคือไฟที่ให้ไออุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็น
Bm 
คือคนเดียวที่อยากจะ
E7 
ได้เห็นเมื่อฉันลืมตา
Am 
ไม่เคยพอกับ
Bm 
การได้มีเธอ
C 
มา
D 
ใช้ชีวิตด้วยกัน

C 
เธอคือท่วงทำนองที่อ่อนหวาน
Bm 
เธอคือสายลมพัดยามอ่อ
Em 
นล้า
Am 
เธอคือกาแฟในตอนเ
D 
ช้า
 
ยิ่งนานวันยิ่งฉัน
Gmaj7 
ต้องมีเธอ 
 
 
Dm 
เพิ่มเติมมา
G7 
กกว่า
C 
เธอคือไฟที่ให้ไออุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็น
Bm 
คือคนเดียวที่อยากจะ
E7 
ได้เห็นเมื่อฉันลืมตา
Am 
ไม่เคยพอกับ
Bm 
การได้มีเธอ
C 
มา 
 
 
D 
ใช้ชีวิต..
Esus4 
 
E 

Am 
ไม่เคยพอกับ
Bm 
การได้มีเธอ
C 
มา 
 
 
D 
ใช้ชีวิต..
 
ด้ว
Gmaj7 
ยกัน 
 
 
Dbmaj7 
 
Gmaj7 

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง เธอคือกาแฟในตอนเช้า


จากใจที่หมดหวัง กับความรักที่เคยมี
จากคนที่ไม่ดี ไม่มีค่าน่าสนใจ
แต่เธอเข้ามา ทำให้รู้ว่าความรักแท้นั้นมีอยู่จริง
มันดีสักเท่าไร

แค่ได้มองรอยยิ้มนั้น ได้อยู่ด้วยกัน
แม้จะไกลแค่ไหนขอแค่ได้เจอ
เสียงหัวเราะนั้น ที่เธอบอกว่าเพราะฉันไม่เหมือนใคร
ฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีเธอ

เธอคือท่วงทำนองที่อ่อนหวาน
เธอคือสายลมพัดยามอ่อนล้า
เธอคือกาแฟในตอนเช้า
ยิ่งนานวันยิ่งฉันต้องมีเธอ เพิ่มเติมมากกว่า
เธอคือไฟที่ให้ไออุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็น
คือคนเดียวที่อยากจะได้เห็นเมื่อฉันลืมตา
ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วยกัน

( ดนตรี )

เธอคือดวงตะวัน ที่โลกฉันหมุนรอบเธอ
ห้ามใจไม่ให้เจอ ไม่รู้ว่าต้องทำไง
เป็นคาเฟอีนที่ฉัน ต้องการเมื่อยามเหนื่อยล้า
เธอคือความหวาน ที่ดีต่อหัวใจ

แค่ได้มองรอยยิ้มนั้น ได้อยู่ด้วยกัน
แม้จะไกลแค่ไหนขอแค่ได้เจอ
เสียงหัวเราะนั้น ที่เธอบอกว่าเพราะฉันไม่เหมือนใคร
ฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีเธอ

เธอคือท่วงทำนองที่อ่อนหวาน
เธอคือสายลมพัดยามอ่อนล้า
เธอคือกาแฟในตอนเช้า
ยิ่งนานวันยิ่งฉันต้องมีเธอ เพิ่มเติมมากกว่า
เธอคือไฟที่ให้ไออุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็น
คือคนเดียวที่อยากจะได้เห็นเมื่อฉันลืมตา
ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วยกัน

( ดนตรี )

เธอคือท่วงทำนองที่อ่อนหวาน
เธอคือสายลมพัดยามอ่อนล้า
เธอคือกาแฟในตอนเช้า
ยิ่งนานวันยิ่งฉันต้องมีเธอ เพิ่มเติมมากกว่า
เธอคือไฟที่ให้ไออุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็น
คือคนเดียวที่อยากจะได้เห็นเมื่อฉันลืมตา
ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วยกัน

เธอคือท่วงทำนองที่อ่อนหวาน
เธอคือสายลมพัดยามอ่อนล้า
เธอคือกาแฟในตอนเช้า
ยิ่งนานวันยิ่งฉันต้องมีเธอ เพิ่มเติมมากกว่า
เธอคือไฟที่ให้ไออุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็น
คือคนเดียวที่อยากจะได้เห็นเมื่อฉันลืมตา
ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิต

ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิต..ด้วยกัน

มิวสิควิดีโอ เธอคือกาแฟในตอนเช้า No One Else

เพลง : เธอคือกาแฟในตอนเช้า (คอร์ด)
ศิลปิน : No One Else
เWritten: Jittipon Thawornkit
Composed: No One Else
IG: no1elseband
คอร์ดเพลง เธอคือกาแฟในตอนเช้า No One Else
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend