คอร์ดเพลง จะอยู่เป็นคู่ชีวิต วงกามเทพ

  
Text   
คอร์ดเพลง จะอยู่เป็นคู่ชีวิต ศิลปิน วงกามเทพ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A C#m D Dm E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E | D E |
INTRO | A E | D Dm |

A 
  วันแรกเป็นอย่างไร 
 
ที่เรารั
E 
กกัน
 
  วันนี้
F#m 
ฉัน 
 
ก็เป็นเหมือนเ
E 
ดิม
A 
  เธอคือส่วนที่ขาดหา
E 
ยไป
 
  จิ๊กซอชิ้นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ที่เข้ามาเ
E 
ติม

D 
  ต่อให้วันเวลา 
 
เนิ่น
C#m 
นานเท่าไร
 
  
D 
แต่หนึ่งเดียวในใจ 
 
ก็คือเ
E 
ธอ

 
จะอยู่เป็นคนสุดท้
A 
าย 
 
จนหมดลมหา
E 
ยใจ
 
จนกว่าเ
D 
ราสองคนจะตา
E 
ยจาก
 
อยากให้รู้เอา
A 
ไว้ 
 
ว่ารักเธอม
E 
ากๆ
 
จะไม่
D 
มีใครพรากเรา
E 
ได้

 
ไม่ว่าวันพรุ่ง
A 
นี้ 
 
ใครจะเดินเข้
E 
ามา
 
สัญ
D 
ญาจะไม่เปลี่ยน
E 
ไป
 
ว่าจะมีเพียงเ
A 
ธอ 
 
ที่สุดของหั
E 
วใจ
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
Dm 
  จะอยู่เป็น
A 
คู่ชีวิต

INSTRU | A E | D E | A E | D E |
INSTRU | A E | D E | A E | D Dm | A |

D 
  ต่อให้วันเวลา 
 
เนิ่น
C#m 
นานเท่าไร
 
  
D 
แต่หนึ่งเดียวในใจ 
 
ก็คือเ
E 
ธอ

 
จะอยู่เป็นคนสุดท้
A 
าย 
 
จนหมดลมหา
E 
ยใจ
 
จนกว่าเ
D 
ราสองคนจะตา
E 
ยจาก
 
อยากให้รู้เอา
A 
ไว้ 
 
ว่ารักเธอม
E 
ากๆ
 
จะไม่
D 
มีใครพรากเรา
E 
ได้

 
ไม่ว่าวันพรุ่ง
A 
นี้ 
 
ใครจะเดินเข้
E 
ามา
 
สัญ
D 
ญาจะไม่เปลี่ยน
E 
ไป
 
ว่าจะมีเพียงเ
A 
ธอ 
 
ที่สุดของหั
E 
วใจ
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
Dm 
  จะอยู่เป็น
A 
คู่ชีวิต

D 
  จะคอยดูแล 
 
ไม่
C#m 
ไปไหน
 
  
D 
จนกว่าฟ้าดินสลาย
 
  ต่อให้เ
E 
ราจะตายจากกันไป

 
จะอยู่เป็นคนสุดท้
A 
าย 
 
จนหมดลมหา
E 
ยใจ
 
จนกว่าเ
D 
ราสองคนจะตา
E 
ยจาก
 
อยากให้รู้เอา
A 
ไว้ 
 
ว่ารักเธอม
E/G# 
ากๆ
 
จะไม่
D 
มีใครพรากเรา
E 
ได้

 
ไม่ว่าวันพรุ่ง
A 
นี้ 
 
ใครจะเดินเข้
E 
ามา
 
สัญ
D 
ญาจะไม่เปลี่ยน
E 
ไป
 
ว่าจะมีเพียงเ
A 
ธอ 
 
ที่สุดของหั
E 
วใจ
 
สัญ
D 
ญาได้ไหม
Dm 
  จะอยู่เป็น
A 
คู่ชีวิต

OUTRO | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง จะอยู่เป็นคู่ชีวิต


วันแรกเป็นอย่างไร ที่เรารักกัน
วันนี้ฉัน ก็เป็นเหมือนเดิม
เธอคือส่วนที่ขาดหายไป
จิ๊กซอชิ้นสุดท้าย ที่เข้ามาเติม

ต่อให้วันเวลา เนิ่นนานเท่าไร
แต่หนึ่งเดียวในใจ ก็คือเธอ

จะอยู่เป็นคนสุดท้าย จนหมดลมหายใจ
จนกว่าเราสองคนจะตายจาก
อยากให้รู้เอาไว้ ว่ารักเธอมากๆ
จะไม่มีใครพรากเราได้

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะเดินเข้ามา
สัญญาจะไม่เปลี่ยนไป
ว่าจะมีเพียงเธอ ที่สุดของหัวใจ
สัญญาได้ไหม.. จะอยู่เป็นคู่ชีวิต

( ดนตรี )

ต่อให้วันเวลา เนิ่นนานเท่าไร
แต่หนึ่งเดียวในใจ ก็คือเธอ

จะอยู่เป็นคนสุดท้าย จนหมดลมหายใจ
จนกว่าเราสองคนจะตายจาก
อยากให้รู้เอาไว้ ว่ารักเธอมากๆ
จะไม่มีใครพรากเราได้

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะเดินเข้ามา
สัญญาจะไม่เปลี่ยนไป
ว่าจะมีเพียงเธอ ที่สุดของหัวใจ
สัญญาได้ไหม.. จะอยู่เป็นคู่ชีวิต

จะคอยดูแล ไม่ไปไหน
จนกว่าฟ้าดินสลาย
ต่อให้เราจะตายจากกันไป

จะอยู่เป็นคนสุดท้าย จนหมดลมหายใจ
จนกว่าเราสองคนจะตายจาก
อยากให้รู้เอาไว้ ว่ารักเธอมากๆ
จะไม่มีใครพรากเราได้

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะเดินเข้ามา
สัญญาจะไม่เปลี่ยนไป
ว่าจะมีเพียงเธอ ที่สุดของหัวใจ
สัญญาได้ไหม.. จะอยู่เป็นคู่ชีวิต

มิวสิควิดีโอ จะอยู่เป็นคู่ชีวิต วงกามเทพ

เพลง : จะอยู่เป็นคู่ชีวิต (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 0620717076
คอร์ดเพลง จะอยู่เป็นคู่ชีวิต วงกามเทพ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend