คอร์ดเพลง หลงส่าว (ฝนฮำใจฮอน) ดุ่ย เชียงรัมย์, โอ พีระพล

  
Text   
คอร์ดเพลง หลงส่าว (ฝนฮำใจฮอน) ดุ่ย เชียงรัมย์
คอร์ดเพลง หลงส่าว (ฝนฮำใจฮอน) ศิลปิน ดุ่ย เชียงรัมย์, โอ พีระพล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Fm Ab Bb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb | Cm | Eb | Bb |
INTRO | Ab Eb | Ab Eb | Fm | Bb |

 
ย้อนว่าความทุก
Eb 
ยาก 
 
จั่งได้จากแผ่นดินบ้า
Cm 
นนา
 
เลียวเบิดเบิ่งเทิ่ง
Eb 
ฟ้า 
 
ขี้ฝ่าเมฆาไห
Bb 
ลเลี่ยน
 
เดือนห้ากายผ่าน
Eb 
พ้น 
 
เมฆฝนตั้งเค้า
Cm 
มาเปลี่ยน
 
ผู้ไกลซานบ้า
Eb 
นเฮือน 
 
จั๊กมื่อใด๋สิได้เมื่อบ้า
Bb 
นเฮา

 
ฝนตั้ง
Ab 
เค้าใจวีใจ
Eb 
วอน
 
ข่มตา
Ab 
นอนอยู่กลางเมื่อง
Eb 
ใหญ่
 
กายล้า
Cm 
หล่อยกะเลยม้อย
Fm 
หลับไป
 
ใจเอ๋ย
Bb 
ใจคึดฮอดหลายบ้านเฮา

Eb 
  ไหลลืมคาวหลงส่าวละเมอฝัน
Bb 
  ว่าเฮานั้นแนบเนาอยู่บ้านนา
Cm 
  ฝนฮิน
Bb 
ย้อยลงใส่ห
Ab 
ลังคา
 
  ยินเสียง
Bb 
ฟ้าฮ้องฮำถามใจ

Eb 
  บ่ลืมไล่คันแทกิ่วบ่อนเคยย่าง
Bb 
  ปลาเข็งก้างนำฮองก้อนขี้ไถ
Cm 
  หลกกล้าบั้งกล้าอ่อนก่อนฝ
Ab 
นสิไล่
 
  ไปขุด
Bb 
ฮองเป่งน้ำยามไซยามแลงใกล้สิค่ำ

Eb 
  กบเขียดหน่ำฮ้องดังอยู่กลางอยู่ท่ง
Bb 
  คันเบ็ดโค้งนั้นจ่องปลาค้อใหญ่
Cm 
  มาจ้ำป่นกินแลงแ
Ab 
ซ่บหลาย
 
  คึด
Bb 
พ้อยังออนซอนในใจ 
 
ยามฝนฮำฮวย

Eb 
  อยากคืนอวยเมือทางบ้านเฮา
Bb 
  สิอดเอาให้พอม่มปีได้
Cm 
  ฮอดฝนหน้าขั่นฟ้าเพิ่นเห็
Ab 
นใจ
 
  จั่งสิ
Bb 
ได้คืนเมือบ้านเฮา..ไปแนบเนาบ่อ
Eb 
นจากมา

INSTRU | Eb | Cm | Eb | Bb |
INSTRU | Ab Eb | Ab Eb | Fm | Bb |

 
ฝนตั้ง
Ab 
เค้าใจวีใจ
Eb 
วอน
 
ข่มตา
Ab 
นอนอยู่กลางเมื่อง
Eb 
ใหญ่
 
กายล้า
Cm 
หล่อยกะเลยม้อย
Fm 
หลับไป
 
ใจเอ๋ย
Bb 
ใจคึดฮอดหลายบ้านเฮา

Eb 
  ไหลลืมคาวหลงส่าวละเมอฝัน
Bb 
  ว่าเฮานั้นแนบเนาอยู่บ้านนา
Cm 
  ฝนฮิน
Bb 
ย้อยลงใส่ห
Ab 
ลังคา
 
  ยินเสียง
Bb 
ฟ้าฮ้องฮำถามใจ

Eb 
  บ่ลืมไล่คันแทกิ่วบ่อนเคยย่าง
Bb 
  ปลาเข็งก้างนำฮองก้อนขี้ไถ
Cm 
  หลกกล้าบั้งกล้าอ่อนก่อนฝ
Ab 
นสิไล่
 
  ไปขุด
Bb 
ฮองเป่งน้ำยามไซยามแลงใกล้สิค่ำ

Eb 
  กบเขียดหน่ำฮ้องดังอยู่กลางอยู่ท่ง
Bb 
  คันเบ็ดโค้งนั้นจ่องปลาค้อใหญ่
Cm 
  มาจ้ำป่นกินแลงแ
Ab 
ซ่บหลาย
 
  คึด
Bb 
พ้อยังออนซอนในใจ 
 
ยามฝนฮำฮวย

Eb 
  อยากคืนอวยเมือทางบ้านเฮา
Bb 
  สิอดเอาให้พอม่มปีได้
Cm 
  ฮอดฝนหน้าขั่นฟ้าเพิ่นเห็
Ab 
นใจ
 
  กะจั่งสิ
Bb 
ได้คืนเมือบ้านเฮา..ไปแนบเนาบ่อ
Eb 
นจากมา

OUTRO | Eb | Cm | Eb | Bb |
OUTRO | Ab Eb | Ab Eb | Fm | Bb | Eb |


ย้อนว่าความทุกยาก จั่งได้จากแผ่นดินบ้านนา
เลียวเบิดเบิ่งเทิ่งฟ้า ขี้ฝ่าเมฆาไหลเลี่ยน
เดือนห้ากายผ่านพ้น เมฆฝนตั้งเค้ามาเปลี่ยน
ผู้ไกลซานบ้านเฮือน จั๊กมื่อใด๋สิได้เมื่อบ้านเฮา

ฝนตั้งเค้าใจวีใจวอน
ข่มตานอนอยู่กลางเมื่องใหญ่
กายล้าหล่อยกะเลยม้อยหลับไป
ใจเอ๋ยใจคึดฮอดหลายบ้านเฮา

ไหลลืมคาวหลงส่าวละเมอฝัน
ว่าเฮานั้นแนบเนาอยู่บ้านนา
ฝนฮินย้อยลงใส่หลังคา
ยินเสียงฟ้าฮ้องฮำถามใจ

บ่ลืมไล่คันแทกิ่วบ่อนเคยย่าง
ปลาเข็งก้างนำฮองก้อนขี้ไถ
หลกกล้าบั้งกล้าอ่อนก่อนฝนสิไล่
ไปขุดฮองเป่งน้ำยามไซยามแลงใกล้สิค่ำ

กบเขียดหน่ำฮ้องดังกลางอยู่ท่ง
คันเบ็ดโค้งนั้นจ่องปลาค้อใหญ่
มาจ้ำป่นกินแลงแซ่บหลาย
คึดพ้อยังออนซอนในใจ ยามฝนฮำฮวย

อยากคืนอวยเมือทางบ้านเฮา
สิอดเอาให้พอม่มปีได้
ฮอดฝนหน้าขั่นฟ้าเพิ่นเห็นใจ
จั่งสิได้คืนเมือบ้านเฮา..ไปแนบเนาบ่อนจากมา

( ดนตรี )

ฝนตั้งเค้าใจวีใจวอน
ข่มตานอนอยู่กลางเมื่องใหญ่
กายล้าหล่อยกะเลยม้อยหลับไป
ใจเอ๋ยใจคึดฮอดหลายบ้านเฮา

ไหลลืมคาวหลงส่าวละเมอฝัน
ว่าเฮานั้นแนบเนาอยู่บ้านนา
ฝนฮินย้อยลงใส่หลังคา
ยินเสียงฟ้าฮ้องฮำถามใจ

บ่ลืมไล่คันแทกิ่วบ่อนเคยย่าง
ปลาเข็งก้างนำฮองก้อนขี้ไถ
หลกกล้าบั้งกล้าอ่อนก่อนฝนสิไล่
ไปขุดฮองเป่งน้ำยามไซยามแลงใกล้สิค่ำ

กบเขียดหน่ำฮ้องดังอยู่กลางอยู่ท่ง
คันเบ็ดโค้งนั้นจ่องปลาค้อใหญ่
มาจ้ำป่นกินแลงแซ่บหลาย
คึดพ้อยังออนซอนในใจ ยามฝนฮำฮวย

อยากคืนอ่วยเมือทางบ้านเฮา
สิอดเอาให้พอม่มปีได้
ฮอดฝนหน้าขั่นฟ้าเพิ่นเห็นใจ
จั่งสิได้คืนเมือบ้านเฮา..ไปแนบเนาบ่อนจากมา

มิวสิควิดีโอ หลงส่าว (ฝนฮำใจฮอน) ดุ่ย เชียงรัมย์, โอ พีระพล

เพลง : หลงส่าว (ฝนฮำใจฮอน) (คอร์ด)
ศิลปิน : ดุ่ย เชียงรัมย์, โอ พีระพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend